Beschikbaarheid start- en landingsbanen: Baanonderhoud en werkzaamheden in 2021/2022

Om de zes start- en landingsbanen en de taxibanen op Schiphol veilig en in goede conditie te houden, voeren we regelmatig onderhoud en andere werkzaamheden uit op en rond de banen. Tijdens deze werkzaamheden zijn de banen vaak niet beschikbaar voor het vliegverkeer. Doordat we dan andere banen inzetten, heeft dit gevolgen voor het baangebruik en het vliegverkeer. Hierdoor kan je als buur meer of minder vliegtuigen over horen en zien komen. Op deze pagina zie je welke werkzaamheden er plaatsvinden en welke banen er niet of beperkt beschikbaar zijn. De genoemde data kunnen wijzigen door onvoorziene omstandigheden.

Huidige en toekomstige werkzaamheden

11 november – medio december 2021: Kaagbaan niet volledig inzetbaar

Na de vernieuwing van het Instrument Landing Systeem (ILS) aan de Kaagbaan, de grondmetingen en de meetvluchten, is het ILS vrijgegeven voor gebruik tot en met bepaalde zichtomstandigheden. Om te kunnen landen bij alle beperkte zichtomstandigheden moeten de nieuwe landingssystemen vijf weken goed werken volgens de internationale veiligheidseisen. In deze periode kan bij noordenwind en beperkt zicht de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan. In de nacht zal bij beperkte zichtomstandigheden en wind uit het noorden de Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan.

4 april – medio juli 2022: groot onderhoud Aalsmeerbaan

De Aalsmeerbaan is van 4 april tot en met medio juli in groot onderhoud. Hierdoor is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal zou starten vanaf de Aalsmeerbaan of zou landen op deze baan, zal in deze periode meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan, de Schiphol-Oostbaan en de Kaagbaan. Omdat de Aalsmeerbaan ’s nachts sowieso gesloten is, heeft dit geen gevolgen voor nachtvluchten.

Tijdens het groot onderhoud vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) het Instrument Landingssysteem (ILS) van de Aalsmeerbaan. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Een aantal werkzaamheden aan het ILS kan pas worden uitgevoerd nadat het groot onderhoud is afgerond. In de periode van zes weken na afloop van het groot onderhoud kan hierdoor de Aalsmeerbaan niet in alle zichtomstandigheden worden gebruikt als landingsbaan. Hierdoor kan bij noordenwind de Buitenveldertbaan of Zwanenburgbaan vaker worden ingezet.

18 april – 24 april 2022: Buitenveldertbaan en Aalsmeerbaan niet inzetbaar

De Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan kruisen elkaar. Tijdens het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan zijn er van 18 tot en met 24 april werkzaamheden aan de kruising met de Buitenveldertbaan. Daardoor zijn beide banen niet beschikbaar. Het vliegverkeer dat zou landen op de Buitenveldertbaan maakt gebruik van de Schiphol-Oostbaan en de Zwanenburgbaan. Startende vliegtuigen zullen worden verplaatst naar de Zwanenburgbaan en de Kaagbaan. Bij harde zuidwestenwind kan er ’s nachts worden geland op de Schiphol-Oostbaan.

16 mei – 29 mei 2022: Kaagbaan alleen beschikbaar als verkorte startbaan

Tijdens het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan zijn er ook werkzaamheden aan de taxibaan die tussen de Kaagbaan en de Aalsmeerbaan ligt. Daardoor kunnen vliegtuigen geen gebruik maken van de kop van de Kaagbaan van 16 mei tot en met 29 mei. Dit heeft gevolgen voor de inzetbaarheid van de baan: er kan alleen gestart worden op een korter deel van de baan. Vliegtuigen die de hele lengte van de baan nodig hebben, zullen deze periode vertrekken vanaf de Buitenveldertbaan. Landende vluchten kunnen terecht op de Zwanenburgbaan, de Buitenveldertbaan en mogelijk ook op de Schiphol-Oostbaan.

27 juni – 3 juli 2022: Buitenveldertbaan en Aalsmeerbaan niet inzetbaar

De Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan kruisen elkaar. Tijdens het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan zijn er van 27 juni tot en met 3 juli werkzaamheden aan de kruising met de Buitenveldertbaan. Daardoor zijn beide banen deze week niet beschikbaar. Het vliegverkeer dat zou landen op de Buitenveldertbaan maakt gebruik van de Schiphol-Oostbaan en de Zwanenburgbaan. Startende vliegtuigen zullen worden verplaatst naar de Zwanenburgbaan en de Kaagbaan. Bij harde zuidwestenwind kan er ’s nachts worden geland op de Schiphol-Oostbaan.

