Voorbereidende werkzaamheden Aankomstpassage

Reizigers kunnen in de toekomst gebruik maken van een verbeterd trein- en busstation op Schiphol. Om dit te realiseren voeren wij binnen het MKS-project eerst een aantal voorbereidende werkzaamheden (VBW) uit.

In het deelproject VBW Aankomstpassage draait het om het definitief verplaatsen van een aantal vervoersfuncties die nu een plek hebben op het plein voor Plaza naar een andere plek daar vlakbij, de Koepelstraat. Deze werkzaamheden zorgen voor de benodigde werkruimte op en rondom het bestaande busstation om deelproject Bus te kunnen uitvoeren.

De bereikbaarheid van de luchthaven en de luchthavenprocessen blijven tijdens de uitvoering van dit deelproject geborgd.

Facts & figures

  • De Voorbereidende Werkzaamheden Aankomstpassage (VBW A) is het eerste MKS-deelproject dat als overging tot realisatie. De bouw is in augustus 2022 gestart en het project wordt aan het eind van 2023 het jaar volledig opgeleverd.
  • Dit deelproject is noodzakelijk om de nodige ruimte te creëren voor een andere inrichting van het busstation, diverse functies moeten worden verplaatst.
  • Om passagiers, transporteurs en andere gebruikers richting te geven op en rond het bouwterrein komt er tijdelijke bebording.

Planning

Datum Wat
Augustus 2022 Start realisatie
December 2022 Ingebruikname Tijdelijk Busstation GOS
Q3/Q4 2023 Ingebruikname Aankomstpassage Koepelstraat
Q1 2024 Afronding/laatste werkzaamheden VBW A