Actieprogramma stikstof

Stikstof komt vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen, onder meer door luchtvaart, verkeer en industrie. Royal Schiphol Group zet al jaren in op het verminderen van emissies, waaronder stikstof. We hebben hiervoor al een aantal maatregelen gerealiseerd. Zo draaien sinds 2018 al onze Nederlandse luchthavens op windenergie en rijdt een groot deel van ons wagenpark op elektriciteit. Ook stimuleren en ondersteunen we duurzaam verkeer van en naar de luchthaven en de verduurzaming van het vliegverkeer.

De laatste tijd is er veel aandacht voor het verminderen van de uitstoot van stikstof. Royal Schiphol Group onderschrijft dat alle sectoren, inclusief de luchtvaart, hieraan moet bijdragen. De luchthaven zet daarom met extra energie in op maatregelen die de uitstoot kunnen verminderen. Ook houden wij de beleidsontwikkelingen van de overheid nauwlettend in de gaten. Op deze site kun je lezen wat we al hebben gedaan om de stikstofuitstoot terug te brengen, wat we op korte termijn gaan doen en wat onze plannen zijn voor de lange termijn.

Hoe vermindert Schiphol de stikstofuitstoot?