Medio juli – eind augustus 2022: Aalsmeerbaan niet inzetbaar bij beperkt zicht

Tijdens het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) tegelijkertijd het Instrument Landingssysteem (ILS) van deze baan. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Alleen om te kunnen landen bij beperkte zichtomstandigheden moeten de nieuwe landingssystemen eerst 30 dagen goed werken volgens de internationale veiligheidseisen. Pas daarna is de Aalsmeerbaan ook in alle zichtomstandigheden inzetbaar als landingsbaan. In deze periode kan bij beperkt zicht de Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan.

5 september – 18 september 2022: onderhoud Buitenveldertbaan

Van 5 tot en met 18 september zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de Buitenveldertbaan. Omdat deze baan niet beschikbaar is voor vliegverkeer, kan in deze periode de Schiphol-Oostbaan worden ingezet als landingsbaan. Dit kan het geval zijn bij harde (zuid)westenwind of wanneer buien de nadering naar de Polderbaan en de Zwanenburgbaan belemmeren. Ook verwachten we deze periode dat de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan iets meer in gebruik zijn voor startende en landende vliegtuigen.

26 september – 2 oktober 2022: onderhoud Zwanenburgbaan

De Zwanenburgbaan is van 26 september tot en met 2 oktober in onderhoud. Het vliegverkeer zal in deze onderhoudsperiode meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan en de Schiphol-Oostbaan. Ook zal een klein deel van de vluchten worden verplaatst naar de Kaagbaan. In piekmomenten kunnen bij zuidenwind mogelijk de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan vaker in gebruik zijn als tweede landingsbaan. Ook kan bij noordenwind de Buitenveldertbaan vaker als tweede startbaan worden ingezet.

3 oktober – 9 oktober 2022: Polderbaan alleen overdag inzetbaar

Vanwege werkzaamheden aan het landingssysteem (ILS) van de Polderbaan is de baan van 3 tot en met 10 oktober ’s nachts niet beschikbaar. We verwachten dat het vliegverkeer ’s nachts gebruik maakt van de Zwanenburgbaan. Overdag kunnen er wel vliegtuigen starten en landen op de Polderbaan.

10 oktober – 16 oktober 2022: onderhoud Polderbaan

De Polderbaan is van 10 tot en met 16 oktober een week niet inzetbaar vanwege onderhoud. Naar verwachting maakt het vliegverkeer deze week gebruik van de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan voor zowel starten als landen. Ook kan Schiphol-Oostbaan worden ingezet als tweede landingsbaan. Dit is onder meer afhankelijk van de weersomstandigheden (buien, windkracht- en richting), de beschikbaarheid van de banen en het aanbod van vliegverkeer. ’s Nachts maakt het vliegverkeer gebruik van de Zwanenburgbaan.

Medio oktober – eind november 2022: Polderbaan niet inzetbaar bij beperkt zicht

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft werkzaamheden verricht aan het Instrument Landingssysteem (ILS) van de Polderbaan en vervolgens metingen gedaan. Om te kunnen landen bij alle beperkte zichtomstandigheden moeten vernieuwde landingssystemen 30 dagen goed werken volgens de internationale veiligheidseisen. Pas daarna is de Polderbaan ook in alle zichtomstandigheden inzetbaar als landingsbaan. In deze periode kan bij beperkt zicht en ’s nachts worden geland op de Zwanenburgbaan.

31 oktober – 6 november 2022: onderhoud Kaagbaan

Van 31 oktober tot en met 6 november is de Kaagbaan een week in onderhoud en daardoor niet inzetbaar voor het vliegverkeer. Hierdoor verwachten we dat er in deze week meer vliegtuigen landen op de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan. Voor het vertrekkend vliegverkeer zetten we de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan in.

14 november – 20 november 2022: onderhoud Schiphol-Oostbaan

De Schiphol-Oostbaan is van 14 tot en met 20 november een week niet beschikbaar vanwege onderhoud. Dit heeft weinig gevolgen voor het grote vliegverkeer, want we gebruiken deze baan doorgaans voor de kleine, zakelijke en privévliegtuigen. Tijdens het onderhoud zal het klein-zakelijke verkeer gebruik maken van de Buitenveldertbaan of een van de andere start- en landingsbanen.

