Een duurzame toekomst: Respect voor mens en milieu

De goede verstandhouding met onze buren heeft ook invloed op hoe wij ondernemen. We maken een bewuste afweging tussen people, planet en profit. Voor ons is niet alleen van belang wát we bereiken, maar vooral ook hóe. Daarom betekent corporate responsibility voor Schiphol: ondernemen met respect voor mens, milieu en omgeving.

In september 2015 zijn in New York de Sustainable Development Goals bekrachtigd. Schiphol steunt deze Sustainable Development Goals. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen sluiten aan bij de duurzaamheid thema’s van Schiphol en hebben wij verweven in onze corporate responsibility strategie.

 • Klaar voor de toekomst

  Wat willen we bereiken? En wat hebben we al bereikt?

 • Focus op mensen

  We zorgen voor een duurzame werk- en leefomgeving

 • Slim energie gebruiken

  Onze projecten voor verantwoord energiegebruik

 • Optimale mobiliteit

  Projecten voor goede bereikbaarheid én luchtkwaliteit

 • Circulaire economie

  Onze ambitie: ‘Zero Waste Airport’

 • Samen werken aan duurzaamheid

  Onze partners voor een duurzame toekomst