Beschikbaarheid start- en landingsbanen: Baanonderhoud en werkzaamheden

Om de zes start- en landingsbanen en de taxibanen op Schiphol veilig en in goede conditie te houden, voeren we regelmatig onderhoud en andere werkzaamheden uit op en rond de banen. Tijdens deze werkzaamheden zijn de banen vaak niet beschikbaar voor het vliegverkeer. Doordat we dan andere banen inzetten, heeft dit gevolgen voor het baangebruik en het vliegverkeer. Hierdoor kan je als buur meer of minder vliegtuigen over horen en zien komen. Op deze pagina zie je welke werkzaamheden er plaatsvinden en welke banen er niet of beperkt beschikbaar zijn. De genoemde data kunnen wijzigen door onvoorziene omstandigheden.

Huidige en toekomstige werkzaamheden

Er zijn geen geplande werkzaamheden meer voor 2022.

Voorlopige planning baanonderhoud 2023

Hieronder vind je de voorlopige planning baanonderhoud voor 2023. De data kunnen nog wijzigen.

Datum Baanonderhoud
2 januari 2023 - medio april 2023 Groot onderhoud Zwanenburgbaan
Eind april 2023 - eind juni 2023 Zwanenburgbaan niet inzetbaar bij beperkt zicht
22 mei 2023 - 26 mei 2023 Onderhoud Aalsmeerbaan
29 mei 2023 - 30 mei 2023 Onderhoud Aalsmeerbaan
3 juli 2023 - 7 juli 2023 Onderhoud Buitenveldertbaan
10 juli 2023 - 11 juli 2023 Onderhoud Buitenveldertbaan
4 september 2023 - 8 september 2023 Onderhoud Kaagbaan
11 september 2023 - 12 september 2023 Onderhoud Kaagbaan
18 september 2023 - 1 oktober 2023 Onderhoud Schiphol-Oostbaan
6 november 2023 - 10 november 2023 Onderhoud Polderbaan
13 november 2023 - 14 november 2023 Onderhoud Polderbaan
Medio november 2023 - eind november 2023 Polderbaan niet inzetbaar bij beperkt zicht

Afgelopen werkzaamheden

29 en 30 november: Werkzaamheden taxibaan Zulu met gevolgen voor baangebruik

Op dinsdag 29 november en woensdag 30 november zijn er tussen 9:00 uur en 16:00 uur werkzaamheden aan taxibaan Zulu aan de zuidkant van de Zwanenburgbaan. Hierdoor kan het vliegverkeer niet ten zuiden van de Zwanenburgbaan taxiën en moet alles langs de noordkant. Mochten de Polderbaan en de Zwanenburgbaan gelijktijdig in gebruik zijn tijdens een piekmoment, dan komen de taxiënde vliegtuigen te dicht bij het opstijgend of landend verkeer op de Zwanenburgbaan. Vanwege de veiligheid wordt daarom in een piekmoment waarbij vliegverkeer vanuit noordelijke richting wil landen of in diezelfde richting wil vertrekken, vaker de Buitenveldertbaan ingezet als tweede start- en landingsbaan.

21 november – 22 november 2022: onderhoud Schiphol-Oostbaan

Op maandag 21 en dinsdag 22 november is de Schiphol-Oostbaan niet beschikbaar vanwege onderhoud. Dit heeft weinig gevolgen voor het grote vliegverkeer, want we gebruiken deze baan doorgaans voor de kleine, zakelijke en privévliegtuigen. Tijdens het onderhoud zal het klein-zakelijke verkeer gebruik maken van de Buitenveldertbaan of een van de andere start- en landingsbanen.

14 november – 18 november 2022: onderhoud Schiphol-Oostbaan

De Schiphol-Oostbaan is van maandag 14 tot en met vrijdag 18 november niet beschikbaar vanwege onderhoud. Dit heeft weinig gevolgen voor het grote vliegverkeer, want we gebruiken deze baan doorgaans voor de kleine, zakelijke en privévliegtuigen. Tijdens het onderhoud zal het klein-zakelijke verkeer gebruik maken van de Buitenveldertbaan of een van de andere start- en landingsbanen.

