Beschikbaarheid start- en landingsbanen: Baanonderhoud en werkzaamheden

Om de zes start- en landingsbanen en de taxibanen op Schiphol veilig en in goede conditie te houden, voeren we regelmatig onderhoud en andere werkzaamheden uit op en rond de banen. Tijdens deze werkzaamheden zijn de banen vaak niet beschikbaar voor het vliegverkeer. Doordat we dan andere banen inzetten, heeft dit gevolgen voor het baangebruik en het vliegverkeer. Hierdoor kan je als buur meer of minder vliegtuigen over horen en zien komen. Op deze pagina zie je welke werkzaamheden er plaatsvinden en welke banen er niet of beperkt beschikbaar zijn. De genoemde data kunnen wijzigen door onvoorziene omstandigheden.

Baanonderhoud en werkzaamheden in 2024

25 april – 1 juli 2024: Landen Kaagbaan niet mogelijk bij verminderd zicht

In verband met werkzaamheden aan rijbaan S1 en S2 voor het project Voltooiing Dubbele Rijbaanstelsel (VDR) is landen op de Kaagbaan niet altijd mogelijk. Overdag wordt bij verminderd zicht en noordenwind de Aalsmeerbaan ingezet voor landend verkeer. ’s Nachts wordt in deze situatie de Zwanenburgbaan ingezet.

Maandag 1 juli: werkzaamheden bij de Kaagbaan

Maandag 1 juli van 12:00 tot 18:00 uur ronden we de werkzaamheden aan rijbaan Sierra 2 af. Deze zijn onderdeel van het project Voltooiing Dubbele Rijbaanstelsel (VDR).

Vanwege de werkzaamheden is de Kaagbaan in deze periode niet beschikbaar voor vliegverkeer. Voorwaarde daarbij is wel dat we, ook bij afwijkende weersomstandigheden, voldoende start- en landingsbanen beschikbaar hebben. Als dit niet het geval is, stellen we het uitvoeren van de werkzaamheden uit naar dinsdag 2 juli.

17 – 30 juni 2024: onderhoud Zwanenburgbaan

Tussen maandag 17 en zondag 30 juni voeren we een onderhoudsbeurt uit aan de Zwanenburgbaan. Startend verkeer zal meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan en de Kaagbaan. Landend verkeer maakt meer gebruik van de Buitenveldertbaan, Schiphol-Oostbaan en de Kaagbaan. Tijdens deze onderhoudsbeurt wordt ook gestart met werkzaamheden aan het ILS-systeem van de Zwanenburgbaan.

29 juni – medio september 2024: Zwanenburgbaan beperkt inzetbaar

Na het onderhoud aan de Zwanenburgbaan wordt verder gewerkt aan het ILS-systeem van de Zwanenburgbaan. Zonder een werkend ILS is het in verband met internationale veiligheidseisen gedurende de gehele onderhoudsperiode niet mogelijk parallel te landen op de Polderbaan en Zwanenburgbaan, dus ook niet bij goed weer. Dit betekent dus dat als de Polderbaan (preferente baan) in gebruik is voor landend verkeer, bij een landingspiek de Zwanenburgbaan niet kan worden ingezet. In dat geval landen er meer vliegtuigen op de Buitenveldertbaan (27) en de Schiphol-Oostbaan (22). In de periode tussen eind juni en medio september is de Zwanenburgbaan wel beschikbaar als startbaan in noordelijke richting (36C). Op die momenten zal er niet aan het ILS gewerkt worden. Kijk voor meer informatie op www.lvnl.nl/werkzaamheden.

Medio augustus – medio september: Groundchecks en meetvluchten Zwanenburgbaan

Tussen medio augustus en medio september vinden verschillende meetvluchten en grondmetingen aan het ILS-systeem van de Zwanenburgbaan plaats. De Zwanenburgbaan is dan op sommige momenten niet beschikbaar voor vliegverkeer. Deze meetvluchten worden nog ingepland. Kijk voor meer informatie op www.lvnl.nl/werkzaamheden.

