Alles over vliegverkeer in de omgeving

Hier vind je vragen en antwoorden over het vliegverkeer dat na een periode van relatieve rust weer gaat toenemen. Bekijk onder welke vliegroute je woont, waarom we bepaalde start- en landingsbanen inzetten en hoeveel vluchten we verwachten. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.

Hoeveel vluchten starten en landen er dagelijks op Schiphol?

Dit aantal kan je vinden in onze wekelijkse vooruit- en terugblik. Hier geven we aan hoeveel vluchten er de afgelopen week dagelijks op Schiphol waren en wat de verwachting is voor de komende week. Deze vooruit- en terugblik updaten we iedere vrijdag.

Woon ik onder een vliegroute?

Er zijn meerdere vliegroutes van en naar de start- en landingsbanen van Schiphol. Als je regelmatig vanuit je huis vliegtuigen hoort en ziet overkomen, dan is de kans groot dat je onder een vliegroute woont. Wil je weten welke vliegroute dat is en bij welke baan die vliegroute hoort? Hier lees je alles over de banen en routes die de vliegtuigen gebruiken.

Hoeveel vliegtuigen kan ik over mijn huis verwachten?

Dat kan je zien in de Notifly app. Deze app geeft aan wanneer en hoeveel vliegtuigen je over jouw locatie kunt verwachten. Je kan tot 24 uur vooruitkijken, het vliegverkeer live volgen en checken van welke baan een vlucht is vertrokken of op welke baan een vliegtuig gaat landen. Kijk voor meer informatie op Schiphol.nl/Notifly.

Wanneer zijn de piekmomenten?

Bekijk de verwachte piekmomenten in onze wekelijkse vooruit- en terugblik. Tijdens een startpiek kan mogelijk een tweede startbaan worden ingezet en gedurende een landingspiek kan een tweede landingsbaan in gebruik zijn naast de hoofdlandingsbaan. De begin- en eindtijden van de piekmomenten kunnen licht variëren, onder andere vanwege weersomstandigheden en het verkeersaanbod.

Welke start- en landingsbanen zijn in gebruik?

Op Schiphol zijn vrijwel altijd twee banen in gebruik: een voor starten en een voor landen. Tijdens piekmomenten kan er een tweede start- of landingsbaan nodig zijn. Op de website van LVNL en in de Notifly app kan je zien welke banen nu in gebruik zijn. Welke start- en landingsbanen in gebruik zijn, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en het aanbod van vliegverkeer.

Welke invloed heeft het weer op het vliegverkeer?

De weersomstandigheden zijn zeer bepalend voor welke start- en landingsbanen worden ingezet op Schiphol. Storm, onweer, mist, wind, regen, hagel en sneeuw kunnen uitdagend zijn voor landende of startende vliegtuigen. Zeker als de windkracht flink toeneemt, het zicht door buien of mist afneemt, of de banen glad zijn door winterse neerslag. Lees hier meer over weersomstandigheden.

Kan ik het vliegverkeer live volgen?

Ja, dat is mogelijk via de Notifly app. Je kunt de app downloaden op je smartphone of tablet en live het vliegverkeer rond Schiphol volgen op een kaart van de omgeving. Door op een vliegtuig te klikken, krijg je meer informatie over het vliegtuigtype, vluchtnummer, de bestemming of herkomst van de vlucht en van welke baan de vlucht vertrokken is of op welke baan er geland wordt. Kijk voor meer informatie op Schiphol.nl/Notifly.

Vliegen de vliegtuigen andere routes tijdens de coronacrisis?

Doordat er minder vliegverkeer is tijdens de coronacrisis, is er meer ruimte in het luchtruim. De luchtverkeersleiding maakt daar gebruik van door vliegtuigen via directere routes van en naar Schiphol te begeleiden. Daarbij houdt LVNL zich aan de regels en afspraken over veiligheid, geluidshinder en uitstoot. Hoe dit precies werkt, lees je op de website van LVNL.

