Vernieuwing busstation weer een stap dichterbij

Reizigers kunnen in de toekomst gebruik maken van een verbeterd trein- en busstation op Schiphol. We noemen dat de Multimodale Knoop Schiphol (MKS). Op 20 april heeft de Stuurgroep MKS – met hierin vertegenwoordigers van alle shareholders – het ontwerp, budget en het plan van aanpak voor het busstation en voor de stijgdaalpunten van het busstation naar de treinperrons goedgekeurd en besloten tot uitvoering over te gaan. In augustus 2023 zullen de eerste werkzaamheden voor het nieuwe busstation starten, in de zone naast P1 en Sheraton.

Om ervoor te zorgen dat Schiphol Airport een comfortabel en veilig knooppunt blijft voor alle reizigers hebben het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Haarlemmermeer, de Vervoerregio Amsterdam, NS, ProRail en Schiphol de handen ineengeslagen. Doel van het project MKS is om de capaciteit van het hele knooppunt te vergroten, de veiligheid te waarborgen en om te zorgen voor een betere ruimtelijke kwaliteit.

Verplaatsen van functies

Tijdens de bouw van het busstation blijft de volledige busdienstregeling geborgd. Wel zullen bushaltes soms verschuiven – dit wordt dan duidelijk aangegeven. Ter voorbereiding plaatsen we na de zomer een aantal vervoersfuncties van het Jan Dellaertplein – waaronder de touringcars en sommige taxidiensten - uit naar een nieuwe vaste locatie. Dat geeft de benodigde ruimte om de verbouwing te realiseren. Daartoe wordt op dit moment langs de Koepelstraat een nieuwe ‘operationele laag’ gebouwd.

Vernieuwd busstation

Het busstation ziet er over een paar jaar heel anders uit. Er komt een groot nieuw buseiland met overkapping, een aangepaste rijbaan voor taxi’s, P3 bussen en hotel shuttles en een fietsenstalling. Hulpdiensten behouden hun doorgaande route. Ook komen er directe verbindingen tussen enerzijds het busstation en anderzijds de treinperrons eronder en de bovengelegen WTC-traverse.

Treinperrons

Binnen het project MKS worden ook de stijgpunten van het treinstation op Plaza aangepakt. De werkzaamheden hiervoor zijn in volle gang. In drie fasen worden alle (rol)trappen en liften vernieuwd. Om de overlast voor de reizigers in Plaza te beperken gebeurt binnen afgesloten werkterreinen (‘bouwdozen’). De eerste fase is vorige week afgesloten en in het najaar starten we met volgende fase.