Medio september – medio november: Betrouwbaarheidsperiode ILS Zwanenburgbaan

Vanwege internationale veiligheidseisen moet het ILS-systeem na werkzaamheden twee maanden betrouwbaar en stabiel werken. De Zwanenburgbaan is dan inzetbaar als startbaan en als landingsbaan bij goed zicht. Kijk voor meer informatie op www.lvnl.nl/werkzaamheden.

16 september – 24 september 2024: onderhoud Schiphol-Oostbaan

Van maandag 16 september tot en met dinsdag 24 september voeren we een onderhoudsbeurt uit aan de Schiphol-Oostbaan. Het zakelijke verkeer maakt meer gebruik van de overige banen. Op zaterdag 21 en zondag 22 september is de Schiphol-Oostbaan wel beschikbaar. 

28 oktober – 6 november: onderhoud Polderbaan

De Polderbaan is van maandag 28 oktober tot en met woensdag 6 november niet inzetbaar voor vliegverkeer vanwege onderhoud. Startend verkeer maakt meer gebruik van de Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan. Het landend verkeer maakt meer gebruik van de Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan.

Afgelopen werkzaamheden

3 – 9 juni 2024: onderhoud Aalsmeerbaan

De Aalsmeerbaan is van maandag 3 tot zondag 9 juni buiten gebruik vanwege onderhoud. De vliegtuigen die normaal starten vanaf of landen op de Aalsmeerbaan zijn in deze periode aangewezen op de Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan.

27 mei - 29 mei 2024 - Werkzaamheden i.v.m. nieuwe markeringen Polderbaan

Van maandag 27 mei 23:00 uur tot en met woensdag 29 mei 06:00 uur voeren we werkzaamheden uit aan de markeringen op de Polderbaan. Omdat de Polderbaan tijdens deze periode niet inzetbaar is voor het vliegverkeer wordt in plaats daarvan, wanneer mogelijk, de Zwanenburgbaan ingezet. Tijdens pieken overdag kan de Buitenveldertbaan als tweede start- of landingsbaan worden ingezet. Dat is afhankelijk van de windrichting op dat moment. In situaties met slecht zicht of harde wind uit het zuiden kan de Schiphol-Oostbaan ook ingezet worden om te landen. In de nacht kan – afhankelijk van de wind - worden geland op de Zwanenburgbaan (in beide richtingen) en gestart in zuidelijke richting (baan 18C, bij zuidenwind). Bij noordenwind wordt in de nacht gestart vanaf de Kaagbaan in noordoostelijke richting (baan 06).

13 mei – 22 mei 2024: onderhoud Buitenveldertbaan (m.u.v. Pinksterweekend)

Van maandag 13 mei tot en met woensdag 22 mei zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de Buitenveldertbaan. In situaties waarbij normaal gesproken de Buitenveldertbaan ingezet moet worden, maakt het startend verkeer in deze periode gebruik van de Kaagbaan en landend verkeer van de Schiphol-Oostbaan. Op 18, 19 en 20 mei is de Buitenveldertbaan wel beschikbaar. 

26 april - 20 mei: Veegwerkzaamheden Kaagbaan

Vanwege veegwerkzaamheden die nodig zijn na het onderhoud aan de Kaagbaan, is deze op een aantal momenten niet beschikbaar. Het gaat om 12 nachten in de periode tusssen 26 april en 20 mei. De werkzaamheden vinden plaats tussen 23:59 en 06:00 uur. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, voeren we deze werkzaamheden ’s nachts uit. Tijdens deze perioden wordt de Zwanenburgbaan ingezet. Meer informatie is te vinden op de pagina Veegwerkzaamheden op de Kaagbaan.