Waarom wordt er ‘s nachts gevlogen in coronatijd?

Net als dat er overdag minder gevlogen wordt in coronatijd, is ook het aantal nachtvluchten afgenomen door de crisis. Je zou zeggen: waarom verplaats je die nachtvluchten dan niet naar rustige momenten op de dag? Dit mogen we niet zomaar doen. De rechten om te mogen landen op of vertrekken vanaf Schiphol zijn vergeven via slots, dit zijn vastgelegde tijdsperiodes waarin een vliegtuig mag starten of landen. Luchtvaartmaatschappijen zijn in het bezit van deze slots en hebben daarmee het recht op een bepaalde start- of landingstijd. Dit kan zowel overdag als ‘s nachts zijn. Het is aan de luchtvaartmaatschappij om te bepalen of zij gebruik maken van de slots waar zij recht op hebben.

Waarom zijn er tijdens de coronacrisis meerdere banen in gebruik?

In de coronacrisis zijn er minder vluchten, maar het aantal vliegtuigen dat start en landt is niet gelijkmatig over de dag verspreid: er zijn perioden waarin het drukker is en perioden waarin het rustiger is. Tijdens piekmomenten kan het voorkomen dat er een tweede start- of landingsbaan nodig is om het vliegverkeer te laten vertrekken of landen. Dat heeft niets te maken met het aantal vluchten per dag, maar met de tijden waarop een vlucht aankomt of vertrekt. Welke banen we inzetten, hangt onder andere af van de weersomstandigheden, het aanbod van vliegverkeer en de beschikbaarheid van de banen.

Kunnen jullie piekmomenten vermijden door het aantal vliegtuigen te verspreiden?

Ondanks dat er minder vluchten zijn in coronatijd, zijn er wel dagelijks piekmomenten. Er zijn dan meerdere vliegtuigen die in dezelfde tijdsperiode landen of opstijgen. Als het op andere momenten juist rustiger is, dan lijkt het logisch om vluchten te verspreiden over de dag en zo de piekmomenten te vermijden. Maar dit is aan de luchtvaartmaatschappijen die het recht hebben om in een bepaalde tijdsperiode (slot) te landen op of te vertrekken vanaf Schiphol . Zij bepalen of ze een slot - een bepaalde start- of landingstijd – inzetten. Met minder vluchten kan het dus nog steeds voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen op de populaire tijdstippen vliegen en gebruik maken van hun slot, terwijl er op andere momenten nauwelijks vliegverkeer is en slots ongebruikt blijven.

Wat doen jullie aan geluidshinder veroorzaakt door vliegtuigen?

Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zetten zich met steun van de luchtvaartmaatschappijen in om geluidshinder veroorzaakt door vliegverkeer verder terug te dringen. Dat doen we door continu te werken aan maatregelen die de hinder doen afnemen en de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Op minderhinderschiphol.nl zie je welke hinderbeperkende maatregelen we nemen op het gebied van baangebruik, vliegtuigtypes, vliegroutes en -procedures voor vliegen overdag en ‘s nachts.

Waar kan ik een melding maken van geluidshinder?

Voor vragen, opmerkingen of klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol kan je terecht bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, oftewel BAS. Je kan ook bellen naar 020 601 55 55. BAS is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 09:00 – 17:00 uur.

Hoe ziet de ontwikkeling van het vliegverkeer eruit na de coronacrisis?

Dit is onder andere afhankelijk van het verloop van de coronacrisis, van nationale en internationale regels, ontwikkelingen rondom vaccinaties en testen en natuurlijk hoe snel mensen weer gaan reizen. Onze inschatting is dat het nog jaren kan duren voor er op Schiphol weer net zoveel vliegtuigen vertrekken en landen als voor de coronacrisis (maximaal 500.000 vluchten per jaar). Wel denken we dat er al aankomende zomer momenten op de dag zullen zijn waarop het weer behoorlijk druk kan zijn in de lucht, bijvoorbeeld tijdens de start- en landingspieken.

