Verwerking van gegevens: Winkelen

Welke (persoons)gegevens verwerken wij?
Als jij in de terminal aankopen doet, wordt in sommige gevallen jouw boardingpass gescand. Bij het scannen van jouw boardingpass wordt het vluchtnummer opgeslagen dat op jouw boardingpass staat (waaronder dus ook de bestemming van jouw vlucht). Vluchtnummer en bestemming worden samen met de informatie over jouw aankoop (de kassadata) door de winkel verstrekt aan Schiphol.

Deze informatie is door Schiphol niet te herleiden tot jou als persoon.

Waarom verwerken wij jouw (persoons)gegevens?
De winkels versturen de kassadata aan Schiphol zodat we kunnen zien welke producten goed en welke minder goed verkopen. Wij gebruiken die informatie om de dienstverlening van de winkels op Schiphol te optimaliseren. We hebben daarom een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
De kassadata worden verwijderd zodra Schiphol de data niet meer gebruikt.

Met wie delen wij jouw gegevens?
De winkels beschikken zelf over de gegevens die toezien op de aankopen die bij hen zijn gedaan, zoals datum en tijdstip van aankoop van specifieke producten.

Wij delen verder alleen gegevens met winkeliers op Schiphol die niet tot een persoon zijn te herleiden.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?
De winkels op Schiphol zijn verantwoordelijk voor de gegevens die zij verdelen. Schiphol Nederland B.V. is verantwoordelijk voor de gegevens die Schiphol onder zich heeft.

Deze versie is van februari 2020.