Nieuws: Besluitvorming MKS Bus zo goed als rond

Het huidige busstation is toe aan een upgrade. Daarom vernieuwen we het binnen het MKS-project. In de planuitwerkingsfase zijn nieuwe inzichten verkregen over scope, bouwtijd en kosten. Daarom hebben we het ontwerp en de uitvoeringsaanpak veranderd. De besluitvorming voor deze wijzigingen is zo goed als rond: we gaan na zomer 2024 starten met de bouw. Voor de zomer starten we al enkele voorbereidende werkzaamheden.

Gepubliceerd op: 22 februari 2024

Binnen dit project maken we voor de bussen één groot perroneiland (nu zijn er nog twee kleine) met een overkapping. Ook realiseren we drie nieuwe trappen direct vanaf de treinperrons naar het busstation (zie MKS Stijgdaalpunten Bus). We leggen een fietsenstalling aan met circa 500 stallingsplaatsen. En we zorgen ervoor dat het omliggende gebied opnieuw ingericht wordt zodat de weginfrastructuur aansluit op het nieuwe busstation. Het voetgangersgebied van het Jan Dellaertplein wordt gedeeltelijk 'opgeschoond' en de halteplekken van de Schipholtaxi en P3-bussen blijven ongewijzigd.

Ruimte maken

Om dit te kunnen realiseren is er ruimte nodig op het huidige busstation. Een aantal vervoersfuncties krijgt daarom een nieuwe locatie. Crew vervoer en taxi’s ordered by app (zgn. toba) verhuizen per 26 februari naar de nieuwe Aankomstpassage aan de Koepelstraat. De bewegwijzering voor voertuigen en voetgangers is hierop aangepast. De touringcars volgen na de zomer.

Kabels en leidingen

De eerste voorbereidende werkzaamheden bij het busstation – de kabels en leidingen – starten in mei 2024. Het werkgebied op het busstation wordt vanaf oktober ingericht. Het busstation blijft tijdens de realisatie in gebruik. Veel van de haltes van het busstation krijgen een andere (tijdelijke) plek. Reizigers kunnen tijdens deze periode de borden volgen naar de juiste haltes. Hiervoor werken we nauw samen met de vervoersorganisaties, waaronder Vervoerregio Amsterdam en de busmaatschappijen. De bestaande halteplekken en rijbaan voor de Schipholtaxi blijft op dezelfde plek.