Multimodale Knoop Schiphol (MKS)

Reizigers kunnen in de toekomst gebruik maken van een verbeterd trein- en busstation op onze luchthaven. We noemen dat de Multimodale Knoop Schiphol (MKS).

Op dit knooppunt komen op een relatief klein gebied veel functies samen. Het huidige OV-knooppunt is gebouwd in de jaren ’90. Inmiddels is het aantal OV-reizigers fors toegenomen. Om voldoende capaciteit te creëren zijn er aanpassingen nodig.

Het MKS-project bestaat uit vijf deelprojecten:

Facts & figures

  • Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Haarlemmermeer, de Vervoerregio Amsterdam, NS, ProRail en Schiphol hebben de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat Schiphol Airport een comfortabel en veilig knooppunt blijft voor alle reizigers.

  • Doel van het project is om de capaciteit van het hele knooppunt te vergroten, de veiligheid te waarborgen en om te zorgen voor een betere ruimtelijke kwaliteit.

  • Tijdens de uitvoering blijven de bereikbaarheid en overstapfunctie van de luchthaven geborgd. Ook de luchthavenprocessen blijven doorgang vinden.

Planning

Het deelproject VBW Aankomstpassage is in de zomer van 2022 in uitvoering gegaan. Vanaf half september wordt de nieuwe aankomstpassage in gebruik genomen. De laatste onderdelen worden aan het eind van 2023 afgerond.

Het deelproject Trein bestaat uit drie fases waarin de bestaande treinstijgpunten en liften in Plaza worden vernieuwd. De eerste fase is afgerond en na de zomer starten de werkzaamheden voor fase 2 en 3.

Het DO voor deelproject Bus is gereed. Momenteel wordt het TO uitgewerkt en daarna starten ook hier de werkzaamheden.