Nieuws: Minder CO2 en geluidshinder door vliegtaks voor langeafstandsvluchten

Afgelopen weekend verscheen in de Volkskrant een artikel over de conclusies van een gezamenlijk rapport van Schiphol, BARIN en KLM uit 2023, getiteld Schiphol: Krimpen of verduurzamen? Wat de uitkomsten van het rapport zijn en wat we er mee gedaan hebben, lees je hier.

Gepubliceerd op: 7 maart 2024

Kosten en baten

Schiphol heeft in 2023 samen met KLM en luchtvaartbelangenorganisatie BARIN een zogenaamde MKBA laten uitvoeren, een maatschappelijke kosten-batenanalyse. We vroegen onderzoeksbureaus SEO, CE Delft, Significance en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) uit te zoeken wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van het plan van het kabinet om Schiphol te laten krimpen tot maximaal 440.000 vluchten per jaar. Ook vroegen we naar een alternatief om geluidshinder en CO2-uitstoot te beperken.

Verhoging van de vliegbelasting

Uit een van de onderzochte scenario's bleek dat een verhoging van de vliegbelasting voor langeafstandsvluchten een goede oplossing zou kunnen zijn. Op dit moment betaalt iedere passagier die vanaf onze luchthaven vertrekt € 29,05 vliegbelasting. Daarbij maakt het niet uit of je naar Brussel of naar Sydney vliegt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat die belasting hoger zou moeten worden wanneer je over een langere afstand vliegt.

Tweeledig effect

Volgens de onderzoekers is het effect daarvan tweeledig. Allereerst remt hierdoor het aantal langeafstandsvluchten en daarmee ook de uitstoot van CO2. Op dit moment bestaat 20 procent van de vluchten op Schiphol immers uit intercontinentale vluchten. Tegelijkertijd zorgen deze vluchten voor 80 procent van de CO2-uitstoot. Als het aandeel vluchten over lange afstand afneemt, daalt dus ook de hoeveelheid CO2 die we uitstoten. En dat is nodig, zo bleek al eerder. Want om in lijn te komen met het klimaatakkoord van Parijs, moeten we in 2030 minimaal 30 procent minder CO2 uitstoten dan in 2019. En dat redden we niet alleen met schonere toestellen.

Minder hinder

Het verhogen van de vliegtaks voor langeafstandsvluchten heeft daarnaast volgens de onderzoekers ook invloed op de geluidshinder in de omgeving. Want voor vluchten binnen Europa zijn minder grote toestellen nodig. En dit zijn ook vaak de toestellen die voor de meeste hinder zorgen. Als het aandeel grote toestellen afneemt, neemt ook de geluidsoverlast voor onze buren dus af.

Impact van vliegen verminderen

We hebben de uitkomsten van het rapport gedeeld met de betrokken ministeries en zijn we met de aanbevelingen aan de slag gegaan. Bijvoorbeeld in ons 8-puntenplan, waarin we pleiten voor het weren van de meest lawaaiige vliegtuigen en zakenvluchten op Schiphol en een sluiting in de nacht. Daarmee blijven we ons inzetten om de impact van vliegen op onze omgeving en het milieu te verminderen. Het volledige rapport vind je hier.