Onze Visie 2050

Royal Schiphol Group speelt een belangrijke maatschappelijke en economische rol. Amsterdam Airport Schiphol is een van de best verbonden luchthavens ter wereld en verzorgt rechtstreekse verbindingen met 296 internationale bestemmingen. Dit wereldwijde bereik wordt versterkt door onze regionale luchthavens en internationale allianties en participaties.
De visie voor onze groep beschrijft de manier waarop we deze rol de komende jaren willen invullen en uitbouwen, door waarde te creëren voor onze klanten, partners en omgeving, en de samenleving als geheel. De waarde die we creëren begint met de kwaliteit van ons netwerk: de connectiviteit die onze passagiers- en vrachtnetwerken bieden en de manier waarop ze het concurrentievermogen van de Randstadregio en Nederland ondersteunen.

Lees meer over onze Visie 2050 op www.annualreportschiphol.com.

Kwaliteit van Netwerk

Kwaliteit van Netwerk is een essentiële pijler van Visie 2050. In een geglobaliseerde wereld spelen luchtverbindingen een belangrijke rol in de economie en het maatschappelijk welzijn van een land. De rol van Schiphol binnen de Nederlandse economie heeft zich ontwikkeld van een ‘mainport’ die bijdraagt aan werkgelegenheid, bbp en logistiek, naar een onmisbare partij voor de concurrentiepositie van Nederland als Global City Region (de ‘Holland Metropool’). In die zin is de door Schiphol geboden connectiviteit, en in het bijzonder ons eersteklas netwerk van bestemmingen, een integraal component van onze ‘Why’: Connecting your world.

Kwaliteit van Leefomgeving

Terwijl we onze sterke connectiviteitspositie vasthouden, richten we ons ook op verbetering van de kwaliteit van leefomgeving, zowel lokaal als wereldwijd. Onze Visie 2050 beschrijft onze strategieën op de volgende gebieden: de bijdrage van de luchtvaart aan klimaatverandering en de Sustainable Development Goals, het realiseren van een energiepositieve, circulaire bedrijfsvoering, en bevordering van duurzame luchtvaart en een gezonde leefomgeving rondom onze luchthavens. Ook hebben we een actieplan, uitgewerkt in onze Roadmap Most sustainable airports, die er toe moet leiden dat onze eigen locaties in 2030 emissievrij en afvalvrij zijn.

Kwaliteit van Service

Terwijl onze groep groeit, zowel in omvang als in reikwijdte, blijven we in onze hele dienstverlening kwaliteit boven kwantiteit stellen. Schiphol en de andere luchthavens binnen onze groep worden geconfronteerd met toenemende concurrentie van andere vliegopties en andere vervoersmogelijkheden. Om de eerste keuze van onze klanten te blijven, moeten we alles op alles zetten om consequent een uitstekende kwaliteit van service te bieden. Dit betekent niet alleen een veilige, probleemloze klantervaring, maar ook een unieke, memorabele reiservaring.

Veiligheid

De eerste essentiële factor voor de drie hoekstenen van onze Visie 2050 is veiligheid. Dat onze luchthaven veilig functioneert voor iedereen die op het terrein werkt, en een veilige omgeving biedt voor passagiers en omwonenden, is niet alleen essentieel voor de dagelijkse gang van zaken op onze luchthavens, maar ook voor onze bedrijfsvoering.

Sterke organisatie

De luchthavensector verandert sneller dan ooit. Om een wereldwijd toonaangevende luchthavengroep te blijven, moeten we een sterke, adaptieve organisatie zijn en een aantrekkelijke werkgever, met een werkomgeving die ruimte biedt voor samenwerking, ontwikkeling, verantwoordelijkheid en, zeker niet minder belangrijk, plezier. Onze mensen zijn innovators die onze klanten een veilige, inspirerende ervaring bieden. We zien diversiteit, inclusie en vitaliteit als belangrijke voorwaarden voor succes binnen onze organisatie.