Wie we zijn, waar we heen willen, en hoe:: Royal Schiphol Group

Wil je weten hoe onze onderneming in elkaar zit, welke maatschappelijke opdracht we hebben, waar we heen willen en hoe we er komen? Hier vind je allerlei informatie over het reilen en zeilen van Royal Schiphol Group.

Royal Schiphol Group als onderneming

Waar staan we voor?

De ‘Why’ van Royal Schiphol Group is Connecting your world. Door de meest duurzame en hoogwaardige luchthavens in de wereld te creëren, met een uitmuntende luchthaveninfrastructuur en faciliteiten voor passagiers en vracht, zorgt onze onderneming voor de bloei van internationale handel, toerisme en kennisuitwisseling.

Waar gaan we voor?

Onze ambitie: De meest duurzame en hoogwaardige luchthavens ter wereld creëren

Het is onze ambitie de meest duurzame en hoogwaardige luchthavens ter wereld te creëren. We willen dat onze luchthavens in 2030 emissievrij en afvalvrij zijn, met uiteindelijk een energiepositieve, circulaire bedrijfsvoering. We blijven een leidende rol spelen in de verduurzaming van de luchtvaartsector om een net-zero emission luchtvaart in 2050 te bereiken.

Hoe gaan we dit bereiken

Royal Schiphol Group's Visie 2050 geeft een nieuw, ambitieus doel voor onze organisatie en de bredere Nederlandse luchtvaartsector. Onze Visie stoelt op het versterken van onze fundamentele ‘kwaliteiten’: Kwaliteit van Netwerk, Kwaliteit van Leefomgeving en Kwaliteit van Service. Veiligheid en een Sterke organisatie zijn de twee kernfactoren voor de drie ‘kwaliteiten’.

Zo gaan we daarbij met elkaar om

Van reiziger tot medewerker: we vinden het erg belangrijk dat iedereen zich op Schiphol veilig, gewaardeerd en welkom voelt. Daarom is integriteit een belangrijk speerpunt binnen onze organisatie. Hierbij draait het om eerlijk zakendoen, respectvol met elkaar omgaan en een transparant beleid.