7 november – 8 november 2022: onderhoud Kaagbaan

Op maandag 7 november en dinsdag 8 november is de Kaagbaan in onderhoud en daardoor niet inzetbaar voor het vliegverkeer. Hierdoor verwachten we dat er in deze dagen meer vliegtuigen landen op de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan. Voor het vertrekkend vliegverkeer zetten we de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan in.

31 oktober – 4 november 2022: onderhoud Kaagbaan

Van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november is de Kaagbaan in onderhoud en daardoor niet inzetbaar voor het vliegverkeer. Hierdoor verwachten we dat er tijdens deze dagen meer vliegtuigen landen op de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan. Voor het vertrekkend vliegverkeer zetten we de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan in.

10 oktober – 14 oktober 2022: onderhoud Polderbaan

De Polderbaan is van maandag 10 tot en met vrijdag 14 oktober niet inzetbaar vanwege onderhoud. Naar verwachting maakt het vliegverkeer deze dagen gebruik van de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan voor zowel starten als landen. Ook kan Schiphol-Oostbaan worden ingezet als tweede landingsbaan. Dit is onder meer afhankelijk van de weersomstandigheden (buien, windkracht- en richting), de beschikbaarheid van de banen en het aanbod van vliegverkeer. ’s Nachts maakt het vliegverkeer gebruik van de Zwanenburgbaan.

26 september – 2 oktober 2022: onderhoud Zwanenburgbaan

De Zwanenburgbaan is van 26 september tot en met 2 oktober in onderhoud. Het vliegverkeer zal in deze onderhoudsperiode meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan en de Schiphol-Oostbaan. Ook zal een klein deel van de vluchten worden verplaatst naar de Kaagbaan. In piekmomenten kunnen bij zuidenwind mogelijk de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan vaker in gebruik zijn als tweede landingsbaan. Ook kan bij noordenwind de Buitenveldertbaan vaker als tweede startbaan worden ingezet.

21 september 2022: Kaagbaan niet beschikbaar tussen 11-17 uur

Op woensdag 21 september vinden er schakel- en meetwerkzaamheden in het baanstation van de Kaagbaan plaats. Hiervoor moet de baanverlichting deels branden en daardoor kan de Kaagbaan niet gebruikt worden voor vliegverkeer. De werkzaamheden vinden van 07:00 tot 17:00 uur plaats, de Kaagbaan is hierdoor tussen 11:00 en 17:00 uur niet beschikbaar voor starten en landen. Dit betekent dat het vliegverkeer meer gebruik maakt van de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan.

15 september 2022: Zwanenburgbaan buiten gebruik

Op donderdag 15 september vinden er tussen 07:00 en 18:00 uur extra onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Zwanenburgbaan. Aanleiding is een storing aan de elektra van de baan. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van rijbaan Whiskey 5. Het kort onderhoud wordt gecombineerd met werkzaamheden aan de aanliggende rijbaan Bravo. Het vliegverkeer kan deze dag meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan.

5 september – 13 september 2022: onderhoud Buitenveldertbaan

Van maandag 5 tot en met dinsdag 13 september zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de Buitenveldertbaan. Omdat deze baan niet beschikbaar is voor vliegverkeer, kan in deze periode de Schiphol-Oostbaan worden ingezet als landingsbaan. Dit kan het geval zijn bij harde (zuid)westenwind of wanneer buien de nadering naar de Polderbaan en de Zwanenburgbaan belemmeren. Ook verwachten we deze periode dat de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan iets meer in gebruik zijn voor startende en landende vliegtuigen.

