Verminderen geluidsoverlast

Schiphol neemt diverse maatregelen om de geluidsoverlast van het vliegverkeer terug te dringen. We stimuleren stillere vliegtuigen door hiervoor een lager start- en landingstarief te berekenen. Samen met LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland) zorgen we ervoor dat we de vliegroutes en banen gebruiken die de minste overlast geven. En met TNO ontwikkelden we innovatieve geluidsribbels. In 2020 lanceerden we samen met LVNL, en met steun van de luchtvaartmaatschappijen, het programma Minder Hinder. Een omvangrijk pakket met maatregelen om de geluidsoverlast verder terug te dringen.

Samen maatregelen nemen voor minder hinder

Schiphol heeft samen met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en met steun van de luchtvaartmaatschappijen het programma Minder Hinder opgesteld. Aan de hand hiervan werken we continu aan maatregelen waardoor de hinder afneemt en de kwaliteit van de leefomgeving verbetert. Op minderhinderschiphol.nl zie je welke maatregelen we nemen op het gebied van baangebruik, vliegtuigtypes, vliegroutes en -procedures voor vliegen overdag en ‘s nachts.

Voorkeur voor vliegroutes met minder geluidshinder

Als het veilig kan en de weersomstandigheden het toelaten, dan laten Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland vliegtuigen opstijgen, landen en langs routes vliegen die minder geluidshinder veroorzaken. Bij voorkeur gebruiken we de Kaagbaan voor aankomend verkeer en de Polderbaan voor vertrekkend verkeer. De vliegroutes van en naar deze banen gaan over iets minder drukbevolkte gebieden.

Stimuleren stillere vliegtuigen

Schiphol stimuleert luchtvaartmaatschappijen om met stillere en schonere toestellen te vliegen. Dat doen we door voor deze toestellen een lager start- en landingstarief te rekenen. Daar houden de luchtvaartmaatschappijen bij vlootvernieuwing dan ook rekening mee. Bovendien ontwikkelen vliegtuigbouwers als Airbus en Boeing vliegtuigmotoren die steeds minder brandstof verbruiken en dus minder uitstoot veroorzaken.

Innovatieve geluidsdempers

In het gebied tussen Hoofddorp-Noord en de Polderbaan hebben we speciale grondribbels aangelegd. Door hun schuine vlakken weerkaatsen ze de geluidsgolven naar boven. Hierdoor hebben de inwoners van Hoofddorp-Noord minder last van grondgeluid. Dat is het lage rommelende geluid dat vliegtuigen maken bij de start. Sinds de opening van de Polderbaan in 2003 hadden de bewoners hier meer last van. Met de innovatieve geluidsribbels, ontwikkeld door TNO, is dit afgenomen.

Schiphol ondersteunt start-up DeNoize

DeNoize onderzoekt geluidswerende technologie die in ramen van huizen wordt geplaatst. Schiphol ondersteunt DeNoize hierbij. Want deze innovatie kan de leefkwaliteit van omwonenden van de luchthaven mogelijk verbeteren.