Warmte-koudeopslag op de luchthaven

Op Schiphol Centrum staan 14 warmte-koudeopslag systemen (wko). Ook staan er enkele wko-systemen op Schiphol Oost en Schiphol Noord-West. Wko is een duurzaam systeem dat energie in de vorm van warmte en koude opslaat in de bodem. Een groot gedeelte van de terminal, de meeste pieren en een aantal kantoren draaien op wko’s. Dat betekent dat Schiphol voor het verwarmen en koelen van deze gebouwen veel minder gas gebruikt. Dit levert een aanzienlijke winst op in het verminderen van onze CO₂-uitstoot.

G pier duurzaam verwarmd en gekoeld

Warmte-koudeopslag verspreid over Schiphol

Van de pieren hebben de nieuwe A-pier, B-, D, E-, F- en G-pier en het GH-gebouw een wko-systeem. In 2019 is een groot wko-systeem in gebruik genomen in Terminal 3. Hiermee wordt jaarlijks zo’n 1,5 miljoen m3 aardgas bespaard (1000 huishoudens). Ook het Hilton-hotel en diverse kantoorpanden, zoals het SHG, Avioport, WTC1 en WTC2 en the Base A-B-C-D, beschikken over moderne wko-installaties, compleet met warmtepompen en droge koelers. Het WTC1 is als laatste wko-project op Schiphol in 2021 ook van wko met warmtepompen voorzien en heeft een gasbesparing van meer dan 90% (ca. 290.000 m3 – 190 huishoudens) gehaald in 2022.

Sinds begin 2023 wordt er gewerkt aan het ontwerp van de verduurzaming van Terminal 1 en 2 en Skyport. Het gebouw wordt net als de A-pier, Terminal 3 en de Base D volledig aardgasloos en voorzien van wel acht bronnen (4 warme en 4 koude). Hiermee kan jaarlijks ongeveer 4 miljoen m3 aardgas (zo’n 2600 huishoudens) worden bespaard. Naar verwachting zal dit project rond 2028 gereed zijn.

Voor het Schipholgebouw (SHG), Outlook 1 en 2 en Avioport is een collectief wko-systeem ontworpen. Met de uitvoering wordt in 2023 gestart. Hierbij worden 2 warme en 2 koude bronnen via ondergrondse leidingen aan de drie gebouwen aangesloten. Elke gebouw krijgt een eigen warmtepompcentrale. Hierdoor wordt in totaal jaarlijks ca. 625.000 m3 aardgas (415 huishoudens) bespaard.

In 2023 wordt ook begonnen met het verder verduurzamen van de E-pier. Nog niet alle warmte en koude is op dit moment afkomstig uit duurzame bronnen.Dat zal na uitvoering van dit verduurzamingsproject veranderen. Hierbij wordt jaarlijks tot wel 300.000 m3 (200 huishoudens) op aardgas bespaard.

Wat levert het op?

Door onder meer de wko’s is de afgelopen tien jaar op Schiphol Centrum het aardgasgebruik van onze gebouwen gehalveerd van 11,8 miljoen naar 6,4 miljoen m3 aardgas (2019). Een afname vergelijkbaar met het gasverbruik van 3600 huishoudens. In 2020 is een extra besparing behaald van ca. 1,35 miljoen m3 aardgas (2019) door verduurzaming van de D-pier, Terminal 3 en the Base A-B-C. Dat staat gelijk aan het gebruik van nog eens 900 huishoudens. Een mogelijke afname van de CO₂-uitstoot tussen de 75-100% per gebouw, is een belangrijke bijdrage aan de ambitie van Schiphol om in 2030 emissievrij te zijn voor eigen gebouwen. In de komende jaren worden nog meer onderzoeken en projecten uitgevoerd. Ook vrachtloodsen en bedrijfsgebouwen op Schiphol Oost en Zuid Oost worden verduurzaamd.

Van het gas af

Ons doel is dat in 2030 alle eigen gebouwen op onze luchthavens van het gas af zijn. Daarom zijn vanaf 2025 al onze nieuwe gebouwen voorzien van een warmte-koudeopslag. Bij bestaande gebouwen is het aanleggen van warmte-koudeopslag en het uitfaseren van gas uiterlijk in 2030 afgerond. In deze gebouwen stoken we dan alleen nog op piekmomenten gas bij. Dit zal voor 100% groen gas zijn.