Een CO2 neutrale luchthaven

Voor een duurzame toekomst, voeren wij een actief beleid op het terugdringen van emissies. Wij verduurzamen onze bedrijfsvoering continu en stimuleren onze partners om ons voorbeeld te volgen. Met als uiteindelijk resultaat een positieve impact op jouw leefomgeving.

Sinds 2012 hebben wij de doelstelling om onze eigen activiteiten ieder jaar CO2-neutraal af te sluiten. We reduceren de emissies door, waar mogelijk, gebruik te maken van duurzame energie en brandstoffen. Deels compenseren wij de emissies met certificaten van Nederlandse, Belgische en Centraal Europese windenergie en zonne-energie.

Koploper bij het reduceren van CO2-emissie

Wij zijn een van de actiefste luchthavens in het reduceren van emissies. Ook in 2015 hebben wij niveau 3+ in de Airport Carbon Accreditation (ACA) benchmark van de Airport Council International behouden. Dit is het hoogst haalbare niveau. De status 'neutraliteit' hebben wij vooral gekregen door onze inspanningen op het gebied van biobrandstof, elektrisch vervoer, het gebruik van LED-verlichting en de beperking van het woon-werkverkeer.

Wat hebben we in de afgelopen jaren al bereikt?

In 2012 hebben we gezegd dat de CO2-uitstoot per passagier terug moet naar 1,35 kg in 2020. Het doel voor 2015 was 2,01 kg, de gerealiseerde uitstoot 1,71 kg. Voor 2016 is het doel gesteld op 1,88 kg. Gezien de uitbreidingen van onder andere de centrale security en het nieuwe Hilton-hotel is het voor 2016 een uitdaging dit doel daadwerkelijk te realiseren.

Eindhoven Airport heeft sinds 2011 een ACA-certificering. In 2013 behaalde Eindhoven Airport zelfs het niveau 3+. Momenteel loopt het proces om het accreditatieniveau opnieuw vast te stellen.

Rotterdam The Hague Airport wil in 2020 de CO2-uitstoot verminderen door 20 procent van haar energie uit duurzame bronnen te genereren. De luchthaven heeft nog geen ACA-accreditatie, maar zet al wel stappen. Zo hebben ze geïnventariseerd welke bronnen de CO2-uitstoot veroorzaken. Nu kunnen CO2-reductieprojecten en initiatieven gericht worden opgestart en gemonitord. De CO2-uitstoot is in 2015 met 5 procent gedaald tot 2.356 ton (2014: 2.484).

Emissieberekening volgens het Greenhouse Gas Protocol

Vanaf 2015 rapporteren we voor Schiphol de emissies in relatie tot het energieverbruik, op basis van het Greenhouse Gas Protocol. Hierbij houden we scope 1 aan voor uitstoot door eigen activiteiten en scope 2 voor indirecte uitstoot door ingekochte energie. Dit maakt het mogelijk de prestatie-indicator actiever te monitoren. De CO2-uitstoot is daardoor anders dan in het Jaarverslag 2014 is gepubliceerd.