Sustaining Your World: In de lucht

Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaam vliegen kan. Met minder CO₂. En met minder andere emissies, zoals stikstof en ultrafijnstof. Schiphol Group maakt zich al jaren nationaal en internationaal sterk voor het verduurzamen van de internationale luchtvaart.

We hebben het voortouw genomen in het maken van afspraken. In Nederland heeft dit geleid tot een gezamenlijk doel van de hele luchtvaartsector. Van luchtvaartmaatschappijen tot Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en kennisinstellingen. In 2030 wil de sector de CO₂-uitstoot van de luchtvaart vanuit Nederland hebben teruggebracht naar het niveau van 2005. In 2050 is de luchtvaart dan CO₂-neutraal.

Op korte termijn gaan vooral duurzame brandstoffen bijdragen aan duurzamer vliegen. Wereldwijd wordt aan innovaties voor de langere termijn gewerkt, zoals elektrische of hybride vliegtuigen. Ook efficiënter gebruik van het Europese luchtruim gaat de uitstoot van vliegtuigen verminderen.

Onze 10 maatregelen om duurzamer te vliegen