Geen haalbare en gedragen oplossing gevonden voor MKS Plaza: Planuitwerking voor MKS Plaza gestopt

Op het project Multimodale Knoop Schiphol (MKS) hebben de financiers eerder dit jaar besloten om te stoppen met de planuitwerking voor MKS deelproject Plaza. Met de beschikbare middelen bleek geen – door alle partijen – gedragen en haalbare oplossing mogelijk.

Op project MKS werken het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente Haarlemmermeer, de Vervoerregio Amsterdam, NS, ProRail en Schiphol samen om ervoor te zorgen dat Schiphol Airport een comfortabel en veilig knooppunt blijft voor reizigers.

Binnen het maatregelenpakket voor Schiphol Plaza vielen aanpassingen aan Plaza om voldoende capaciteit te creëren voor het groeiend aantal OV-reizigers. Momenteel wordt onderzocht welke consequenties dit besluit heeft voor de ontwikkelingen en de toekomst van Plaza.

De overige deelprojecten uit het MKS-project – Trein, Bus en Voorbereidende Werkzaamheden Aankomstpassage (VBW A) – worden wel gerealiseerd.

Treinperrons

De roltrappen en liften op Plaza worden vernieuwd. Meer informatie hierover vind je onder het kopje treinperrons.