Multimodale Knoop Schiphol

Reizigers kunnen in de toekomst gebruik maken van een verbeterd trein- en busstation op onze luchthaven. We noemen dat de Multimodale Knoop Schiphol (MKS). Het stationsgebied krijgt meer capaciteit, het station wordt overzichtelijker en we maken de looproutes voor reizigers logischer.

We verbeteren het trein- en busstation voor de toekomst van Schiphol

Facts & figures

De MKS brengt op een relatief klein gebied veel functies samen. Het treinstation bijvoorbeeld, dat is uitgegroeid tot een van de vijf grootste stations van Nederland en in normale tijden dagelijks gemiddeld 109.000 in-, uit- en overstappende reizigers verwerkt. Ieder uur passeren er 140 OV-bussen Schiphol Centrum en daarnaast is Schiphol Plaza als entree van de luchthaven door middel van een loopbrug verbonden met nabijgelegen parkeergarages en kantoren. De huidige MKS is gebouwd in de jaren ’90 en aanpassingen zijn nodig om voldoende capaciteit te creëren voor het groeiende aantal reizigers.

De perrons van station Schiphol Airport krijgen meer toegangen. Hierdoor benutten we het station beter, en ontstaat er meer ruimte en reisgemak voor reizigers. Ook komt er een nieuw busstation en krijgt het treinstation toegangspoortjes. Naast deze concrete aanpassingen die in het project worden opgepakt, zetten de betrokken partijen zich maximaal in voor aanvullende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan zaken als spitsmijden, crowd control tijdens piekdrukte en een verbeterde dienstregeling voor het treinverkeer. Zo wordt de beschikbare capaciteit van de MKS maximaal benut.

De verbeteringen en de financiering ervan komen tot stand door samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, de gemeente Haarlemmermeer, de Vervoerregio Amsterdam, NS, ProRail en Schiphol. Het Rijk draagt 78,8 miljoen euro bij, Schiphol 69,4 miljoen, de Vervoerregio Amsterdam 69,2 miljoen en NS 20 miljoen.

Planning

De plannen zijn in november 2019 goedgekeurd in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het streven is om begin 2022 de ontwerpen gereed te hebben, waarna gestart wordt met de realisatie. Het overgrote deel van de plannen zal naar verwachting gereed zijn in 2025.

In het al opgestarte programma ‘Samen bouwen aan bereikbaarheid’ wordt daarnaast de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam in de breedte onderzocht, inclusief het totale vervoerssysteem. Oplossingen die worden bekeken, zijn onder andere het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de kleine metroring van Amsterdam. In het voorjaar van 2020 is een aantal studies hierover afgerond. Deze dienen als basis voor de koers op de langere termijn.