Klimaatafspraken

Schiphol Group onderschrijft de nationale, Europese en internationale klimaatafspraken van de luchtvaart. Dit doen we met concrete maatregelen op onze luchthavens. Maar ook nemen we nationaal en internationaal het voortouw bij het verduurzamen van de luchtvaart. De luchthaven heeft zich bijvoorbeeld sterk gemaakt voor het tot stand komen van ‘Slim en Duurzaam’. Dit is het actieplan van de hele Nederlandse luchtvaartsector om te verduurzamen.

Slim en Duurzaam: actieplan voor de Nederlandse Luchtvaart

Voor het plan ‘Slim en Duurzaam’ hebben twintig vervoerorganisaties en kennisinstellingen de handen ineengeslagen om de verduurzaming van de luchtvaart te versnellen. Doel is om de CO2-uitstoot van de luchtvaart vanuit Nederland in 2030 terug te brengen naar het niveau van 2005. In ‘Slim en Duurzaam’ staan de maatregelen waarmee de sector dat doel gaat bereiken. Denk onder meer aan het optimaliseren van vliegroutes, de inzet van synthetische of biokerosine, elektrisch vliegen of de overstap naar de trein voor korte afstanden. Bij al deze maatregelen wordt minder fossiele brandstof gebruikt en dus is er minder CO2-uitstoot.

Akkoord Duurzame Luchtvaart

Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de luchtvaartsector en kennisinstellingen is in 2018 het Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart opgesteld. Hierin staan afspraken om de Nederlandse luchtvaart en luchthavens emissievrij te maken. Dit is de vertaling van het akkoord van Parijs naar de Nederlandse luchtvaartsector. Het akkoord is in november 2020 definitief geworden met de vaststelling van het kabinet van de Luchtvaartnota 2020-2050.

Klimaatakkoord van Parijs

In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken om de uitstoot van broeigassen, waaronder CO2, terug te dringen. In 2050, of kort daarna, moet de CO2-uitstoot compleet afgebouwd zijn om de opwarming van de aarde te beperken. De internationale vluchten zijn uitgezonderd van Parijs omdat hierover aparte onderhandelingen door de ICAO, International Civil Aviation Organization, zijn gevoerd. Wel binnen Parijs vallen de binnenlandse vluchten en de grondgebonden activiteiten, denk aan autoverkeer op de luchthaven, de aankomst- en vertrekhal en de vrachtgebouwen.

Europese afspraken

Sinds 2012 geldt het Europese emissiehandelssysteem ook voor airlines. Voor vluchten binnen Europa moeten rechten gekocht om emissies uit te stoten. Het Europese luchtvaartnetwerk heeft in december 2020 afgesproken dat alle in- en uitgaande Europese vluchten in 2050 CO2-neutraal zijn. De Europese luchthavens hebben dit al in 2019 gedaan. Dit doel is in lijn met de ambities van de Europese Unie. Alle partijen in de luchtvaartsector hebben gewerkt aan een routeplan om dit doel samen te gaan halen.

Wereldwijde afspraken

Schiphol Group zit in diverse werkgroepen die doelen voor de lange termijn opstellen voor alle luchthavens wereldwijd. Het traject staat onder leiding van ACI (Airport Council International) World. Tegelijkertijd werkt ICAO (International Civil Aviation Organization) aan net-zero CO2 voor de hele internationale luchtvaartsector in 2050.