Let’s do it together!: Airport Operations Centre (APOC)

Uitdagingen in de luchtvaartsector

Als Schiphol vinden we samenwerking erg belangrijk. In de luchtvaarsector staan we samen met onze partners voor een aantal vraagstukken. Hoe kunnen we de veiligheid blijven waarborgen, in een steeds drukker wordend luchtruim? Hoe verdelen we onze schaarse middelen zo effectief mogelijk, waarin er steeds hogere eisen aan de operatie worden gesteld? Dit zijn vragen die alleen integraal met alle luchthavenpartners aangepakt kunnen worden. Door als één ecosysteem samen te werken met onze partners, kunnen we op een proactieve manier de uitdagingen die voor ons liggen oplossen. Dit leidde tot het voornemen om alle grote luchthavens in Europa volgens het Total Airport Management-concept te laten werken. Zo ook op Schiphol.

Total Airport Management

Door samen met partners te werken, zijn we in staat om onze operatie gezamenlijk voor te bereiden, plannen en besturen. Dit stelt ons in staat om in plaats van naar alle losse processen, naar het gehele proces te kijken. Zo weten we beter wat er op ons af komt in het gehele systeem van de luchthaven. Dit heet Total Airport Management. Deze integrale regievoering zorgt ervoor dat we samen met partners beter op capaciteit kunnen sturen. De prestatieverbetering wordt keten-breed zichtbaar door een betere On Time Performance (OTP), betere benutting van capaciteit, en goede informatiedeling tussen ketenpartijen en de passagier.

Het Airport Operations Centre (APOC)

Eén bouwsteen op de route naar Total Airport Management (TAM) is het opzetten van een APOC. Het APOC staat voor het Airport Operations Centre. Het APOC is in 2019 opgezet als de centrale locatie binnen Schiphol, waar de samenwerking tussen verschillende partijen van de luchthaven gefaciliteerd wordt om de operatie dagelijks voor te bereiden. Partijen komen elke dag samen, met als doel om de luchthavenoperaties voorspelbaarder, flexibeler en efficiënter te maken en de hersteltijd na verstoringen te verkorten. Dit draagt bij aan de prestaties en de ervaring van de passagiers op de luchthaven. Het APOC probeert deze doelen te bereiken door een andere manier van denken, samenwerken en handelen te stimuleren. Het APOC richt zich op het overzien van losse processen op de luchthaven (zoals het passagiers-, security-, bagage- en vliegtuigproces) om deze goed voor te bereiden. Dit gebeurt door data gedreven capaciteitsproblemen op te merken en op te lossen.

Airport Operations Plan

De grootste uitdaging is dat er veel verschillende partijen op Schiphol werken die allemaal invloed hebben op de operatie. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende luchtvaartmaatschappijen, de beveiligingsbedrijven, de bagage afhandelaren en de Koninklijke Marechaussee. Voor een goede operatie moet er dagelijks met al deze ketenpartners een integraal plan worden opgesteld met wat we op ons af zien komen in de operatie en moet er gezamenlijk vooruit worden gekeken. Dit leggen we vast en wordt gedeeld met al onze partners: het Airport Operations Plan (AOP).

Het APOC zijn we samen

We zijn vaak op zoek naar nieuwe, leergierige collega’s! Ben jij enthousiast?