Verbeteren luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit op en rond Schiphol is van groot belang voor de gezondheid van onze buren en medewerkers. Voor het terugdringen van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en ultrafijnstof door vliegtuigen en andere voertuigen hebben we al een fors aantal maatregelen genomen. Ook zijn we actief betrokken bij diverse onderzoeken naar luchtkwaliteit.

Ultrafijnstof

Schiphol werkt sinds 2019 aan het terugdringen van ultrafijnstof. Hiervoor is het Actieplan ultrafijnstof opgesteld. Ook is er een aparte pagina voor medewerkers met informatie over ultrafijnstof.

Actieprogramma Stikstof

De laatste tijd is er veel aandacht voor het verminderen van de uitstoot van stikstof. Royal Schiphol Group onderschrijft dat alle sectoren, inclusief de luchtvaart, hieraan moet bijdragen. De luchthaven zet daarom met extra energie in op maatregelen die de uitstoot kunnen verminderen. In het Actieprogramma Stikstof kun je lezen wat we al hebben gedaan om de stikstofuitstoot terug te brengen, wat we op korte termijn gaan doen en wat onze plannen zijn voor de lange termijn.

Meer over luchtkwaliteit

Op drie punten rond Schiphol meet de overheid de luchtkwaliteit. Op www.luchtmeetnet.nl kun je deze meetgegevens per stof bekijken. Je vindt op deze site ook meer uitleg over de metingen van de luchtkwaliteit.