Wie we zijn, waar we heen willen, en hoe: Royal Schiphol Group

Wil je weten hoe wij in elkaar zitten als onderneming, welke maatschappelijke opdracht wij hebben en hoe wij dit willen bereiken? Lees dan vooral verder op deze pagina’s. Je vindt hier informatie over het reilen en zeilen van Royal Schiphol Group als onderneming en haar belangrijkste activiteiten.

Royal Schiphol Group als onderneming

Waar staan we voor? - Connecting the Netherlands

De missie van Royal Schiphol Group is om Nederland optimaal te verbinden met de rest van de wereld en zo een bijdrage te leveren aan de welvaart en het welzijn in Nederland en daarbuiten.
Connecting to compete - Connecting to complete.

Waar gaan we voor? - To become Europe’s Preferred Airport

De ambitie van Royal Schiphol Group is om de luchthaven Schiphol te ontwikkelen tot Europe’s Preferred Airport: de voorkeursluchthaven voor reizigers, luchtvaartmaatschappijen en logistieke dienstverleners.

Hoe gaan we dit bereiken

Om de positie van Mainport Schiphol als multimodaal knooppunt te handhaven en verder te ontwikkelen, moeten wij over de volle breedte succesvol zijn. In onze strategie tot 2020 focussen we daarom op vijf strategische pijlers: Top Connectivity, Excellent Visit Value, Competitive Marketplace, Development of the Group en Sustainable & Safe Performance. Dit laatste thema loopt als rode draad door de overige vier thema’s heen.

Zo gaan we daarbij met elkaar om

Onder integriteit verstaan wij dat we eerlijk zakendoen en respectvol met elkaar omgaan. Daar hechten we grote waarde aan. Omdat bij integriteit ook een transparant beleid hoort, geven we onze stakeholders graag inzicht in de gedragsregels en codes waar we ons aan meten.