Afgelopen werkzaamheden

22 oktober – medio november: Kaagbaan niet inzetbaar bij beperkt zicht

Tijdens het onderhoud van de Kaagbaan vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) tegelijkertijd het Instrument Landingssysteem (ILS) van deze baan. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Alleen om te kunnen landen bij beperkte zichtomstandigheden moeten de nieuwe landingssystemen eerst vijf weken goed werken volgens de internationale veiligheidseisen. Pas daarna is de Kaagbaan ook in alle zichtomstandigheden inzetbaar als landingsbaan. In deze periode kan bij noordenwind en beperkt zicht de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan.

4, 5 en 10 november: meetvluchten Kaagbaan

Op donderdag 4 november 09:30-17:00, vrijdag 5 november 15:00-17:00 en woensdag 10 november 09:30-17:00 voert Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) meetvluchten uit om het vernieuwde instrument landingssysteem (ILS) van de Kaagbaan te testen. Tijdens deze meetvluchten is de Kaagbaan niet inzetbaar voor vliegverkeer. Omdat het meetvliegtuig in het naderingsgebied van zowel de Aalsmeerbaan als de Zwanenburgbaan (zuid) moet vliegen, zijn deze banen niet inzetbaar als landingsbaan. Landende vliegtuigen zullen naar verwachting gebruikmaken van de Buitenveldertbaan.

26 oktober: Kaagbaan en Aalsmeerbaan beperkt inzetbaar door onderhoud kruising

Op dinsdag 26 oktober tussen 10:00 - 18:00 uur zijn de Kaagbaan en de Aalsmeerbaan niet inzetbaar vanwege onderhoudswerkzaamheden aan taxibaan E1. Dit is de kruising tussen de Aalsmeerbaan en de Kaagbaan. Naar verwachting zal het vliegverkeer gebruik maken van de Zwanenburgbaan voor landen vanuit het zuiden. Voor vertrekkend vliegverkeer richting het zuiden kan de Zwanenburgbaan en eventueel de Buitenveldertbaan worden ingezet.

Deze werkzaamheden zouden plaatsvinden op woensdag 20 oktober maar zijn verplaatst vanwege de slechte weersomstandigheden.

13 oktober – 22 oktober: onderhoud Kaagbaan

Van woensdagmiddag 13 oktober 15:00 uur tot en met vrijdagavond 22 oktober 19:00 uur is de Kaagbaan anderhalve week in onderhoud en daardoor niet inzetbaar voor het vliegverkeer. Hierdoor verwachten we dat er in deze week meer vliegtuigen landen op de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan. Voor het vertrekkend vliegverkeer zetten we de Aalsmeerbaan, de Buitenveldertbaan en de Zwanenburgbaan in.

Tijdens het onderhoud van de Kaagbaan vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) tegelijkertijd het Instrument Landingssysteem (ILS) van deze baan. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Een aantal werkzaamheden aan het ILS kan pas worden uitgevoerd nadat het onderhoud is afgerond en er worden meetvluchten uitgevoerd om de juiste en nauwkeurige werking van het systeem te controleren.

In de periode na afloop van het onderhoud kan de Kaagbaan, vanwege de vervanging van het landingssysteem, voor meerdere weken niet in alle zichtomstandigheden worden gebruikt als landingsbaan. Hierdoor kan bij noordenwind vaker de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan.

11 oktober – 13 oktober: Kaagbaan beperkt inzetbaar door onderhoud kruising

Van maandagnacht 11 oktober 00:00 uur tot woensdagmiddag 13 oktober 12:00 uur is de kruising tussen de Aalsmeerbaan en de Kaagbaan, oftewel taxibaan E1, in groot onderhoud. Daardoor is de kruising 53 uur niet beschikbaar voor taxiënde vliegtuigen. Dit heeft gevolgen voor de inzetbaarheid van de Kaagbaan. Deze is voor enkele perioden niet of beperkt inzetbaar voor het vliegverkeer. Op die dagen kan de Zwanenburgbaan gebruikt worden voor landingen vanuit of starts naar het zuiden. De Aalsmeerbaan is deze periode in onderhoud en niet inzetbaar.

27 september – 13 oktober: onderhoud Aalsmeerbaan

De Aalsmeerbaan is van maandagochtend 27 september 07:00 uur tot en met woensdagmiddag 13 oktober 15:00 uur buiten gebruik vanwege onderhoud. De vliegtuigen die normaal starten vanaf of landen op de Aalsmeerbaan zijn in deze periode aangewezen op de Kaagbaan en de Buitenveldertbaan.

6 september – 17 september: onderhoud Buitenveldertbaan

Van 6 tot en met 17 september zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de Buitenveldertbaan. Omdat deze baan niet beschikbaar is voor vliegverkeer, kan in deze periode de Schiphol-Oostbaan worden ingezet als landingsbaan. Dit kan in het geval van harde (zuid)westenwind zijn of wanneer buien de nadering naar de Polderbaan en de Zwanenburgbaan belemmeren.

