Schiphol als buur: Leven in de omgeving van de luchthaven

Een internationale luchthaven als buur: dat heeft veel voordelen, maar kan ook best lastig zijn. En dat begrijpen we op Schiphol heel goed. We doen er veel aan zodat jij veilig en prettig kan wonen en werken in de omgeving van de luchthaven. Zo proberen we hinder te beperken, de veiligheid te bewaken en houden we de luchtkwaliteit scherp in de gaten. Heb je vragen hierover? Dan kan je terecht bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

Waardoor ervaar ik hinder?

Zodra de motoren van een vliegtuig draaien, produceren ze geluid. Hoe dichterbij je je bij deze geluidsbron bevindt, des te harder het geluid. Dat is vaak geen probleem als je met vliegtuigen werkt of als je zelf gaat vliegen. Maar als je ongevraagd ermee geconfronteerd wordt, kan je dat als hinderlijk ervaren. Of je hinder ervaart is afhankelijk van welke start- en landingsbanen we op welk moment van de dag gebruiken, de weersomstandigheden en welk vliegtuigtype er overkomt. Bekijk welke banen er nu in gebruik zijn op Schiphol.

Dit doen we om hinder te beperken

Vanuit Schiphol stimuleren we luchtvaartmaatschappijen om te vliegen met stillere en schonere vliegtuigen. Samen met de luchtverkeersleiding zorgen we ervoor dat we de vliegroutes en banen gebruiken die het minste overlast veroorzaken. En met TNO ontwikkelden we innovatieve geluidsribbels. Ook bieden we persoonlijke hulp bij schade en onleefbare situaties via Stichting Leefomgeving Schiphol en ondersteunen we projecten bij onze buren die bijdragen aan de leefbaarheid.

Cases

In het nieuws

Ga naar bezoekbas.nl

Woon je in de omgeving van de luchthaven en heb je een vraag, opmerking of klacht over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol? Dan kan je terecht bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, oftewel BAS. Samen met de luchtverkeersleiding (LVNL) en de Omgevingsraad Schiphol verzamelen we via BAS alle opmerkingen en klachten die binnen komen en kijken we of we iets voor jou kunnen betekenen.