19 februari – 25 april 2024: Kaagbaan niet inzetbaar door groot onderhoud

De Kaagbaan krijgt een grote onderhoudsbeurt van 19 februari tot medio april en is daardoor vanaf zondag 18 februari 23:00 niet inzetbaar voor vliegverkeer. In deze periode landen er meer vliegtuigen op de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan. Voor het vertrekkend verkeer zetten we ook vaker de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan in. In uitzonderlijke gevallen kan ’s nachts de Schiphol-Oostbaan ingezet worden voor landend verkeer vanuit het noordoosten.

4 september 2023 – 18 februari 2024: Kaagbaan niet inzetbaar voor landen bij beperkt zicht

Vanwege werkzaamheden aan de verdubbeling van taxibanen is de Kaagbaan van 4 september 2023 tot en met 18 februari 2024 niet beschikbaar als landingsbaan bij slecht zicht, bijvoorbeeld tijdens mist of bij laag hangende bewolking. De baan kan bij alle zichtomstandigheden gewoon gebruikt worden voor startende vliegtuigen. En als het zicht goed is, is landen ook geen probleem. Bij noordenwind en beperkt zicht kan overdag de Aalsmeerbaan worden ingezet voor landende vliegtuigen. De Zwanenburgbaan is ‘s nachts beschikbaar als landingsbaan.

15 november – medio december 2023: Polderbaan niet beschikbaar bij beperkt zicht

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voert tijdens het onderhoud aan de Polderbaan werkzaamheden uit aan computers van het landingssysteem in de shelter naast de baan. Na deze werkzaamheden zijn er meetvluchten nodig om de goede werking van het gehele landingssysteem te controleren. Na deze meetvluchten moet het landingssysteem eerst 30 dagen goed werken volgens de internationale veiligheidseisen om te kunnen landen bij beperkte zichtomstandigheden. Pas daarna is de Polderbaan ook in alle zichtomstandigheden inzetbaar als landingsbaan. In deze periode kan bij zuidenwind en beperkt zicht de Zwanenburgbaan zowel overdag als ‘s nachts worden ingezet als landingsbaan. Bij goed zicht kan er wel geland worden op de Polderbaan.

17 en 25 november en 2 december: meetvluchten op Polderbaan

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voert vrijdag 17 en zaterdag 25 november en zaterdag 2 december meetvluchten uit op de Polderbaan. De Polderbaan is tijdens deze metingen niet beschikbaar voor het vliegverkeer. Omdat tijdens de meetvluchten ook de Zwanenburgbaan niet inzetbaar is, gebruiken we de Kaagbaan, de Buitenveldertbaan, de Schiphol-Oostbaan en de Aalsmeerbaan om te landen en te starten. Als de meetvluchten door omstandigheden niet op de geplande data kunnen plaatsvinden, dan zijn vrijdag 24 november, zondag 26 november en zondag 3 december gepland als reservedatum. Daarnaast voert LVNL op maandag 20 november overdag grondmetingen op de baan.

29 november: Testvluchten Zwanenburgbaan

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voert woensdag 29 november van 20:30 tot 23:00 testvluchten uit op de Zwanenburgbaan (18C) ter voorbereiding op de werkzaamheden aan het ILS-systeem dat gepland staat voor 2024. Gedurende de testvluchten is de Zwanenburgbaan niet beschikbaar voor het reguliere vliegverkeer. Op die momenten wordt gebruik gemaakt van de andere start- en landingsbanen. Op de website van het Bewonersaanspreekpunt Schiphol wordt van tevoren een recentere verwachting van het baangebruik gepubliceerd. Deze meetvluchten stonden eerst voor maaandag 27 november gepland, maar zijn vanwege slecht weer verplaats.

6 – 15 november 2023 onderhoud Polderbaan

De Polderbaan is van maandag 6 tot en met woensdag 15 november niet inzetbaar vanwege onderhoud. Naar verwachting maakt het vliegverkeer deze dagen gebruik van de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan voor zowel starten als landen. Ook kan de Schiphol-Oostbaan worden ingezet als tweede landingsbaan. Dit is onder meer afhankelijk van de weersomstandigheden (buien, windkracht- en richting), de beschikbaarheid van de banen en het aanbod van vliegverkeer. ’s Nachts maakt het vliegverkeer gebruik van de Zwanenburgbaan.

18 september – 1 oktober 2023 onderhoud Schiphol-Oostbaan

De Schiphol-Oostbaan is van maandag 18 september tot en met zondag 1 oktober niet beschikbaar vanwege onderhoud. Dit heeft weinig gevolgen voor het grote vliegverkeer, want we gebruiken deze baan doorgaans voor de kleine, zakelijke en privévliegtuigen. Tijdens het onderhoud zal het klein-zakelijke verkeer gebruik maken van de Buitenveldertbaan of een van de andere start- en landingsbanen.

4 – 12 september 2023 onderhoud Kaagbaan

Van maandag 4 september tot en met dinsdag 12 september is de Kaagbaan in onderhoud en daardoor niet inzetbaar voor het vliegverkeer. Hierdoor verwachten we dat er tijdens deze dagen meer vliegtuigen landen op de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan. Voor het vertrekkend vliegverkeer zetten we de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan in. ’s Nachts maakt het vliegverkeer gebruik van de Zwanenburgbaan.

17 juli - 19 juli: Werkzaamheden aan taxibaan bij Zwanenburgbaan

Van maandag 17 juli 07:00 uur tot en met woensdag 19 juli 07:00 uur werken we op de taxibaan direct naast de Zwanenburgbaan. Hierdoor kunnen vliegtuigen niet vanuit het noorden landen op de Zwanenburgbaan. Op deze dagen zetten we, afhankelijk van zicht-, wind- en weersomstandigheden, mogelijk de Buitenveldertbaan of de Schiphol-Oostbaan in als tweede landingsbaan tijdens piekmomenten.

3 – 11 juli 2023 onderhoud Buitenveldertbaan

Van maandag 3 juli tot en met dinsdag 11 juli zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de Buitenveldertbaan. Omdat deze baan niet beschikbaar is voor vliegverkeer, kan in deze periode de Schiphol-Oostbaan worden ingezet als landingsbaan. Dit kan het geval zijn bij harde (zuid)westenwind of wanneer buien de nadering naar de Polderbaan en de Zwanenburgbaan belemmeren. In situaties waarbij normaal gesproken de Buitenveldertbaan ingezet moet worden, dan kan tijdens deze periode een andere baan ingezet worden zoals de Schiphol-Oostbaan, Zwanenburgbaan of Aalsmeerbaan.

4 mei – begin juli 2023: Zwanenburgbaan zuid niet inzetbaar bij beperkt zicht

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft tijdens het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan het Instrument Landingssysteem (ILS) voor vliegtuigen die vanuit het zuiden landen op deze baan (ILS36C) vervangen. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Bij goed zicht kunnen vliegtuigen landen met behulp van satellietnavigatie. Om ook bij beperkte zichtomstandigheden te kunnen landen moet het nieuwe landingssysteem eerst minimaal 30 dagen goed werken volgens de internationale veiligheidseisen. Daarna is de Zwanenburgbaan weer in alle zichtomstandigheden inzetbaar als landingsbaan voor landingen vanuit het zuiden. Mocht de Kaagbaan niet ingezet kunnen worden in deze periode, dan wordt bij noordenwind en beperkt zicht de Aalsmeerbaan ingezet voor landend vliegverkeer. De Zwanenburgbaan kan wel gewoon worden gebruikt voor starten richting het zuiden en noorden, en voor landen vanuit noordelijke richting.

