Duurzame werkgelegenheid

Schiphol schept banen op de luchthaven zelf, maar ook bij bedrijven in de omgeving. Inclusief ondernemen is een van de speerpunten in ons werkgelegenheidsbeleid. Wij waarderen mensen om hun kwaliteiten en talenten en om wie ze zijn. Ongeacht hun culturele achtergrond, werkverleden, gender, seksuele geaardheid of fysieke beperking. Via Luchtvaart Community Schiphol leveren we een bijdrage aan training en scholing, en een stabiele arbeidsmarkt in de regio.

Motor voor werkgelegenheid

De activiteiten op en rond Schiphol zijn een belangrijke motor voor de werkgelegenheid en de Nederlandse economie. Op Schiphol zijn ongeveer 500 bedrijven gevestigd. Ze bieden gezamenlijk werk aan zo’n 70.000 medewerkers. Als we de totale directe en indirecte werkgelegenheid in de regio meetellen, is Schiphol goed voor zo’n 115.000 banen.

Inclusief ondernemen als speerpunt

Inclusief ondernemen is een van de speerpunten in ons werkgelegenheidsbeleid. Schiphol Group tekende in de zomer van 2015 het Charter Diversiteit. En eind 2015 hebben we met de werkgeversvereniging ANWV het initiatief genomen voor het samenwerkingsprogramma Luchtvaart Inclusief. Werkgevers in de Schipholregio hebben de intentie uitgesproken meer arbeidsplaatsen te creëren voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Het programma is in 2016 geconcretiseerd. Het Luchtvaart Community Schiphol ondersteunt ons daarbij.

Luchtvaart Community Schiphol

Schiphol is samen met KLM en het ROC van Amsterdam partner van Luchtvaart Community Schiphol. Het leidt jaarlijks ongeveer zeshonderd studenten op en helpt driehonderd studenten aan een stageplek. Ook worden elk jaar duizend werknemers getraind of geschoold. Zo draagt Luchtvaart Community Schiphol concreet bij aan duurzame werkgelegenheid op de luchthaven en versterken van de arbeidsmarkt.