Acties voor de omgeving

Met concrete acties en projecten de leefbaarheid in de regio rond Schiphol verbeteren. Dat is het doel van de Stichting Leefomgeving Schiphol en het Schipholfonds. De Stichting Leefomgeving heeft een scala aan verbetermaatregelen voor individuele gevallen en lokale buurtgemeenschappen. Het Schipholfonds geeft donaties aan instellingen die actief zijn op het gebied van sport en bewegen in de regio.

Velden rondom Schiphol

Stichting Leefomgeving Schiphol verbetert leefkwaliteit

Om de omgeving van Schiphol leefbaar te houden, steunen we via de Stichting Leefomgeving Schiphol projecten die het wonen en werken aangenamer maken. Het gaat om maatwerkoplossingen. Denk aan het herstel van dakschade, hulp bij individuele schrijnende situaties ontstaan door vliegverkeer en buurtprojecten die de leefbaarheid in sterk gehinderde gebieden verbeteren.

Schipholfonds stimuleert sport en beweging

Het Schipholfonds stimuleert sportief bewegen in de directe omgeving van Schiphol. Het helpt verenigingen, scholen, stichtingen en andere organisaties hun sportieve initiatieven op amateurniveau te realiseren via algemene en bijzondere donaties. Belangrijk voor het fonds is dat sportieve initiatieven duurzaam zijn, het zoveel mogelijk mensen helpt uit alle lagen van de bevolking en dat er vrijwilligers worden ingezet. Sinds 1994 heeft het Schipholfonds bijgedragen aan vele sportieve initiatieven in de omgeving van Schiphol.