Dit zijn onze partners: Mainport Schiphol samen verbeteren

Schiphol is een mainport van Nederland en wil the most sustainable and high quality airport zijn. Daarom blijven we onze luchthaven op alle fronten verbeteren. Met hulp van onze partners en samenwerkingsverbanden komen we tot baanbrekende innovaties. Die helpen ons reizigers een optimale reiservaring te geven, en omwonenden, werknemers en bezoekers een duurzame en veilige luchthaven.

Amsterdam-Airport-Schiphol-Mainport

Samenwerking Innovatieve Mainport (SIM)

Een goed bereikbare en veilige luchthaven is belangrijk voor reizigers, omwonenden, medewerkers en zakelijke klanten. Als we de Mainport Schiphol willen handhaven en uitbouwen, is dit een van de belangrijkste verantwoordelijkheden. Daarom vormen we met KLM, TU Delft, TNO en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium de Samenwerking Innovatieve Mainport (SIM). Het doel: de bereikbaarheid van en de processen op de luchthaven verbeteren door innovatieve technologieën.

Knowledge and Development Centre (KDC)

Samen met KLM en Luchtverkeersleiding Nederland hebben we het Knowledge and Development Centre (KDC) opgericht. Het doel van dit samenwerkingsverband is om waardevolle en innovatieve oplossingen te vinden voor een duurzame ontwikkeling van Mainport Schiphol. Het KDC ondersteunt en ontwikkelt verschillende projecten die onderzoeken of het luchtruim duurzaam, veilig en optimaal gebruikt wordt. Daarbij draagt het ook oplossingen aan.

Kennis voor Klimaat

Schiphol ligt ruim vier meter onder NAP en waterstaatkundig gezien in een van de meest complexe en kwetsbare verstedelijkte regio’s ter wereld. De luchthaven is dan ook zeer waakzaam voor de gevolgen van klimaatverandering. Mede daarom werkt Royal Schiphol Group mee aan het nationale programma Kennis voor Klimaat. Door kennis te ontwikkelen en delen, hopen we onze luchthaven klimaatbestendig te maken. Zo dragen we bij aan duurzame bedrijfsvoering van Mainport Schiphol in balans met onze omgeving - nu en in de toekomst.

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)

Omwonenden kunnen bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) terecht met vragen en opmerkingen over vliegverkeer, baangebruik, aanvliegroutes, veiligheid of Schipholbeleid. De BAS-medewerkers zorgen dat hun vragen, klachten, tips en opmerkingen bij de juiste personen terechtkomen. BAS is een initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland en Royal Schiphol Group.

Mainport Innovation Fund II (MIF II)

Eind 2009 richtten KLM, Royal Schiphol Group, Rabobank en TU Delft samen het Mainport Innovation Fund (MIF) op. In 2015 traden ook het Havenbedrijf Amsterdam en de NS toe en ging MIF II van start. Het investeringsfonds helpt innovatieve, technologische ondernemers op weg met financiering, expertise en door de inzet van hun internationale partnernetwerk. MIF II richt zich op innovaties voor de logistiek-, transport- en luchtvaartsector.

International Patient Center

Samen met Erasmus Medisch Centrum en KLM Health Services vormen we het International Patient Center (IPC). Hiermee maakt Schiphol de goede Nederlandse gezondheidszorg toegankelijk voor patiënten uit het buitenland. Het IPC helpt internationale patiënten en verwijzende artsen bij het zoeken naar een consult of medische behandeling bij Erasmus MC in Rotterdam. Daarbij zorgen we samen met KLM Health Services voor het medisch vervoer, de voorzieningen en het verblijf van de internationale patiënt.