Ook verwachten we deze periode dat de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan iets meer in gebruik zijn voor startende en landende vliegtuigen. De Buitenveldertbaan is continu buiten gebruik van maandag 6 september tot dinsdag 14 september. Vanaf dinsdag 14 september tot en met vrijdag 17 september is de baan in de avond en de nacht wel inzetbaar. De Buitenveldertbaan zal naar verwachting weer volledig inzetbaar zijn op 17 september rond 18:00 uur.

12 juli – 25 juli: onderhoud Schiphol-Oostbaan

De Schiphol-Oostbaan is aan het begin van de zomervakantie niet beschikbaar vanwege onderhoud. Dit heeft weinig gevolgen voor het grote vliegverkeer, want we gebruiken deze baan doorgaans voor de kleine, zakelijke en privé vliegtuigen. Bij harde zuidwestenwind kunnen we vanwege de veiligheid de Schiphol-Oostbaan inzetten. Tijdens het onderhoud zal het klein-zakelijke verkeer gebruik maken van de andere start- en landingsbanen.

31 mei – 21 juni: onderhoud Zwanenburgbaan

De Zwanenburgbaan is van 31 mei tot en met 21 juni in onderhoud. Het vliegverkeer zal in deze onderhoudsperiode meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan en de Schiphol-Oostbaan. In piekmomenten kunnen bij zuidenwind mogelijk de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan vaker in gebruik zijn als tweede landingsbaan. Ook kan bij noordenwind de Buitenveldertbaan vaker als tweede startbaan worden ingezet. Dit is onder meer afhankelijk van de weersomstandigheden (buien, windkracht- en richting), de beschikbaarheid van de banen en het aanbod van vliegverkeer.

15 mei – medio juni: Polderbaan niet inzetbaar bij beperkt zicht

Tijdens het groot onderhoud aan de Polderbaan zijn de landingssystemen van de baan vernieuwd. Met meetvluchten zijn deze systemen getest en goedgekeurd voor gebruik. Alleen om te kunnen landen bij beperkte zichtomstandigheden moeten de nieuwe landingssystemen eerst vijf weken goed werken volgens de internationale veiligheidseisen. Pas daarna is de Polderbaan ook in alle zichtomstandigheden inzetbaar als landingsbaan. In deze periode kan bij zuidenwind en beperkt zicht de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan vaker worden ingezet. De Zwanenburgbaan is vanwege onderhoud aan de baan zelf en werkzaamheden aan taxibanen (31 mei – 21 juni) niet de hele periode beschikbaar voor landingen.

14 mei – 21 juni: werkzaamheden aan taxibanen bij Zwanenburgbaan

Van 14 mei tot en met 21 juni gaan we verder met de werkzaamheden aan taxibanen Zulu, Alfa en Bravo aan de westkant van de Zwanenburgbaan. Hierbij brengen we nieuwe fundering, asfalt en verlichting aan bij taxibaan Zulu. Ook worden de taxibanen opgehoogd om ze aan te laten sluiten op een nieuw viaduct over de A4. Hierdoor kan het vliegverkeer geen gebruik maken van deze taxibanen. Dit heeft gevolgen voor de inzetbaarheid van de Zwanenburgbaan. In piekmomenten kunnen bij zuidenwind mogelijk de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan vaker in gebruik zijn als tweede landingsbaan. Ook kan bij noordenwind de Buitenveldertbaan vaker als tweede startbaan worden ingezet.

25 januari - 14 mei: groot onderhoud Polderbaan

De Polderbaan is van 25 januari tot en met 14 mei in groot onderhoud. Hierdoor is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Dit heeft gevolgen voor het vliegtuiggeluid in de omgeving. In deze periode zal bij zuidenwind het vliegverkeer dat uit noordelijk richting komt landen op de Zwanenburgbaan, zowel overdag als ‘s nachts. De Zwanenburgbaan is gedurende het onderhoud niet volledig inzetbaar als startbaan richting het noorden, omdat de taxibanen en opritten aan de zuidkant van deze baan niet beschikbaar zijn door werkzaamheden aan het taxibanenstelsel. Overdag zal bij noordenwind het vliegverkeer daarom indien mogelijk starten vanaf de Zwanenburgbaan - dit is afhankelijk van de omstandigheden zoals het verkeersaanbod, de samenstelling van het verkeer en het weer - of van de Buitenveldertbaan. Voor nachtvluchten in deze periode is een ontheffing aangevraagd voor het starten vanaf de Zwanenburgbaan. Incidenteel kan bij harde noordoostenwind de Kaagbaan naar het noordoosten worden ingezet als startbaan.

