Verwerking van gegevens: Winkelen

Welke (persoons)gegevens verwerken wij?
Schiphol biedt ruimte en faciliteiten aan winkeliers. Deze winkeliers zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevens die zij eventueel van jou verwerken.

Via de Click & Collect webshop kan je producten vooraf bestellen en ophalen op de dag van je vertrek. Lees dan het privacystatement over Click & Collect.

Als jij, na de security-check, in de terminal aankopen doet, wordt in principe jouw boardingpass gescand. De reden hiervoor is dat de winkelier moet weten of er belasting moet worden afdragen over jouw aankopen. Indien je buiten de EU vliegt, hoeft hij dat niet. Wanneer je binnen EU blijft, moet er wel belasting worden afgedragen. Dit wordt ook altijd duidelijk vermeld op de kassabon, zodat je dit bij een eventuele douane controle kan tonen.

Bij het scannen van jouw boardingpass wordt jouw vluchtnummer, de vluchtroute en reisklasse verwerkt. Hiermee kan de winkelier bepalen naar welke bestemming jij vliegt. Vluchtnummer, bestemming en een anoniem gemaakte code (gemaakt van boardingcard met een sleutel die niet bekend is bij Schiphol) worden samen met enkele gegevens over jouw aankoop (winkel, kassa-id, artikelen en bedrag) door de winkel verstrekt aan Schiphol.

Deze informatie is door Schiphol niet te herleiden tot jou als persoon.

Waarom verwerken wij jouw (persoons)gegevens?
De winkels versturen de kassadata aan Schiphol zodat we kunnen zien welke producten goed en welke minder goed verkopen. Wij gebruiken die informatie om de dienstverlening van de winkels op Schiphol te optimaliseren. We hebben daarom een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
De (anonieme) kassadata worden onbeperkt bewaard voor analysedoeleinden.

Met wie delen wij jouw gegevens?
De winkels beschikken zelf over de gegevens die toezien op de aankopen die bij hen zijn gedaan, zoals datum en tijdstip van aankoop van specifieke producten. Schiphol heeft geen inzage in bijvoorbeeld de gegevens over de betaling, klantenkaarten etc. Deze gegevens zijn van de winkelier.

Schiphol deelt verder alleen gegevens (op geaggregeerd niveau, die niet tot een persoon te herleiden zijn) met de samenwerkende partijen op Schiphol (winkeliers).

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?
De winkels op Schiphol zijn verantwoordelijk voor de gegevens die zij verdelen. Schiphol Nederland B.V. verwerkt geen persoonsgegevens.

Deze versie is van 22 december 2020.