Non-CO₂-emissies

Door het gebruik van fossiele brandstof af te bouwen, verlaagt Schiphol de uitstoot van non-CO₂-emissies. Deze emissies dragen, net als CO2, bij aan klimaatverandering. En net als CO₂ ontstaan ze in de luchtvaart bij het verbranden van fossiele brandstof. Bij non-CO₂-emissies gaat het bijvoorbeeld om stoffen als stikstofoxide en roet.

Kleine hoeveelheden, grote impact

Hoewel de hoeveelheden relatief klein zijn, is de impact van non-CO₂-emissies op het milieu groter dan van CO₂. Mogelijk veroorzaakt het twee derde van de klimaatimpact van de luchtvaart en komt een derde van CO2. Wat de impact precies is, is nog moeilijk vast te stellen. Dit hangt onder meer van het weer en de vlieghoogte af.

Er is meer onderzoek nodig naar de klimaatimpact van non-CO₂-emissies door de luchtvaart en welke maatregelen effectief zijn om ze te beperken. Royal Schiphol Group volgt de ontwikkelingen op de voet. Totdat er meer bekend is, gaan we ervan uit onze maatregelen om CO₂ te verminderen ook effect hebben op het beperken van non-CO₂-emissies.

Maatregelen Schiphol

Schiphol neemt diverse maatregelen om het aantal non-CO₂-emissies te verminderen:

  • Afbouwen fossiele brandstoffen. Voor onze eigen activiteiten op de luchthaven en de grondoperatie aan airside, bouwen we het gebruik van fossiele brandstof af. In 2030 wil Schiphol een emissievrije luchthaven zijn. Hierdoor zijn ook de non-CO₂-emissies drastisch verminderd.

  • Aanpassen tarieven. Met ingang van 1 april 2022 is een deel van onze luchthaventarieven voor airlines gebaseerd op de stikstofuitstoot van hun vliegtuigen. Deze financiële prikkel stimuleert de aanschaf van stikstofarmere vliegtuigmotoren bij vlootvernieuwing.

  • Stimuleren opschalen en gebruik SAF. Onze inspanningen om het gebruik van Sustainable Aviation Fuel (SAF) te versnellen, hebben ook een positief effect op het verminderen van non-CO₂-emissies.

  • Meedenken met meer maatregelen. Schiphol neemt deel aan de adviesraad van het Europese project ClimOp. Dit project brengt maatregelen om CO₂ en non-CO₂-emissies van de luchtvaart terug te brengen in kaart.