Verwerking van gegevens: Toegang tot Schiphol (voor reizigers)

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Schiphol dient te controleren dat alleen reizigers die dezelfde dag vertrekken toegang krijgen tot het gebied na de security-controle. In dit kader verwerkt Schiphol boardingpass-gegevens die uitgelezen worden bij de security-doorgangen (Self Service Boarding Pass-controle).

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Schiphol is op grond van de wet verplicht de luchthaven te beveiligen. Wij verwerken de gegevens daarom in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
Schiphol controleert uitsluitend of jij een geldige boardingpass hebt. Schiphol slaat geen gegevens op.

Met wie delen wij jouw gegevens?
In sommige gevallen wordt er een melding gestuurd naar airlines, zodra je bij de security-controle bent. Hierdoor weten zij dat je op het vliegveld bent. Jouw gegevens delen we niet met andere partijen.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?
Schiphol Nederland B.V.

Deze versie is van februari 2020.