Contact met omwonenden

Voor een betere balans tussen de positieve en negatieve effecten van de luchtvaart op de omgeving is een goed contact met omwonenden onmisbaar. Zo krijgen we de impact van het vliegverkeer goed in beeld en kunnen passende maatregelen nemen. We houden omwonenden op de hoogte van onze activiteiten, zorgen ervoor dat ze hinder kunnen melden en hebben regelmatig contact via gesprekken, bijeenkomsten en bezoeken.

BAS: Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol zorgt 24/7 voor een dialoog tussen de omgeving van Schiphol en de luchtvaartsector. BAS informeert buurtbewoners en andere belanghebbenden over het vliegverkeer. Bijvoorbeeld over het baangebruik en de geluidsmetingen. Daarnaast is BAS het eerste aanspreekpunt voor hindermeldingen. Aan de hand van deze meldingen brengt BAS de totale hinder in kaart en rapporteert dit aan Schiphol, LVNL en Omgevingsraad Schiphol.

Informatie voor omwonenden

Schiphol beseft dat wonen in de buurt van de luchthaven voordelen heeft, bijvoorbeeld omdat je er werkt, maar ook nadelen. Omwonenden willen we zoveel mogelijk informeren over onze activiteiten. Of je onder een vliegroute woont bijvoorbeeld, hoe het baangebruik wordt bepaald of welke baan in onderhoud gaat. Alle informatie en actuele ontwikkelingen staan overzichtelijk gebundeld op onze site.

Blijf op de hoogte

Speciaal voor iedereen die woont of werkt in de omgeving van de luchthaven is er een maandelijkse nieuwsbrief. Hierin houden we je op de hoogte van baanonderhoud, afwijkend baangebruik en relevante ontwikkelingen en activiteiten voor omwonenden rondom Schiphol.