Kerngegevens, feiten, cijfers, verkeers- en vervoercijfers en ontwikkelingen: Royal Schiphol Group in cijfers

Soms zeggen cijfers meer dan woorden. Volg onderstaande links en vind diverse brochures en overzichten met feiten, cijfers en kerngegevens van Royal Schiphol Group en haar belangrijkste activiteiten.

Onze kerngegevens

Bekijk een recent overzicht met de belangrijkste financiële resultaten, verkeer- en vervoercijfers, marktontwikkelingen, reizigers- en medewerkersaantallen en nog veel meer kerngegevens.

Samenvatting van het jaarverslag

Snel een aantal feiten en cijfers nodig over Royal Schiphol Group en haar activiteiten? In deze pdf-downloads vind je een kernachtige samenvatting van het jaarverslag van de afgelopen jaren.

Verkeer- en vervoercijfers per maand

In de maandverslagen Verkeer & Vervoer verzamelen we informatie over het aantal vliegtuigbewegingen, de hoeveelheid afgehandelde passagiers en het vrachtvolume.

Jaarlijkse Traffic Reviews

De jaarlijkse Traffic Reviews bieden een uitgebreid overzicht van de belangrijkste verkeers- en transportcijfers van Schiphol. De publicatie is bedoeld voor een internationale doelgroep en is daarom alleen beschikbaar in het Engels.