1 juli – 22 augustus 2022: Aalsmeerbaan niet inzetbaar bij beperkt zicht

Tijdens het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) tegelijkertijd het Instrument Landingssysteem (ILS) van deze baan. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Alleen om te kunnen landen bij beperkte zichtomstandigheden moeten de nieuwe landingssystemen eerst 30 dagen goed werken volgens de internationale veiligheidseisen. Pas daarna is de Aalsmeerbaan ook in alle zichtomstandigheden inzetbaar als landingsbaan. In deze periode kan bij beperkt zicht een andere baan worden ingezet als landingsbaan.

16 en 23 juli 2022: meetvluchten Aalsmeerbaan

Op zaterdag 16 juli en zaterdag 23 juli voeren Schiphol en LVNL tussen 15:00 uur en 23:00 meetvluchten uit op de Aalsmeerbaan. Met deze vluchten testen we het vernieuwde instrument landingssysteem (ILS) van de baan. Omdat het meetvliegtuig in het naderingsgebied van zowel de Aalsmeerbaan als de Buitenveldertbaan moet vliegen, zijn deze banen niet inzetbaar als start- en landingsbaan. Het normale vliegverkeer maakt gebruik van andere banen tijdens deze meetvluchten.

4 april – 1 juli 2022: groot onderhoud Aalsmeerbaan

De Aalsmeerbaan is van 4 april tot en met begin juli in groot onderhoud. Hierdoor is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal zou starten vanaf de Aalsmeerbaan of zou landen op deze baan, zal in deze periode meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan, de Schiphol-Oostbaan en de Kaagbaan. Omdat de Aalsmeerbaan ’s nachts sowieso gesloten is, heeft dit geen gevolgen voor nachtvluchten.

Tijdens het groot onderhoud vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) het Instrument Landingssysteem (ILS) van de Aalsmeerbaan. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Een aantal werkzaamheden aan het ILS kan pas worden uitgevoerd nadat het groot onderhoud is afgerond. In de periode van zes weken na afloop van het groot onderhoud kan hierdoor de Aalsmeerbaan niet in alle zichtomstandigheden worden gebruikt als landingsbaan. Hierdoor kan bij noordenwind de Buitenveldertbaan of Zwanenburgbaan vaker worden ingezet.

24 juni 2022: Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan tijdelijk niet beschikbaar

De Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan kruisen elkaar. Tijdens het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan zijn er op vrijdag 24 juni van 11:00 tot 19:00 werkzaamheden aan de kruising met de Buitenveldertbaan. Daardoor zijn beide banen deze dag niet beschikbaar. Het vliegverkeer dat zou landen op de Buitenveldertbaan maakt gebruik van de Schiphol-Oostbaan en de Zwanenburgbaan. Startende vliegtuigen zullen worden verplaatst naar de Zwanenburgbaan en de Kaagbaan.

GEANNULEERD 20 juni 2022: Buitenveldertbaan en Aalsmeerbaan niet inzetbaar

Dit onderhoud voor 20 juni is geannuleerd.

De Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan kruisen elkaar. Tijdens het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan zijn er op maandag 20 juni van 13.00 - 16.00 werkzaamheden aan de kruising met de Buitenveldertbaan. Daardoor zijn beide banen deze middag niet beschikbaar. Het vliegverkeer dat zou landen op de Buitenveldertbaan maakt gebruik van de Schiphol-Oostbaan en de Zwanenburgbaan. Startende vliegtuigen zullen worden verplaatst naar de Zwanenburgbaan en de Kaagbaan.

23 mei – 6 juni 2022: Kaagbaan beperkt beschikbaar

Tijdens het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan zijn er ook werkzaamheden aan de taxibaan die tussen de Kaagbaan en de Aalsmeerbaan ligt. Daardoor kunnen vliegtuigen geen gebruik maken van de kop van de Kaagbaan van 23 mei tot en met 6 juni. Dit heeft gevolgen voor de inzetbaarheid van de baan: er kan alleen gestart worden richting het zuiden op een korter deel van de baan. Vliegtuigen die de hele lengte van de baan nodig hebben, zullen deze periode vertrekken vanaf een andere startbaan en ’s nachts vanaf de Zwanenburgbaan.

