Sustaining Your World: Duurzaam van en naar de luchthaven

Schiphol wil dat jij makkelijk en snel van en naar de luchthaven reist. Daarom verbeteren we voortdurend onze bereikbaarheid. Daarbij zetten we zoveel mogelijk in op duurzame alternatieven. Dan kan jij je reis verantwoord beginnen en eindigen. We stimuleren collectief en elektrisch transport, zoals de trein en elektrische bussen. En we ontmoedigen individueel vervoer en fossiele brandstoffen. Schoner en minder vervoer over de weg scheelt uitstoot van CO₂, ultrafijnstof en stikstof.

Onze 6 maatregelen voor een duurzame first and last mile