DeNoize onderzoekt en ontwikkelt geluidswerende technologie: Schiphol ondersteunt start-up DeNoize

De start-up DeNoize is bezig met het onderzoeken en ontwikkelen van geluidswerende technologie voor in ramen van huizen. Schiphol ondersteunt DeNoize hierbij omdat wij potentie zien in deze innovatie, die mogelijk positief kan bijdragen aan de leefkwaliteit voor omwonenden van de luchthaven. Meer informatie over Denoize

Over DeNoize

DeNoize is een start-up die is opgericht in 2019. DeNoize houdt zich bezig met het ontwikkelen van geluidswerende technologie voor in ramen van huizen. In het raam wordt een (onzichtbaar) systeem aangebracht dat door middel van een tegentrilling een groot deel van het laagfrequente geluid actief weert. Actief weren betekent dat het systeem reageert op geluid dat het op dat moment registreert. Dit kan een vliegtuig zijn dat overvliegt, maar ook bijvoorbeeld een vrachtwagen of een trein die langsrijdt.

Waarom lijkt de DeNoize technologie effectief voor het weren van vliegtuiggeluid?

Overvliegende vliegtuigen produceren laagfrequent geluid. Laagfrequent geluid is geluid met een frequentie beneden 100/125 Hertz en wordt minder goed tegengehouden door enkel en dubbel glas. De technologie van DeNoize biedt juist een oplossing voor dit laagfrequente geluid.

Waarom ondersteunt Schiphol Denoize?

Schiphol werkt actief aan de relatie met haar omgeving en het verbeteren van de leefkwaliteit rond de luchthaven. Daarbij wordt gezocht naar manieren om de lusten en lasten van wonen rond de luchthaven met elkaar in balans te brengen. Schiphol ziet potentie in de innovatieve techniek van Denoize als mogelijkheid om geluidshinder te beperken. Daarom willen we bij de verdere ontwikkeling van de DeNoize technologie garanderen dat er specifiek wordt gekeken naar hoe deze techniek bij kan dragen aan de behoeften van omwonenden van Schiphol. We stimuleren en ondersteunen DeNoize om omwonenden zo vroeg mogelijk te betrekken, zodat de techniek zo dicht mogelijk aansluit op hun wensen en behoeften.

Onderzoek met omwonenden

De eerste fase van het onderzoek zal starten in oktober 2020. Dit onderzoek zal de basis vormen voor de verdere ontwikkeling van een op maat gemaakte geluidswerende technologie die in de toekomst zou kunnen bijdragen aan het verminderen van geluidsoverlast door vliegtuigen binnenshuis.

Samenstellen 'soundscape'

In deze eerste fase van het onderzoek wordt specifiek gekeken naar het inzichtelijk maken van de beleving van geluid door bewoners in hun eigen huis. Dit wordt gedaan door het samenstellen van een zogenoemde ‘soundscape’, dit is een digitale weergave van de akoestische omgeving en bestaat uit verschillende geluiden die in en rondom je huis voorkomen. Denk hierbij aan de vogels die fluiten, auto’s die langsrijden, vliegtuigen die overvliegen, of kerkklokken die luiden.

DeNoize voert het onderzoek onafhankelijk uit. Daarnaast is Tjeerd Andringa, expert op het gebied van hinderbeleving en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, betrokken bij de analyse van de data. Schiphol helpt DeNoize alleen bij het werven van kandidaten door hen gebruik te laten maken van onze kanalen.

Status DeNoize technologie

De technologie staat nog in de kinderschoenen. Na de eerste theoretische onderzoeken is eind 2019 een eerste prototype opgeleverd. Met dit prototype werd bewezen dat de technologie werkt op enkel glas en bij vooraf opgenomen geluid. Naar verwachting zijn er zeker nog enkele jaren aan ontwikkeling en onderzoek nodig voordat de technologie ook real-time werkt bij een raam met dubbel glas en op de markt verkrijgbaar is.

Lees ook de vorige blogs

 • Tap&go met je Digital Travel Credential!

  Gepubliceerd op:

  Kun je met een digitaal reisdocument sneller boarden en de grens passeren? Op verzoek van de EU testen we samen met de overheid en KLM een DTC.

 • Test afvangen ultrafijnstof met druppels

  Gepubliceerd op:

  We werken hard aan het verminderen van de hoeveelheid ultrafijnstof. Een mogelijkheid is het gebruik van waterdruppels om ultrafijnstof uit de lucht te halen.

 • Autonome Bussen

  Gepubliceerd op:

  Onze ambitie: tegen 2050 's werelds meest duurzame en toonaangevende luchthavens exploiteren. Daarom starten we met het testen van autonome bussen op airside.