Verwerking van gegevens: Crowd management

Welke (persoons)gegevens verwerken wij?
Om ervoor te zorgen dat jouw bezoek aan Schiphol zo voorspoedig mogelijk verloopt, brengen wij op Schiphol de bezoekersstromen in beeld.

Dat doen we op twee manieren. In de eerste plaats hangen er in de terminal op verschillende plaatsen sensoren (zogenaamde people counters) die meten hoeveel mensen er passeren. Deze sensoren slaan geen andere gegevens op dan het aantal mensen dat passeert. Dit zijn geen persoonsgegevens. Alleen als wij people counters testen in een nieuw gebied, kunnen gedurende een korte testperiode de beelden die de people counter maakt, worden opgeslagen.

In de tweede plaats maken we gebruik van wifi- en bluetoothtracking. Dat betekent dat als jouw telefoon, jouw laptop of een van jouw andere apparaten de wifi- of bluetoothfunctie aan heeft staan, jouw apparaat contact maakt met onze sensoren.

Wij slaan daarbij een geëncrypte versie van het unieke kenmerk van jouw apparaat op (een zogenaamde ‘hash’ van jouw MAC-adres). We doen dat zodat wij de route die jij loopt in de terminal op Schiphol kunnen volgen. We nemen daarbij allerlei technische maatregelen die ervoor moeten zorgen dat jouw privacy wordt beschermd.

Waarom verwerken wij jouw (persoons)gegevens?
De data die wordt verzameld door de people counters en de wifi- en bluetoothtrackers gebruiken wij om de bezoekersstromen op Schiphol optimaal te laten verlopen. Voor Schiphol is dat heel belangrijk. Doen we dat niet, dan kunnen lange wachtrijen of zelfs gevaarlijke situaties ontstaan. Wij hebben daarom een gerechtvaardigd belang bij het verzamelen van deze gegevens.

Daarnaast maken wij algemene rapportages over de bezoekersstromen op Schiphol. Deze bevatten geen gegevens over individuele bezoekers. De rapportages gebruiken we om de bezoekersstromen te optimaliseren en in kaart te brengen.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
De beelden die de people counter maakt, worden in de camera geconverteerd naar getallen. De beelden verlaten de camera niet, enkel voor uitzonderingsgevallen. In uitzonderingsgevallen slaan we deze beelden wel op om te toetsen of de people counter goed werkt. Zodra die toets is afgelopen, verwijderen we de camerabeelden.

De geëncrypte versie van het unieke kenmerk van jouw apparaat dat wordt verzameld bij wifi- en bluetoothtracking slaan we 24 uur op. Dat betekent dat wij jouw apparaat 24 uur kunnen volgen. Daarna verwijderen we deze gegevens en kunnen wij jouw apparaat niet meer volgen.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Jouw gegevens delen wij niet met andere partijen. Algemene rapportages over bezoekersstromen delen we soms wel met de andere bedrijven die op Schiphol zijn gevestigd.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?
Schiphol Nederland B.V.

Deze versie is van februari 2020.