Baanonderhoud inplannen met oog voor de omgeving

Als een startbaan in onderhoud is, dan heeft dat gevolgen voor het vliegverkeer. Zeker op een luchthaven als Schiphol, waar zes start- en landingsbanen in verschillende windrichtingen liggen, zodat het vrijwel altijd mogelijk is om op te stijgen of te landen. Daarom is de planning van baanonderhoud erg belangrijk. We doen dit zorgvuldig en samen met sectorpartijen, zodat de kans op uitloop zo klein mogelijk is en de overlast in de omgeving beperkt blijft.

Kort, normaal en groot onderhoud

Op Schiphol kennen we drie soorten baanonderhoud met verschillende doorlooptijden en werkzaamheden:

 • Kort baanonderhoud duurt een nacht of een dagdeel en vindt iedere acht weken plaats en gebeurt zo’n zes tot zeven keer per jaar per baan. We inspecteren de baan en doen kleinere reparaties, onder andere aan het asfalt. Ook vervangen we verlichting, verwijderen we rubber dat door vliegtuigbanden is achtergelaten, maaien we het gras en halen het onkruid bij de baan weg.
 • Normaal baanonderhoud duurt één tot anderhalve week en vindt ieder jaar plaats voor iedere baan. De baan is dan een week of langer niet beschikbaar voor vliegverkeer. Tijdens dit onderhoud werken we aan de nodige reparaties van het asfalt, verlichting, kabels, leidingen, stroomvoorziening, afvoeren, markeringen en regelsystemen van de baan. Ook staan grasmaaien en rubber verwijderen op de klussenlijst.
 • Groot baanonderhoud duurt zes tot zeven weken of zelfs tien tot zestien weken en vindt eens in de zeven à acht jaar plaats per baan. Tijdens het 6/7-weken groot onderhoud vervangen we de gedeeltes van de baan die intens gebruikt worden en dus sneller slijten. Denk bijvoorbeeld aan de plek waar de vliegtuigen altijd landen. Dit doen we om de baan in goede conditie te houden tot het volgende groot onderhoud. Want wanneer er 10/16-weken groot onderhoud is, wordt de volledige baan vernieuwd. Een periode van 6/7-weken groot onderhoud wordt dus zeven à acht jaar later gevolgd door een periode van 10/16-weken groot onderhoud.

Planning baanonderhoud

Jaarlijks presenteren we een planning voor wanneer normaal en groot baanonderhoud plaatsvinden. Hierbij houden we rekening met de gevolgen die de onderhoudsperiodes hebben voor het vliegverkeer en daarmee voor de omgeving. Zo is er in de zomer vrij veel vliegverkeer en leven onze buren meer buitenshuis. Dan is het niet handig om een periode baanonderhoud in te plannen aangezien dit voor meer overlast kan zorgen. In hartje winter werken de weersomstandigheden vaak niet erg mee voor baanonderhoud. Een vorstperiode, kou en regen kunnen ervoor zorgen dat werkzaamheden vertragen. We zijn dus voor baanonderhoud vooral aangewezen op het vroege voorjaar en het najaar.

Baanonderhoudstrategie

In onze baanonderhoudstrategie houden we rekening met:

 • Korte doorlooptijden, zodat de start- en landingsbanen snel weer inzetbaar zijn.
 • Het samenvoegen van werkzaamheden, zodat we bijvoorbeeld tegelijkertijd aan de startbaan en de naastgelegen taxibaan werken.
 • Groot onderhoud in rustige periodes, zodat tijdens de lange onderhoudsperiode er relatief minder vliegverkeer van andere banen gebruik maakt. In deze rustigere periodes (aan het begin en eind van het jaar) is er wel meer kans op slechtere weersomstandigheden voor baanonderhoud. Hierdoor kunnen de werkzaamheden iets uitlopen.

Op welk moment het baanonderhoud plaatsvindt wordt per baan afgestemd met alle partijen uit de sector. Door rekening te houden met bovenstaande punten kunnen we de overlast die veroorzaakt wordt door baanonderhoud beperken. Het Verbeteren planning en strategie baanonderhoud en werkzaamheden is daarom ook opgenomen als hinderbeperkende maatregel op minderhinderschiphol.nl.

Lees ook de vorige blogs

 • Burendagen 2023 vol met informatie en spektakel

  Gepubliceerd op:

  Een informatiemarkt, sneeuwvloot in vol ornaat en een indrukwekkende brandweerdemo. De Schiphol Burendagen 2023 gaan de boeken in als meer dan geslaagd.

 • DeNoize test slimme raamtechnologie bij Schiphol

  Gepubliceerd op:

  DeNoize heeft een proefhuisje vlakbij Schiphol gebouwd om hun slimme raamtechnologie te testen die de geluidsoverlast voor omwonenden kan verminderen.

 • BAS helpt met je vraag of klacht over vliegverkeer

  Gepubliceerd op:

  BAS: Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. BAS helpt je vragen beantwoorden en verzamelt alle meldingen over hinder en vliegverkeer.