Door de werkzaamheden bij de kop van de Kaagbaan zijn het landingssysteem en de verlichting van deze baan niet beschikbaar. Hierdoor is de Kaagbaan niet inzetbaar als landingsbaan in de late avond, ’s nachts en bij slecht zicht overdag, bijvoorbeeld tijdens mist of bij laag hangende bewolking. Bij slecht zicht overdag kan de Buitenveldertbaan worden gebruikt als landingsbaan. Ook kan eventueel de Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan, zowel overdag als 's nachts.

16 mei - 22 mei: Kaagbaan niet inzetbaar voor landen bij beperkt zicht

Vanwege de werkzaamheden op en rond de Aalsmeerbaan is in de week van 16 tot en met 22 mei de Kaagbaan niet beschikbaar als landingsbaan bij slecht zicht, bijvoorbeeld tijdens mist of bij laag hangende bewolking. De baan kan bij alle zichtomstandigheden gewoon gebruikt worden voor startende vliegtuigen. En als het zicht goed is, is landen ook geen probleem. Bij noordenwind en beperkt zicht kan eventueel de Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan, zowel overdag als 's nachts.

19 april – 26 april 2022: Buitenveldertbaan en Aalsmeerbaan niet inzetbaar

De Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan kruisen elkaar. Tijdens het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan zijn er van 19 tot en met 26 april werkzaamheden aan de kruising met de Buitenveldertbaan. Daardoor zijn beide banen niet beschikbaar. Het vliegverkeer dat zou landen op de Buitenveldertbaan maakt gebruik van de Schiphol-Oostbaan en de Zwanenburgbaan. Startende vliegtuigen zullen worden verplaatst naar de Zwanenburgbaan en de Kaagbaan. Bij harde zuidwestenwind kan er ’s nachts worden geland op de Schiphol-Oostbaan.

11 november – medio december 2021: Kaagbaan niet volledig inzetbaar

Na de vernieuwing van het Instrument Landing Systeem (ILS) aan de Kaagbaan, de grondmetingen en de meetvluchten, is het ILS vrijgegeven voor gebruik tot en met bepaalde zichtomstandigheden. Om te kunnen landen bij alle beperkte zichtomstandigheden moeten de nieuwe landingssystemen vijf weken goed werken volgens de internationale veiligheidseisen. In deze periode kan bij noordenwind en beperkt zicht de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan. In de nacht zal bij beperkte zichtomstandigheden en wind uit het noorden de Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan.

22 oktober – medio november: Kaagbaan niet inzetbaar bij beperkt zicht

Tijdens het onderhoud van de Kaagbaan vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) tegelijkertijd het Instrument Landingssysteem (ILS) van deze baan. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Alleen om te kunnen landen bij beperkte zichtomstandigheden moeten de nieuwe landingssystemen eerst vijf weken goed werken volgens de internationale veiligheidseisen. Pas daarna is de Kaagbaan ook in alle zichtomstandigheden inzetbaar als landingsbaan. In deze periode kan bij noordenwind en beperkt zicht de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan.

4, 5 en 10 november: meetvluchten Kaagbaan

Op donderdag 4 november 09:30-17:00, vrijdag 5 november 15:00-17:00 en woensdag 10 november 09:30-17:00 voert Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) meetvluchten uit om het vernieuwde instrument landingssysteem (ILS) van de Kaagbaan te testen. Tijdens deze meetvluchten is de Kaagbaan niet inzetbaar voor vliegverkeer. Omdat het meetvliegtuig in het naderingsgebied van zowel de Aalsmeerbaan als de Zwanenburgbaan (zuid) moet vliegen, zijn deze banen niet inzetbaar als landingsbaan. Landende vliegtuigen zullen naar verwachting gebruikmaken van de Buitenveldertbaan.

