Beschikbaarheid start- en landingsbanen: Baanonderhoud en werkzaamheden

Om de zes start- en landingsbanen en de taxibanen op Schiphol veilig en in goede conditie te houden, voeren we regelmatig onderhoud en andere werkzaamheden uit op en rond de banen. Tijdens deze werkzaamheden zijn de banen vaak niet beschikbaar voor het vliegverkeer. Doordat we dan andere banen inzetten, heeft dit gevolgen voor het baangebruik en het vliegverkeer. Hierdoor kan je als buur meer of minder vliegtuigen over horen en zien komen. Op deze pagina zie je welke werkzaamheden er plaatsvinden en welke banen er niet of beperkt beschikbaar zijn. De genoemde data kunnen wijzigen door onvoorziene omstandigheden.

Lees hier meer achtergrondinformatie over het (inplannen van) baanonderhoud

Baanonderhoud en werkzaamheden in 2023

4 september 2023 – 19 februari 2024: Kaagbaan niet inzetbaar voor landen bij beperkt zicht

Vanwege werkzaamheden aan de verdubbeling van taxibanen is de Kaagbaan van 4 september 2023 tot en met 19 februari 2024 niet beschikbaar als landingsbaan bij slecht zicht, bijvoorbeeld tijdens mist of bij laag hangende bewolking. De baan kan bij alle zichtomstandigheden gewoon gebruikt worden voor startende vliegtuigen. En als het zicht goed is, is landen ook geen probleem. Bij noordenwind en beperkt zicht kan overdag de Aalsmeerbaan worden ingezet voor landende vliegtuigen. De Zwanenburgbaan is ‘s nachts beschikbaar als landingsbaan.

15 november – medio december 2023: Polderbaan niet beschikbaar bij beperkt zicht

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voert tijdens het onderhoud aan de Polderbaan werkzaamheden uit aan computers van het landingssysteem in de shelter naast de baan. Na deze werkzaamheden zijn er meetvluchten nodig om de goede werking van het gehele landingssysteem te controleren. Na deze meetvluchten moet het landingssysteem eerst 30 dagen goed werken volgens de internationale veiligheidseisen om te kunnen landen bij beperkte zichtomstandigheden. Pas daarna is de Polderbaan ook in alle zichtomstandigheden inzetbaar als landingsbaan. In deze periode kan bij zuidenwind en beperkt zicht de Zwanenburgbaan zowel overdag als ‘s nachts worden ingezet als landingsbaan. Bij goed zicht kan er wel geland worden op de Polderbaan.

17 en 25 november en 2 december: meetvluchten op Polderbaan

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voert vrijdag 17 en zaterdag 25 november en zaterdag 2 december meetvluchten uit op de Polderbaan. De Polderbaan is tijdens deze metingen niet beschikbaar voor het vliegverkeer. Omdat tijdens de meetvluchten ook de Zwanenburgbaan niet inzetbaar is, gebruiken we de Kaagbaan, de Buitenveldertbaan, de Schiphol-Oostbaan en de Aalsmeerbaan om te landen en te starten. Als de meetvluchten door omstandigheden niet op de geplande data kunnen plaatsvinden, dan zijn vrijdag 24 november, zondag 26 november en zondag 3 december gepland als reservedatum. Daarnaast voert LVNL op maandag 20 november overdag grondmetingen op de baan.

Voorlopige planning baanonderhoud 2024

Hieronder vind je de voorlopige planning baanonderhoud voor 2024. De data kunnen nog wijzigen.

Datum Baanonderhoud
19 februari 2024 - 25 april 2024 Groot onderhoud Kaagbaan
13 mei 2024 - 22 mei 2024 Normaal onderhoud Buitenveldertbaan
3 juni 2024 - 9 juni 2024 Normaal onderhoud Aalsmeerbaan
17 juni 2024 - 28 juni 2024 Normaal onderhoud Zwanenburgbaan
16 september 2024 - 24 september 2024 Normaal onderhoud Schiphol Oostbaan
28 oktober 2024 - 6 november 2024 Normaal onderhoud Polderbaan

Daarnaast worden ook andere werkzaamheden uitgevoerd die impact kunnen hebben op het baangebruik:

Datum Onderhoudswerkzaamheden
29 oktober 2023 - 18 februari 2024 Werkzaamheden Project Verdubbeling Rijbaan
17 juni 2024 - Medio november 2024 ILS-werkzaamheden Zwanenburgbaan
(niet beschikbaar voor landen bij beperkt zicht)

