Gedragsregels, leidraad integriteit, compliance en leverancierscode: Integriteit binnen Schiphol

Integriteit houdt voor ons in dat we eerlijk zakendoen, en respectvol met elkaar omgaan. Daar hechten we grote waarde aan. Omdat bij integriteit ook een transparant beleid hoort, geven we onze stakeholders graag inzicht in de gedragsregels en codes waar we ons aan houden.

Gedragscode

Hoe we met elkaar omgaan binnen Schiphol is vastgelegd in de Gedragscode van Schiphol. Hierin staan algemene gedragsregels, interne procedures en regels over onder andere contacten met externe relaties en het gebruik van IT-faciliteiten. Ook staan hierin afspraken over de aanpak en het melden van misstanden, zoals ongewenste omgangsvormen en fraude.

Leverancierscode

In het kader van integriteit verwacht Schiphol van haar leveranciers dat zij zich houden aan de Leverancierscode, waarin richtlijnen over onderwerpen als integriteit en Corporate Responsibility zijn beschreven.

Responsible Business Policy

Royal Schiphol Group heeft de ambitie om 's werelds meest duurzame en hoogwaardige luchthavens te creëren. Om deze doelstelling te bereiken vinden wij het essentieel om ons in te spannen voor en te houden aan mensenrechten. Onze visie op mensenrechten en hoe wij onze verantwoordelijkheid invullen is opgenomen in de Responsible Business Policy.

Compliance en integriteit

Om te waarborgen dat de medewerkers van Schiphol zich integer gedragen en zich aan relevante wetten, regels en procedures houden, heeft Schiphol een compliance beleid ontwikkeld. Dit beleid beschrijft onder meer de rollen en verantwoordelijkheden binnen Schiphol ten aanzien van integriteit. Het compliance beleid is geïmplementeerd via het Mind Your Step integriteitsprogramma, waarmee we bewustzijn creëren voor compliance en integriteit door, bijvoorbeeld, trainingen.

Overtreding van wetten, regels en procedures kan schade toebrengen aan Schiphol en haar stakeholders. Het is de plicht van iedereen om melding te maken van zaken die in strijd zijn met onze gedragsregels, procedures of wet- en regelgeving.

##Melding maken Medewerkers kunnen hiervoor terecht bij hun leidinggevende, diens leidinggevende of rechtstreeks bij de Integriteitscommissie.

Voor anonieme meldingen kunnen medewerkers gebruik maken van een Meldlijn Integriteit. De Meldlijn Integriteit wordt beheerd door een extern bureau, People Intouch. Externen kunnen ook gebruik maken van de Meldlijn Integriteit als zij niet integer gedrag binnen de Schiphol organisatie willen melden.

Een melding kan gemaakt worden door te bellen met het gratis telefoonnummer, 0800 022 2931 of door het invullen van het online meldformulier (toegangscode 73371). Een melding wordt anoniem naar de Integriteitscommissie van Royal Schiphol Group doorgestuurd voor onderzoek en eventuele vervolgacties. De geluidsopname van een telefoonbericht wordt nooit overhandigd aan Schiphol.

De melder ontvangt vervolgens een meldingsnummer. Hiermee loggen ze in op de Meldlijn Integriteit om een antwoordboodschap te beluisteren over de melding. Het kan zijn dat hierin gevraagd wordt om eventuele aanvullende informatie over de melding.

##Contact Voor vragen of opmerkingen over ons compliance beleid en integriteitsprogramma, kan je contact met ons opnemen via Integriteit@schiphol.nl.