Verwerking van gegevens: Toegang tot Schiphol (voor reizigers)

Schiphol Nederland B.V. (“Schiphol”) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit privacystatement legt Schiphol uit hoe Schiphol jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt bij de toegangscontrole.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Schiphol verwerkt boardingpass-gegevens die uitgelezen worden bij de security-doorgangen (Self Service Boarding Pass Check).

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Schiphol is op grond van de wet verplicht om op de luchthaven te controleren of je een geldig toegangsbewijs (boarding pass) hebt om te kunnen vliegen. Dit doen wij door je boarding pass te scannen. Wij verwerken de gegevens daarom in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting.

Ten tweede gebruikt Schiphol de gegevens bij incidenten om te kunnen achterhalen op welk tijdstip de betrokkene het uitleesstation heeft gepasseerd. Schiphol heeft hiertoe een gerechtvaardigd belang.

Ten derde delen wij je gegevens met de luchtvaartmaatschappijen zodat zij weten dat je op de luchthaven bent. Dit doen wij in opdracht van de luchtvaartmaatschappijen op basis van het gerechtvaardigd belang van de luchtvaartmaatschappijen.

Ten vierde gebruikt Schiphol je gegevens om te berekenen hoe lang je over het stuk tussen de bagage-afgifte en de Self Service Boarding Pass Check poortjes hebt gedaan. Dit doen we door het tijdstip van bagage-afgifte en het tijdstip van doorgang van de Self Service Boarding Pass Check poortjes aan elkaar te koppelen. Zo krijgen we meer inzicht in de doorstroom van alle reizigers. Schiphol heeft hiertoe een gerechtvaardigd belang.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Schiphol bewaart de boardingpassgegevens uiterlijk 14 dagen in verband met de afhandeling van een mogelijk incident.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij delen je gegevens met luchtvaartmaatschappijen, zodra je bij de security-controle bent. Hierdoor weten zij dat je op het vliegveld bent. Jouw gegevens delen we niet met andere partijen.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

Schiphol Nederland B.V. voor de controle op het toegangsbewijs en de afhandeling van incidenten. Schiphol Nederland B.V. is verwerker van je gegevens wanneer zij jouw gegevens deelt met de luchtvaartmaatschappijen.

Wat zijn je rechten?

Inzage, verwijdering en beperking van uw persoonsgegevens
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Schiphol van jou verwerkt.

Je kunt ons verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen en het gebruik daarvan te stoppen.

Als je vindt dat wij je gegevens niet op een juiste manier verwerken, kan je vragen de verwerking te beperken.

Bezwaar maken
Je kan bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie. Als je bezwaar maakt, zullen wij in beginsel de verwerking van je persoonsgegevens stoppen als je binnen 24 uur na de verwerking bezwaar hebt gemaakt.

Jouw verzoek en onze reactie
Heb je een vraag, een verzoek of wil je bezwaar maken? Stuur dan een e-mail naar onze DPO via dpo@schiphol.nl. Wij doen ons best om op tijd op je verzoek te reageren.

Als dat nodig is ter bevestiging van jouw identiteit, kunnen wij je vragen om een kopie van een geldig identiteitsbewijs te sturen. Hoe een veilige kopie gemaakt kan worden, is te vinden op de site van de Rijksoverheid. Als je geen kopie van je identiteitsbewijs wilt sturen, kan je ook langskomen voor identificatie. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Data Protection Officer.

Als wij je verzoek niet duidelijk vinden, kunnen wij je vragen om je verzoek te specificeren en/of aan te vullen, zodat we je zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Van wie is dit privacy statement en hoe kunt u ons bereiken?

Dit privacy statement is van Schiphol Nederland B.V. De contactgegevens van Schiphol zijn:

Schiphol Nederland B.V.
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol
paxflow@schiphol.nl.

Contact opnemen met onze Data Protection Officer?
Schiphol heeft een Data Protection Officer (Functionaris Gegevensbescherming) voor al je privacy-gerelateerde vragen. De Data Protection Officer geeft ons ook advies en houdt toezicht op de naleving van de privacy wet- en regelgeving door Schiphol.

Heb je vragen of verzoeken over jouw gegevens? Dan kan je een e-mail sturen naar de Data Protection Officer via dpo@schiphol.nl of een brief sturen naar ons postadres, ter attentie van de Data Protection Officer. Geef bij jouw verzoek je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer aan ons door.

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy of de afhandeling van jouw verzoek of bezwaar, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar vind je de laatste versie van dit privacystatement?

Indien nodig, updaten wij dit privacystatement. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee wij gegevens verwerken. De meest recente versie van het privacystatement vind je op onze website. We raden je aan deze regelmatig te controleren.

Deze versie is van november 2022.