Afgelopen werkzaamheden

29 november: Testvluchten Zwanenburgbaan

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voert woensdag 29 november van 20:30 tot 23:00 testvluchten uit op de Zwanenburgbaan (18C) ter voorbereiding op de werkzaamheden aan het ILS-systeem dat gepland staat voor 2024. Gedurende de testvluchten is de Zwanenburgbaan niet beschikbaar voor het reguliere vliegverkeer. Op die momenten wordt gebruik gemaakt van de andere start- en landingsbanen. Op de website van het Bewonersaanspreekpunt Schiphol wordt van tevoren een recentere verwachting van het baangebruik gepubliceerd. Deze meetvluchten stonden eerst voor maaandag 27 november gepland, maar zijn vanwege slecht weer verplaats.

6 – 15 november 2023 onderhoud Polderbaan

De Polderbaan is van maandag 6 tot en met woensdag 15 november niet inzetbaar vanwege onderhoud. Naar verwachting maakt het vliegverkeer deze dagen gebruik van de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan voor zowel starten als landen. Ook kan de Schiphol-Oostbaan worden ingezet als tweede landingsbaan. Dit is onder meer afhankelijk van de weersomstandigheden (buien, windkracht- en richting), de beschikbaarheid van de banen en het aanbod van vliegverkeer. ’s Nachts maakt het vliegverkeer gebruik van de Zwanenburgbaan.

18 september – 1 oktober 2023 onderhoud Schiphol-Oostbaan

De Schiphol-Oostbaan is van maandag 18 september tot en met zondag 1 oktober niet beschikbaar vanwege onderhoud. Dit heeft weinig gevolgen voor het grote vliegverkeer, want we gebruiken deze baan doorgaans voor de kleine, zakelijke en privévliegtuigen. Tijdens het onderhoud zal het klein-zakelijke verkeer gebruik maken van de Buitenveldertbaan of een van de andere start- en landingsbanen.

4 – 12 september 2023 onderhoud Kaagbaan

Van maandag 4 september tot en met dinsdag 12 september is de Kaagbaan in onderhoud en daardoor niet inzetbaar voor het vliegverkeer. Hierdoor verwachten we dat er tijdens deze dagen meer vliegtuigen landen op de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan. Voor het vertrekkend vliegverkeer zetten we de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan in. ’s Nachts maakt het vliegverkeer gebruik van de Zwanenburgbaan.

17 juli - 19 juli: Werkzaamheden aan taxibaan bij Zwanenburgbaan

Van maandag 17 juli 07:00 uur tot en met woensdag 19 juli 07:00 uur werken we op de taxibaan direct naast de Zwanenburgbaan. Hierdoor kunnen vliegtuigen niet vanuit het noorden landen op de Zwanenburgbaan. Op deze dagen zetten we, afhankelijk van zicht-, wind- en weersomstandigheden, mogelijk de Buitenveldertbaan of de Schiphol-Oostbaan in als tweede landingsbaan tijdens piekmomenten.

3 – 11 juli 2023 onderhoud Buitenveldertbaan

Van maandag 3 juli tot en met dinsdag 11 juli zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de Buitenveldertbaan. Omdat deze baan niet beschikbaar is voor vliegverkeer, kan in deze periode de Schiphol-Oostbaan worden ingezet als landingsbaan. Dit kan het geval zijn bij harde (zuid)westenwind of wanneer buien de nadering naar de Polderbaan en de Zwanenburgbaan belemmeren. In situaties waarbij normaal gesproken de Buitenveldertbaan ingezet moet worden, dan kan tijdens deze periode een andere baan ingezet worden zoals de Schiphol-Oostbaan, Zwanenburgbaan of Aalsmeerbaan.

4 mei – begin juli 2023: Zwanenburgbaan zuid niet inzetbaar bij beperkt zicht

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft tijdens het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan het Instrument Landingssysteem (ILS) voor vliegtuigen die vanuit het zuiden landen op deze baan (ILS36C) vervangen. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Bij goed zicht kunnen vliegtuigen landen met behulp van satellietnavigatie. Om ook bij beperkte zichtomstandigheden te kunnen landen moet het nieuwe landingssysteem eerst minimaal 30 dagen goed werken volgens de internationale veiligheidseisen. Daarna is de Zwanenburgbaan weer in alle zichtomstandigheden inzetbaar als landingsbaan voor landingen vanuit het zuiden. Mocht de Kaagbaan niet ingezet kunnen worden in deze periode, dan wordt bij noordenwind en beperkt zicht de Aalsmeerbaan ingezet voor landend vliegverkeer. De Zwanenburgbaan kan wel gewoon worden gebruikt voor starten richting het zuiden en noorden, en voor landen vanuit noordelijke richting.