26 oktober: Kaagbaan en Aalsmeerbaan beperkt inzetbaar door onderhoud kruising

Op dinsdag 26 oktober tussen 10:00 - 18:00 uur zijn de Kaagbaan en de Aalsmeerbaan niet inzetbaar vanwege onderhoudswerkzaamheden aan taxibaan E1. Dit is de kruising tussen de Aalsmeerbaan en de Kaagbaan. Naar verwachting zal het vliegverkeer gebruik maken van de Zwanenburgbaan voor landen vanuit het zuiden. Voor vertrekkend vliegverkeer richting het zuiden kan de Zwanenburgbaan en eventueel de Buitenveldertbaan worden ingezet.

Deze werkzaamheden zouden plaatsvinden op woensdag 20 oktober maar zijn verplaatst vanwege de slechte weersomstandigheden.

13 oktober – 22 oktober: onderhoud Kaagbaan

Van woensdagmiddag 13 oktober 15:00 uur tot en met vrijdagavond 22 oktober 19:00 uur is de Kaagbaan anderhalve week in onderhoud en daardoor niet inzetbaar voor het vliegverkeer. Hierdoor verwachten we dat er in deze week meer vliegtuigen landen op de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan. Voor het vertrekkend vliegverkeer zetten we de Aalsmeerbaan, de Buitenveldertbaan en de Zwanenburgbaan in.

Tijdens het onderhoud van de Kaagbaan vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) tegelijkertijd het Instrument Landingssysteem (ILS) van deze baan. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Een aantal werkzaamheden aan het ILS kan pas worden uitgevoerd nadat het onderhoud is afgerond en er worden meetvluchten uitgevoerd om de juiste en nauwkeurige werking van het systeem te controleren.

In de periode na afloop van het onderhoud kan de Kaagbaan, vanwege de vervanging van het landingssysteem, voor meerdere weken niet in alle zichtomstandigheden worden gebruikt als landingsbaan. Hierdoor kan bij noordenwind vaker de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan.

11 oktober – 13 oktober: Kaagbaan beperkt inzetbaar door onderhoud kruising

Van maandagnacht 11 oktober 00:00 uur tot woensdagmiddag 13 oktober 12:00 uur is de kruising tussen de Aalsmeerbaan en de Kaagbaan, oftewel taxibaan E1, in groot onderhoud. Daardoor is de kruising 53 uur niet beschikbaar voor taxiënde vliegtuigen. Dit heeft gevolgen voor de inzetbaarheid van de Kaagbaan. Deze is voor enkele perioden niet of beperkt inzetbaar voor het vliegverkeer. Op die dagen kan de Zwanenburgbaan gebruikt worden voor landingen vanuit of starts naar het zuiden. De Aalsmeerbaan is deze periode in onderhoud en niet inzetbaar.

27 september – 13 oktober: onderhoud Aalsmeerbaan

De Aalsmeerbaan is van maandagochtend 27 september 07:00 uur tot en met woensdagmiddag 13 oktober 15:00 uur buiten gebruik vanwege onderhoud. De vliegtuigen die normaal starten vanaf of landen op de Aalsmeerbaan zijn in deze periode aangewezen op de Kaagbaan en de Buitenveldertbaan.

6 september – 17 september: onderhoud Buitenveldertbaan

Van 6 tot en met 17 september zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de Buitenveldertbaan. Omdat deze baan niet beschikbaar is voor vliegverkeer, kan in deze periode de Schiphol-Oostbaan worden ingezet als landingsbaan. Dit kan in het geval van harde (zuid)westenwind zijn of wanneer buien de nadering naar de Polderbaan en de Zwanenburgbaan belemmeren.

Ook verwachten we deze periode dat de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan iets meer in gebruik zijn voor startende en landende vliegtuigen. De Buitenveldertbaan is continu buiten gebruik van maandag 6 september tot dinsdag 14 september. Vanaf dinsdag 14 september tot en met vrijdag 17 september is de baan in de avond en de nacht wel inzetbaar. De Buitenveldertbaan zal naar verwachting weer volledig inzetbaar zijn op 17 september rond 18:00 uur.