Aanpak illegale handel

Schiphol zet zich actief in om de handel in mensen en beschermde planten en dieren via de luchthaven aan te pakken. We leiden hiervoor personeel op en voeren bewustwordingscampagnes. Ook werken we met nationale en internationale partners samen om dit aan te pakken. En dit is hard nodig. Want helaas is gebleken dat de luchtvaart vaak voor deze illegale handel wordt gebruikt.

Lid van Wildlife Trafficking Task Force

Schiphol is lid van Wildlife Trafficking Task Force van Airport Council International (ACI). We werken met verscheidene partners nauw samen om de illegale handel in beschermde dier- en plantensoorten via de luchtvaart aan te pakken. Als een van de grootste luchtvaartknooppunten ter wereld willen wij bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van deze illegale handel.

Buckingham Palace verklaring

Samen met meer dan honderd partijen uit de transportsector ondertekende Schiphol in 2019 de Buckingham Palace verklaring. Zij spraken hiermee een zero-tolerance-beleid af voor de handel in illegale planten- en diersoorten. Schiphol is een van de eerste luchthavens ter wereld die zich aansluit bij deze aanpak van illegale handel.

Met het ondertekenen van de verklaring is Schiphol onderdeel geworden van een internationaal samenwerkingsverband. Het zet zich in voor verschillende doelen. Onder meer het in kaart brengen van de belangrijkste stakeholders, data-uitwisseling over smokkelroutes en profielen van smokkelaars.