30 mei – 5 juni 2023 Kaagbaan niet beschikbaar in de nacht

Van dinsdag 30 mei tot en met maandag 5 juni worden er tussen 23.00 uur en 06.00 uur onderzoeken uitgevoerd op de Kaagbaan. De onderzoeken worden uitgevoerd in het kader van onderhoudswerkzaamheden die op een later moment plaatsvinden. Het vliegverkeer maakt tijdens de onderzoeken zoveel mogelijk gebruik van de Zwanenburgbaan of Polderbaan.

22 – 31 mei 2023 onderhoud Aalsmeerbaan

De Aalsmeerbaan is van maandag 22 mei tot en met woensdag 31 mei buiten gebruik vanwege onderhoud. De vliegtuigen die normaal starten vanaf of landen op de Aalsmeerbaan zijn in deze periode aangewezen op de Kaagbaan, Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan.

13 mei, 15 mei en 20 mei 2023: meetvluchten Zwanenburgbaan zuid

Op 13 mei, 15 mei en 20 mei voeren Schiphol en LVNL meetvluchten uit op de Zwanenburgbaan vanuit zuidelijke richting. Met deze vluchten testen we het vernieuwde instrument landingssysteem (ILS) van de baan. Omdat het meetvliegtuig in het naderingsgebied van zowel de Zwanenburgbaan als de Kaagbaan en Aalsmeerbaan moet vliegen, zijn deze banen enkele uren niet inzetbaar als start- en landingsbaan. Dit is op zaterdag 13 mei van 22:00 tot 02:30 uur, maandag 15 mei van 22:00 tot 22:15 uur en op zaterdag 20 mei van 22:00 tot 01:40 uur. Het normale vliegverkeer maakt gebruik van onder andere de Polderbaan tijdens deze meetvluchten. Als de meetvluchten door omstandigheden, zoals slecht weer, niet op de geplande data kunnen plaatsvinden dan zijn de reservedata 14, 16 en 21 mei.

2 januari – begin mei 2023 Groot onderhoud Zwanenburgbaan

De Zwanenburgbaan is van 2 januari tot begin mei in groot onderhoud. Hierdoor is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal zou starten vanaf de Zwanenburgbaan zal in deze periode bij noordenwind meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan. Het vliegverkeer dat normaal zou landen op de Zwanenburgbaan zal in deze periode bij zuidenwind meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan, als de omstandigheden - zoals wind en zicht - daarom vragen. Een klein deel van de vluchten zal gebruik maken van de Kaagbaan. Mocht tijdens de onderhoudsperiode de Kaagbaan in de nacht niet beschikbaar zijn dan is een ontheffing aangevraagd om gebruik te mogen maken van de Aalsmeerbaan.

Tijdens en na het groot onderhoud vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) het Instrument Landingssysteem (ILS) van de Zwanenburgbaan. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Een aantal werkzaamheden aan het ILS kan pas worden uitgevoerd nadat het groot onderhoud is afgerond. In de periode van zes weken na afloop van het groot onderhoud (naar verwachting tot eind juni) kan hierdoor de Zwanenburgbaan niet in alle zichtomstandigheden worden gebruikt als landingsbaan voor landingen vanuit zuidelijke richtingen. Mocht de Kaagbaan niet beschikbaar zijn, dan kan bij noordenwind en verminderd zicht de Aalsmeerbaan worden ingezet.

1, 2 en 3 mei 2023: meetvluchten Zwanenburgbaan noord

Op maandag 1 mei, dinsdag 2 mei en woensdag 3 mei voeren Schiphol en LVNL tussen 20:00 uur en 23:00 meetvluchten uit aan de noordelijke kant van de Zwanenburgbaan. Met deze vluchten kalibreren we de landingssystemen (ILS 18C en PAPI) van de baan voor landingen vanuit het noorden. Omdat het meetvliegtuig in het naderingsgebied aan de noordelijke kant van de Zwanenburgbaan moet vliegen, kan dit invloed hebben op het baangebruik.