Sustaining Your World: Duurzame leefomgeving

Een duurzame leefomgeving op en rond de luchthaven. Een omgeving waar het prettig wonen en werken is. Schiphol neemt al jaren tal van maatregelen om dit te behouden en te verbeteren. Daarmee willen we de negatieve en positieve effecten van de luchtvaart voor de omgeving in balans te brengen.

Dat doen we onder meer door het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verminderen van de geluidsoverlast. We hebben regelmatig contact met omwonenden over de impact van het vliegverkeer. Zo weten we welke maatregelen er nodig zijn.

Schiphol is een grote werkgever, maar wil vooral een goede werkgever zijn en de regionale arbeidsmarkt stimuleren. Daarom zorgen we voor een gezonde werkomgeving, ondersteunen scholing en bieden mogelijkheden aan mensen die moeilijk aan het werk komen.

Onze 6 maatregelen voor een duurzame leefomgeving