Bus

Reizigers kunnen in de toekomst gebruik maken van een verbeterd trein- en busstation op Schiphol. Hiervoor richten we binnen het MKS-project het busstation opnieuw in. Dit valt onder het deelproject Bus.

Het gaat hier onder andere om de aanleg van een nieuw groot busperron met overkapping, een aangepaste rijbaan voor taxi’s, P3 bussen en hotel shuttles en een fietsenstalling. Hulpdiensten behouden hun doorgaande route. Ook enkele aanpassingen aan het Jan Dellaertplein die hiervoor nodig zijn vallen binnen dit project.

Door de realisatie van dit deelproject ontstaat een veiliger busstation met meer ruimte en comfort voor reizigers. Ook komen er directe verbindingen van het busstation naar het treinperrons en naar de bovengelegen WTC-traverse.

Facts & figures

  • Reizigers kunnen tijdens de uitvoering gebruik blijven maken van het busstation. Wel verschuiven de bushaltes soms iets. Het overig vervoer ondervindt slechts beperkt gevolgen van de werkzaamheden.