Nieuws: Groot onderhoud Kaagbaan: de klus is geklaard

De Kaagbaan is weer klaar voor gebruik, na ruim 9 weken is het groot onderhoud aan de Kaagbaan afgerond. Een flinke klus waar het weer niet altijd meewerkte maar we hebben met man en macht gewerkt om alles op tijd af te krijgen. En dat is gelukt: op de Kaagbaan kunnen weer voor 7 jaar vliegtuigen opstijgen en landen. Afhankelijk van de wind en het weer kan vanavond de baan weer worden ingezet voor vliegverkeer.

Gepubliceerd op: 25 april 2024

Hard gewerkt

De afgelopen 9,5 week is hard gewerkt aan het groot onderhoud van de Kaagbaan. De Touch Down Zone kreeg nieuw asfalt en op de volledige baan is de verlichting gerefurbisht of vervangen. Rondom de baan werden hemelwaterafvoeren vernieuwd, de Kaagbaantunnel is gemoderniseerd en we hebben een nieuwe oversteek gemaakt bij Sierra 1 en Sierra 10. Daarnaast werd er verder gewerkt aan de verdubbeling van rijbaan Quebec en legden we ondergrondse elektriciteitskabels. De baan voldoet weer volledig aan de internationale wet- en regelgeving. De afgelopen dagen zijn er verschillende soorten testen uitgevoerd om te kijken of alles goed werkt. We hebben groen licht gekregen: de Kaagbaan is weer klaar voor gebruik!

Puntjes op de i en nazorg

Nu de werkzaamheden op de Kaagbaan helemaal zijn afgerond, zijn er nog wel een aantal werkzaamheden die we de aankomende periode op gaan pakken.

  • Onderdeel van het groot onderhoud was ook het aanpassen en opnieuw inzaaien van de grasvelden rondom de baan. Dit werk konden we vanwege het weer nog niet volledig afronden. Om stuiven te voorkomen zijn de velden die het dichtst tegen de baan liggen ingezaaid. De restanten van de velden aan de zuidzijde van de baan maken we op een later moment af. Deze werkzaamheden vinden plaats op momenten dat de Kaagbaan sowieso buiten gebruik moet worden genomen voor andere projecten en/of werkzaamheden.
  • De bovenste laag van het nieuwe asfalt bestaat uit korrels en door wrijving van de wielen van het vliegtuig laten deze los. Dit is normaal bij dit type asfalt. Het is belangrijk om deze korrels te verwijderen. Meer informatie hierover lees je hier
  • Aan de werkzaamheden aan rijbaan S1 en S2, die onderdeel zijn van het project Voltooiing Dubbele Rijbaanstelsel (VDR), werken we zoals gepland nog langer door. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen 25 april en 1 juli. Bij verminderd zicht is het niet mogelijk om te landen op de Kaagbaan. Meer informatie hierover lees je hier.

Bedankt voor je geduld

De afgelopen weken hebben veel omwonenden gemerkt dat de Kaagbaan in onderhoud was. Sommigen omdat het rustiger was, maar een groot deel ondervond juist extra hinder omdat het vliegverkeer gebruikmaakte van andere banen. We willen je bedanken voor je begrip en geduld.