Efficiënter vliegen

Schiphol is voorstander van efficiënter vliegen. Hierdoor hoeven vliegtuigen minder om te vliegen. En dat vermindert de CO₂-uitstoot. Efficiënter vliegen kan door het herindelen van het Europese luchtruim en optimaliseren van aan- en uitvliegroutes.

Herindeling Europese luchtruim

Om versnippering van het Europese luchtruim tegen te gaan, is het Europese project SESAR (Single European Sky) gestart. Nu gaat elk land nog over z’n eigen luchtruim. Door de diversiteit aan nationale luchtverkeersleidingen, kunnen vliegtuigen vaak niet in een directe lijn vliegen. Dat betekent dat ze dan een flinke omweg maken en dus meer emissies uitstoten. De inschatting is dat een gemeenschappelijk Europees luchtruim kan leiden tot een emissiereductie van 10%.

Optimaliseren vliegroutes

Nog niet alle vliegtuigmaatschappijen vliegen bij de start volgens de Noise Abatement Departure Procedure (NADP2). Daardoor zijn er nog mogelijkheden tot optimalisatie. Deze efficiëntere procedure bespaart brandstof en vermindert de CO₂-uitstoot.
Luchtverkeersleiding Nederland onderzoekt of naderend vliegverkeer overdag hoger kan aanvliegen dan nu het geval is. Wanneer vliegtuigen hoger aanvliegen, dan zetten zij verder van Schiphol de daling in. Hoger aanvliegen met minder motorvermogen beperkt de emissies.