Schipholregels: De regels

Schipholregels

In de Schipholregels staan de door de exploitant opgestelde regels die, naast (inter)nationale wet- en regelgeving, gelden voor iedereen die zich op de luchthaven bevindt.

De directie van de N.V. Luchthaven Schiphol, in haar hoedanigheid als exploitant van de "Luchthaven Schiphol" stelt de volgende regels vast:

Regeling Toelating Schiphol (bijlage 1 bij het Toegangsbeleid)

In de Regeling Toelating Schiphol (RTS) staan de door de exploitant opgestelde regels en voorwaarden die gelden voor bedrijven en organisaties die toegang willen verkrijgen tot de Security Restricted Area’s, Non-Security Restricted Area’s en/of Secured Premises van A.A.S. op de luchthaven Schiphol om daar luchthaven gerelateerde werkzaamheden te verrichten.

De directie van de N.V. Luchthaven Schiphol, in haar hoedanigheid als exploitant van de "Luchthaven Schiphol" stelt de volgende regels vast: