Nieuws: Schiphol test waterscherm tegen ultrafijnstof

Op Schiphol werken we hard aan het terugdringen van de hoeveelheid ultrafijnstof. Daarbij treden we soms buiten de gebaande paden om nieuwe oplossingen te vinden. Bijvoorbeeld door waterdruppels te gebruiken om ultrafijnstof uit de lucht te halen. En een verbeterde luchtkwaliteit is niet alleen fijn voor onze collega's maar ook voor onze omgeving.

Gepubliceerd op: 27 februari 2024

Over ultrafijnstof weten we eigenlijk nog niet zo heel veel. Wat we wel weten, is dat het vrijkomt bij het gebruik van vliegtuig- en dieselmotoren en dat het mogelijk schadelijk is voor de gezondheid. We vinden het daarom belangrijk de hoeveelheid ultrafijnstof te blijven verminderen. Dat doen we bijvoorbeeld door steeds meer afhandelmaterieel te elektrificeren maar dus ook door te kijken of we waterdruppels kunnen gebruiken om ultrafijnstof uit de lucht te halen.

Sproeien met water

We hebben ons hierbij laten inspireren door de (mijn)bouw. Daar sproeien ze al langer met water om (ultra)fijnstof neer te laten slaan en overlast voor de omgeving te voorkomen. Het idee is dat de ultrafijnstofdeeltjes zich aan het water hechten en vervolgens neerslaan. Op Schiphol deden we in 2022 al eens een proef met een waterkanon. Dat werkte tot op zekere hoogte, maar er bleek meer onderzoek nodig.

Speciale testopstelling

Daarom reisde onlangs een team onderzoekers af naar Airport Twente waar ze door middel van een speciale testopstelling allerlei nieuwe meetgegevens konden verzamelen (zie het onderstaande filmpje). De komende tijd gaan we samen met het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) al deze data analyseren. Als blijkt dat de theorie werkt, proberen we vervolgens het waterscherm op een praktische en werkbare manier in te zetten in de operatie. Bijvoorbeeld tijdens het opstijgen van vliegtuigen. En daar hebben niet alleen onze collega's maar ook onze buren profijt van.

TULIPS

De test met het waterscherm is onderdeel van het TULIPS-programma. In dit Europese samenwerkingsverband bundelen luchthavens en andere partijen van binnen en buiten de luchtvaart hun krachten met als doel het ontwikkelen van innovaties om de verduurzaming van de luchtvaart te versnellen. Schiphol is de voortrekker van het programma waar de Europese Unie € 25 miljoen voor heeft uitgetrokken.

Meer informatie

Wil je meer weten over wat we doen om de uitstoot van ultrafijnstof te verminderen? Bekijk dan deze website. Meer informatie over het TULIPS-programma vind je hier.

NL Medegefinancierd door de Europese Unie POS