Wat doen jullie aan uitstoot van vliegtuigen?

We zetten ons in om de uitstoot veroorzaakt door vliegtuigen zoveel mogelijk terug te dringen. We denken dat duurzaam vliegen mogelijk is, bijvoorbeeld door gebruik te maken van duurzame vliegtuigbrandstof en elektrisch vliegen. Hoe we de uitstoot van CO2, stikstof en (ultra)fijnstof willen terugdringen, lees je hier.

Waarom zijn de Kaagbaan en de Polderbaan vrijwel altijd in gebruik?

We zetten bij voorkeur de Kaagbaan en de Polderbaan in voor het vliegverkeer. Deze banen leveren ten opzichte van de andere start- en landingsbanen relatief minder geluidshinder op. Dit komt omdat in de omgeving van deze banen minder woningen staan. Daarom hebben we met de omgeving en de overheid afgesproken dat dit de voorkeursbanen zijn. In normale omstandigheden gebruiken we bij wind uit noordelijke richtingen de Polderbaan als startbaan en de Kaagbaan als landingsbaan. Bij wind uit zuidelijke richtingen draait dit om en starten de vliegtuigen juist vanaf de Kaagbaan en landen ze op de Polderbaan.

Wanneer is de Aalsmeerbaan in gebruik?

De Aalsmeerbaan kunnen we tijdens piekmomenten inzetten als tweede start- en landingsbaan naast de Kaagbaan. Bij wind uit noordelijke richtingen kan de Aalsmeerbaan worden gebruikt als tweede landingsbaan en bij wind uit zuidelijke richtingen kan de baan worden ingezet als tweede startbaan. Wanneer de Kaagbaan niet beschikbaar is, kan de Aalsmeerbaan ook als hoofdbaan worden ingezet voor starten en landen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij bepaalde weersomstandigheden of als er (kort) baanonderhoud is op de Kaagbaan.

Wanneer is de Zwanenburgbaan in gebruik?

De Zwanenburgbaan kan tijdens piekmomenten worden ingezet als tweede start- en landingsbaan naast de Polderbaan. Bij wind uit noordelijke richtingen kunnen we de Zwanenburgbaan richting het noorden inzetten als tweede startbaan en bij wind uit zuidelijke richtingen kan de baan worden gebruikt als tweede landingsbaan vanuit het noorden. Wanneer de Polderbaan niet beschikbaar is, kan de Zwanenburgbaan ook als hoofdbaan worden ingezet voor starten en landen in en vanuit noordelijke richting. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij bepaalde weersomstandigheden of als er (kort) baanonderhoud is op de Polderbaan. Ook kan de Zwanenburgbaan worden ingezet voor starten richting het zuiden of landen vanuit het zuiden als de Kaagbaan niet beschikbaar is, bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden of onderhoud.

Wanneer is de Buitenveldertbaan in gebruik?

Bij krachtige wind uit het westen of oosten, wanneer de Polderbaan of de Kaagbaan niet volledig ingezet kunnen worden, is de Buitenveldertbaan de aangewezen start- of landingsbaan. De baan kan ook als tweede start- of landingsbaan worden ingezet wanneer de andere banen niet beschikbaar zijn door bijvoorbeeld buien, slecht zicht of baanonderhoud.

Wanneer is de Schiphol-Oostbaan in gebruik?

De Schiphol-Oostbaan is in principe alleen in gebruik voor het kleine, zakelijk vliegverkeer (general aviation). Maar onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij zuidwesterstorm of als andere banen niet beschikbaar zijn door baanonderhoud, dan kan de Schiphol-Oostbaan worden ingezet als tweede landingsbaan voor grotere vliegtuigen. De gebeurt bijvoorbeeld wanneer de Buitenveldertbaan niet inzetbaar is als tweede landingsbaan.