Schone vliegtuigen betalen minder

Schiphol stimuleert luchtvaartmaatschappijen gebruik te maken van stillere en schonere vliegtuigen. Luchtvaartmaatschappijen betalen voor deze toestellen minder om op Schiphol te landen en starten. Hiermee loopt Schiphol wereldwijd voorop in het stimuleren van duurzame toestellen. Sinds 2021 betalen luchtvaartmaatschappijen voor de meest lawaaiige en vervuilende vliegtuigen 180% van het basistarief. Voor de meest stille en schone vliegtuigen betalen zij 45% van het basistarief.

Haventarieven zijn kostendekkend

Het tarief dat luchtvaartmaatschappijen betalen om te starten en landen noemen we het haventarief of havengeld. De vaststelling van de haventarieven is wettelijk vastgelegd. Naast het start- en landingstarief dekken de tarieven de kosten die Schiphol maakt voor de faciliteiten waar luchtvaartmaatschappijen gebruik van maken. Schiphol stelt de havengelden vast na raadplegen van alle luchtvaartmaatschappijen die van en naar Schiphol vliegen. Ze gelden voor drie jaar. De huidige haventarieven gelden tot en met 31 maart 2025. Hierin is onder meer een stikstofheffing opgenomen.