Met deze partners werken wij samen: Mainport Schiphol verbeteren

Schiphol is een mainport van Nederland en wil Europe’s Preferred Airport zijn. Daarom blijven wij onze luchthaven op alle fronten verbeteren. Dit kunnen we niet alleen. Samen met de onderstaande partners en samenwerkingsverbanden komen we tot baanbrekende innovaties. Door deze innovaties kunnen wij onze reizigers een optimale reiservaring geven, en omwonenden, werknemers en reizigers een duurzame en veilige luchthaven.

Amsterdam-Airport-Schiphol-Mainport

Samenwerking Innovatieve Mainport (SIM)

Een goed bereikbare en veilige luchthaven is belangrijk voor reizigers, omwonenden, medewerkers en zakelijke klanten. Deze verantwoordelijkheid komt met onze opdracht om de Mainport Schiphol te handhaven en uit te bouwen. Daarom werken wij samen met KLM, TU Delft, TNO en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium in de Samenwerking Innovatieve Mainport (SIM). Het belangrijkste doel van dit samenwerkingsverband, is het verbeteren van de bereikbaarheid en de processen op de luchthaven door innovatieve technologieën.

Knowledge and Development Centre (KDC)

Samen met KLM en Luchtverkeersleiding Nederland hebben we het Knowledge and Development Centre (KDC) opgericht. Het doel van dit samenwerkingsverband is om waardevolle en innovatieve oplossingen te vinden voor een duurzame ontwikkeling van Mainport Schiphol. Het KDC ondersteunt en ontwikkelt diverse projecten die een duurzaam, veilig en optimaal gebruik van het luchtruimgebruik onderzoeken en daarbij met oplossingen komen.

Kennis voor Klimaat

Royal Schiphol Group werkt ook mee aan het nationale programma Kennis voor Klimaat. Schiphol ligt ruim vier meter onder NAP en is zeer kwetsbaar voor klimaatverandering. De luchthaven ligt, waterstaatkundig gezien, in een van de meest complexe en kwetsbare verstedelijkte regio’s ter wereld. Doelstelling van deze samenwerking is om Schiphol klimaatbestendig te maken met behulp van het ontwikkelen en delen van kennis. Zo willen we bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering van Mainport Schiphol in balans met onze omgeving - nu en in de toekomst.

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)

Omwonenden kunnen met vragen en opmerkingen over vliegverkeer, baangebruik, aanvliegroutes, veiligheid of Schipholbeleid, terecht bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). De deskundige medewerkers van BAS weten wie de vraag kan beantwoorden of de klacht kan behandelen en zorgen dat deze bij de juiste persoon terecht komt. BAS is een gezamenlijk initiatief van de Luchtverkeersleiding Nederland en Royal Schiphol Group.

Mainport Innovation Fund II (MIF II)

Eind 2009 richtten KLM, Royal Schiphol Group, Rabobank en TU Delft samen het Mainport Innovation Fund (MIF) op. In 2015 traden ook het Havenbedrijf Amsterdam en de NS toe en ging MIF II van start. Het investeringsfonds helpt innovatieve, technologische ondernemers op weg met financiering, expertise en door de inzet van hun internationale partnernetwerk. MIF II richt zich op innovaties voor de logistiek-, transport- en luchtvaartsector.

International Patient Center

Samen met Erasmus Medisch Centrum en KLM Health Services vormen we het International Patient Center (IPC). Hiermee maakt Schiphol de goede Nederlandse gezondheidszorg toegankelijk voor patiënten uit het buitenland. Het IPC helpt internationale patiënten en verwijzende artsen bij het zoeken naar een consult of medische behandeling bij Erasmus MC in Rotterdam. Daarbij zorgen we samen met KLM Health Services voor het medisch vervoer, de voorzieningen en het verblijf van de internationale patiënt.