Treinperrons

Reizigers kunnen in de toekomst gebruik maken van een verbeterd trein- en busstation op luchthaven Schiphol.

Het treinstation Schiphol Airport is uitgegroeid tot een van de vijf grootste stations van Nederland. Om voldoende capaciteit te creëren en de veiligheid te borgen voor het groeiende aantal OV-reizigers zijn er aanpassingen nodig.

Facts & figures

In het deelproject Trein vernieuwen we de bestaande treinstijgpunten naar Plaza en realiseren we drie nieuwe treinstijgpunten direct naar het busstation. Daarnaast komen er toegangspoortjes op het station. Ook verbeteren we de brandveiligheid en de informatievoorziening.

Door de realisatie van dit project ontstaat een veiliger treinstation met meer ruimte voor de reiziger. Reizigers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van het treinstation. Wel zijn soms een of meer bestaande stijgpunten tussen perron en Plaza tijdelijk buiten gebruik.

Planning

Datum Wat
Februari 2022 Ondertekening contract BAM
Januari 2023 Start realisatie
2025 Gereed/ingebruikname