Tijdens het groot onderhoud vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) het Instrument Landingssysteem (ILS) van de Polderbaan. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Een aantal werkzaamheden aan het ILS kan pas worden uitgevoerd nadat het groot onderhoud is afgerond. In de periode van zes weken na afloop van het groot onderhoud kunnen hierdoor de Polderbaan en de Zwanenburgbaan - vanwege onderhoud aan de Zwanenburgbaan zelf en werkzaamheden aan taxibanen (31 mei – 21 juni) - niet in alle zichtomstandigheden worden gebruikt als landingsbaan. Hierdoor kan bij zuidenwind de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan vaker worden ingezet.

1 februari - 26 april: werkzaamheden aan taxibanen bij Zwanenburgbaan

Van 1 februari tot en met 26 april zijn de taxibanen Quebec, Zulu, Alfa en Bravo aan de zuidkant van de Zwanenburgbaan niet beschikbaar vanwege werkzaamheden in het kader van de verdubbeling van taxibaan Quebec. Deze vier taxibanen worden opgehoogd om ze aan te laten sluiten op het nieuw te bouwen viaduct over de A4. Dit heeft gevolgen voor de inzet van de Zwanenburgbaan overdag. Mede doordat deze werkzaamheden samenvallen met het groot onderhoud aan de Polderbaan zal bij noordenwind overdag het vliegverkeer starten vanaf de Buitenveldertbaan. Dit heeft gevolgen voor het vliegtuiggeluid in de omgeving.

20 januari – 22 januari Zwanenburgbaan niet inzetbaar door werkzaamheden

De Zwanenburgbaan is niet beschikbaar van woensdagochtend 20 januari 07.00 uur tot vrijdagavond 22 januari 18.00 uur vanwege werkzaamheden aan de verlichting en opritten ten zuidwesten van de baan. Dit is ook ter voorbereiding op het groot onderhoud aan de Polderbaan (start 25 januari). Tijdens piekmomenten zal naar verwachting de Buitenveldertbaan worden ingezet als tweede start- of landingsbaan. Ook kan in een landingspiek de Schiphol-Oostbaan als tweede landingsbaan worden gebruikt. Welke baan in deze periode daadwerkelijk gebruikt wordt, hangt af van de wind- en weersomstandigheden.

18 januari – 20 januari Polderbaan niet beschikbaar door voorbereidende werkzaamheden

Vanwege voorbereidende werkzaamheden voor het groot onderhoud aan de Polderbaan (start 25 januari) is de Polderbaan van maandagochtend 18 januari 7.00 uur tot woensdagochtend 20 januari 07.00 uur buiten gebruik. Dit heeft gevolgen voor het vliegtuiggeluid in de omgeving. Tijdens deze werkzaamheden zal het vliegverkeer starten in en landen vanuit noordelijke richting op de Zwanenburgbaan. Ook kan in piekmomenten de Buitenveldertbaan worden ingezet als tweede start- of landingsbaan. Door weersomstandigheden kan mogelijk de Schiphol-Oostbaan worden gebruikt als tweede landingsbaan in een landingspiek. ’s Nachts kan bij noordenwind incidenteel de Kaagbaan wordt ingezet als startbaan richting het noordoosten.

22 november - 26 januari: werkzaamheden aan taxibanen ten behoeve van verdubbeling Quebec

Vanwege werkzaamheden in het kader van de verdubbeling van taxibaan Quebec en het bijbehorende nieuwe viaduct over de A4, zijn taxibanen Quebec, Zulu en Alfa aan de zuidkant van de Zwanenburgbaan vanaf 22 november tot en met 26 januari niet beschikbaar. Deze taxibanen worden gebruikt door vliegtuigen die langs de zuidkant van de Zwanenburgbaan van en naar de Polderbaan taxiën. Tijdens deze werkzaamheden kan het taxiënd verkeer alleen langs de noordkant van de Zwanenburgbaan via taxibaan Yankee rijden, wanneer de Zwanenburgbaan en Polderbaan tegelijk in gebruik zijn.

Deze werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor het vliegtuiggeluid in de omgeving. Zo kan bij zuidenwind de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan vaker worden ingezet als tweede landingsbaan tijdens piekmomenten. Bij noordenwind kan de Buitenveldertbaan vaker in gebruik zijn als tweede startbaan. De werkzaamheden hebben ’s nachts geen effect op het baangebruik.