Nieuws: Ontwerptraject Bus verloopt voorspoedig

Het MKS-ontwerptraject met de stakeholders voor deelproject Bus verloopt voorspoedig. “In april 2023 verwachten we een Uitvoeringsbesluit van de Stuurgroep MKS te krijgen. Daar werken we naartoe”, aldus projectmanager Michel Hensens. Een Uitvoeringsbesluit betekent dat we overgaan naar de realisatiefase.

Gepubliceerd op: 20 december 2022

De stakeholders hebben afgelopen weken de mogelijkheid gekregen om te reageren op het DO van Bus. “De reacties van de stakeholders zijn over het algemeen positief. We hebben nog wel wat punten – de zogeheten open items – af te werken maar we gaan de goede kant op. We gaan nu snel naar een uitvoeringsdatum toe. In de zomer van 2023 kunnen we zeker starten met het verleggen van Kabels en Leidingen”, geeft Michel aan.