30 mei – 5 juni 2023 Kaagbaan niet beschikbaar in de nacht

Van dinsdag 30 mei tot en met maandag 5 juni worden er tussen 23.00 uur en 06.00 uur onderzoeken uitgevoerd op de Kaagbaan. De onderzoeken worden uitgevoerd in het kader van onderhoudswerkzaamheden die op een later moment plaatsvinden. Het vliegverkeer maakt tijdens de onderzoeken zoveel mogelijk gebruik van de Zwanenburgbaan of Polderbaan.

22 – 31 mei 2023 onderhoud Aalsmeerbaan

De Aalsmeerbaan is van maandag 22 mei tot en met woensdag 31 mei buiten gebruik vanwege onderhoud. De vliegtuigen die normaal starten vanaf of landen op de Aalsmeerbaan zijn in deze periode aangewezen op de Kaagbaan, Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan.

13 mei, 15 mei en 20 mei 2023: meetvluchten Zwanenburgbaan zuid

Op 13 mei, 15 mei en 20 mei voeren Schiphol en LVNL meetvluchten uit op de Zwanenburgbaan vanuit zuidelijke richting. Met deze vluchten testen we het vernieuwde instrument landingssysteem (ILS) van de baan. Omdat het meetvliegtuig in het naderingsgebied van zowel de Zwanenburgbaan als de Kaagbaan en Aalsmeerbaan moet vliegen, zijn deze banen enkele uren niet inzetbaar als start- en landingsbaan. Dit is op zaterdag 13 mei van 22:00 tot 02:30 uur, maandag 15 mei van 22:00 tot 22:15 uur en op zaterdag 20 mei van 22:00 tot 01:40 uur. Het normale vliegverkeer maakt gebruik van onder andere de Polderbaan tijdens deze meetvluchten. Als de meetvluchten door omstandigheden, zoals slecht weer, niet op de geplande data kunnen plaatsvinden dan zijn de reservedata 14, 16 en 21 mei.

2 januari – begin mei 2023 Groot onderhoud Zwanenburgbaan

De Zwanenburgbaan is van 2 januari tot begin mei in groot onderhoud. Hierdoor is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal zou starten vanaf de Zwanenburgbaan zal in deze periode bij noordenwind meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan. Het vliegverkeer dat normaal zou landen op de Zwanenburgbaan zal in deze periode bij zuidenwind meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan, als de omstandigheden - zoals wind en zicht - daarom vragen. Een klein deel van de vluchten zal gebruik maken van de Kaagbaan. Mocht tijdens de onderhoudsperiode de Kaagbaan in de nacht niet beschikbaar zijn dan is een ontheffing aangevraagd om gebruik te mogen maken van de Aalsmeerbaan.

Tijdens en na het groot onderhoud vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) het Instrument Landingssysteem (ILS) van de Zwanenburgbaan. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Een aantal werkzaamheden aan het ILS kan pas worden uitgevoerd nadat het groot onderhoud is afgerond. In de periode van zes weken na afloop van het groot onderhoud (naar verwachting tot eind juni) kan hierdoor de Zwanenburgbaan niet in alle zichtomstandigheden worden gebruikt als landingsbaan voor landingen vanuit zuidelijke richtingen. Mocht de Kaagbaan niet beschikbaar zijn, dan kan bij noordenwind en verminderd zicht de Aalsmeerbaan worden ingezet.

1, 2 en 3 mei 2023: meetvluchten Zwanenburgbaan noord

Op maandag 1 mei, dinsdag 2 mei en woensdag 3 mei voeren Schiphol en LVNL tussen 20:00 uur en 23:00 meetvluchten uit aan de noordelijke kant van de Zwanenburgbaan. Met deze vluchten kalibreren we de landingssystemen (ILS 18C en PAPI) van de baan voor landingen vanuit het noorden. Omdat het meetvliegtuig in het naderingsgebied aan de noordelijke kant van de Zwanenburgbaan moet vliegen, kan dit invloed hebben op het baangebruik.