Circulaire pilots

Schiphol stimuleert nieuwe initiatieven op het gebied van de circulaire economie. Circulair ondernemen krijgt steeds meer aandacht. Maar veel moet nog ontwikkeld worden. Schiphol wil daaraan bijdragen en laten zien wat mogelijk is. Andere partijen kunnen van deze kennis gebruik maken. Alleen zo gaan we ons ultieme doel van een volledig circulaire luchthaven in 2050 halen. Samen met onze partners op de luchthaven hebben we enkele opmerkelijke pilots gedaan.

EEN DUURZAME TOEKOMST 5 circulaire economie fosfaat uit afvalwater

Van vlas naar verf

Van vlas dat op Schiphol wordt geteeld, heeft verffabriek Rigo uit IJmuiden de duurzame verf Aquamarijn gemaakt. Schiphol heeft deze verf op haar eigen terrein gebruikt. Onder meer voor P3, de garage voor langparkeren. Het vlas is geteeld op een braakliggend terrein bij Schiphol. In molens in de omgeving is de olie eruit geperst. Rigo verwerkte die verder tot verf. Bij de pilot waren ook Waternet en de gemeente Amsterdam betrokken.

Circulaire bagageband

Schiphol heeft in haar bagagekelder 110 meter cradle-to-cradle bagageband in gebruik. Daarmee was Schiphol in 2011 de eerste wereldwijd. Het ontwerp komt van het bedrijf Vanderlande. Schiphol heeft ruimte gemaakt om de band te testen. De Blue veyor is zo ontworpen dat hij aan het eind van zijn levensduur makkelijk uit elkaar kan worden gehaald. De verschillende onderdelen kunnen dan hergebruikt. Ook de aandrijfmethode is aangepast. Dit maakt de Blue veyor 60% energiezuiniger.

Zien hoe het proces in zijn werk gaat?

Van afvalwater naar mestkorrels

Uit het afvalwater van vliegtuigen is een partij magnesiumammoniumfosfaat gewonnen. Fosfaat is één van de grondstoffen waar een tekort aan dreigt. Van het fosfaat is een partij struviet (mestkorrels) gemaakt. Deze korrels zijn uitgereden op een stuk landingsterrein waar de grond verrijking kan gebruiken. Deze pilot hebben we gedaan in samenwerking met afvalwaterzuiveringspartner Evides Industriewater, de vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin en het onderzoeksinstituut KWR.

Van drankverpakking naar bouwschot

Op Schiphol is een aantal bouwschotten in gebruik die zijn gemaakt van cellulosehoudende drankverpakkingen uit de terminal en olifantsgras. Ze vervangen de traditionele bouwschotten die van mdf-platen worden gemaakt. De bouwschotten zijn ontwikkeld door ECOR, samen met VolkerWessels Bouw die de schotten maakt en installeert. Als de ECO-bouwschotten aan het eind van hun levensduur zijn, gaan ze terug naar ECOR. Die verwerkt ze tot nieuwe bouwplaten. Die kunnen weer op Schiphol worden gebruikt.