Geluid en baancombinaties: Route naar minder geluidshinder

Als het veilig kan en de weersomstandigheden het toelaten, dan laten Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland vliegtuigen opstijgen, landen en langs routes vliegen die minder geluidshinder veroorzaken. Bij voorkeur gebruiken we de Kaagbaan voor aankomend verkeer en de Polderbaan voor vertrekkend verkeer, omdat de vliegroutes van en naar deze banen over iets minder drukbevolkte gebieden gaan.

Noordelijk baangebruik

Op Schiphol is altijd een combinatie van banen in gebruik voor het vertrekkende en het aankomende vliegverkeer. Dit is afhankelijk van de veiligheid, het zicht, de wind- en weersomstandigheden, de milieuregels en de beschikbaarheid van de banen. In normale omstandigheden gebruiken we bij wind uit noordelijke richtingen de Polderbaan als startbaan en de Kaagbaan als landingsbaan. In deze situatie is tijdens de startpiek ook de Zwanenburgbaan in gebruik en schakelen we tijdens de landingspiek de Aalsmeerbaan in.

Zuidelijk baangebruik

Bij wind uit zuidelijke richtingen draait dit om en starten de vliegtuigen juist vanaf de Kaagbaan en landen ze op de Polderbaan. Tijdens de startpiek gebruiken we dan de Aalsmeerbaan en voor de landingspiek nemen we de Zwanenburgbaan in gebruik. Buiten de piekmomenten gebruiken we in principe maar twee banen om zo de omgeving te ontlasten.

Bij oostenwind en westerstorm

Naast de noordelijke en zuidelijke baancombinaties zijn er nog meer baancombinaties die we inzetten als de omstandigheden daarom vragen. Zo gebruiken we bij westelijke en oostelijk wind de Buitenveldertbaan. Bij stormachtige zuidwestelijke wind kunnen we ook de Schiphol-Oostbaan inzetten voor landingen vanuit het noordoosten.

Geluidsbeperkende maatregelen

Niet alleen de baan, maar ook de vliegroute is van belang als het om vermindering van geluidsoverlast gaat. Zo heeft de luchtverkeersleiding een aantal vertrekroutes van Schiphol aangepast waardoor vliegtuigen nog minder over bewoond gebied vliegen en zijn er speciale procedures voor nachtvluchten van 23.00 uur tot 07.00 uur. Vliegtuigen naderen Schiphol dan zoveel mogelijk in een glijvlucht en zetten niet de motoren voluit ‘in reverse’ om af te remmen.

Lawaaiige en vervuilende vliegtuigen weren

Op Schiphol betalen lawaaiige en vervuilende vliegtuigen een hoger tarief om te mogen starten of landen, terwijl stillere en schonere vliegtuigen juist minder betalen. Ook in de nacht gelden deze verhoogde tarieven vanwege de milieu- en geluidsbelasting. Dan betalen lawaaiige en vervuilende vliegtuigen extra om te mogen vertrekken.

Meer over hinder beperken