Privacystatement parkeren

Schiphol Nederland B.V. (‘Schiphol’) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. In dit privacystatement leggen we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verwerken bij het verlenen van parkeerdiensten.

Deze privacyverklaring ziet voornamelijk toe op de bezoekers die op de officiële parkeerterreinen van Schiphol parkeren en ziet ook deels op het personeelsparkeren. De algemene tekst gaat over het algemeen over het parkeren door bezoekers en als het gaat om personeelsparkeren, dan wordt dat expliciet aangegeven in de tekst.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als je als bezoeker bij Schiphol een parkeerplaats reserveert, kunnen de volgende persoonsgegevens worden vastgelegd:

 • Contactgegevens: voorletters, voor- en achternaam, telefoonnummer, adresgegevens en e-mailadres.
 • Voertuiggegevens: kenteken
 • Betaalgegevens: versleutelde creditcardgegevens, versleutelde betaalpasgegevens, kaartverstrekker (bv. Maestro), datum en tijdstip van de betaling, parkeerkosten, QR-code op parkeerkaart (gekoppeld aan transactienummer en parkeerkosten).
 • Reserveringsgegevens: startdatum en einddatum van de reservering, in- en uitrijdatum, parkeerkosten, bedrag aan borg, parkeerproduct, het aantal passagiers in elke voertuig (in kader van capacitietsplanning) en optioneel kan je het vluchtnummer en doeleinde van de parkeerreservering (leisure of business) doorgeven
 • Abonnementsgegevens: Abonnementskaartgegevens, type abonnement, geldigheid van abonnementskaart.
 • Bij het elektrisch laden van jouw voertuig: Laadpaalnummer, start- en einddatum laadsessie, aantal geladen kWH, kosten laadsessie en transactienummer.
 • Cameratoezicht op de parkeerplaatsen: camerabeelden

Verder zijn er verschillende manieren om een parkeerplaats te gebruiken op Schiphol. Je kunt een parkeerplaats reserveren via de website, telefonisch (alleen bij Valet Parking), via een tussenpersoon of met een voucher. Je kunt ook zonder te reserveren een parkeerplaats oprijden.

Kies jij ervoor te parkeren zonder te reserveren, dan kun je een kaartje trekken of een creditcard gebruiken. Als je binnenrijdt met een creditcard dan wordt jouw creditcardnummer versleuteld opgeslagen door Schiphol.

Als je reserveert via een Privium lidmaatschap, dan wordt ook het nummer van jouw Privium ID vastgelegd.

Als je gebruikmaakt van Valet Parking, leggen we ook de vluchtinformatie (aankomstdatum, aankomsttijd, vertrekdatum, vertrektijd en vluchtnummer(s)) en het merk, het model en de kleur van jouw auto vast. Daarnaast maken we bij Valet Parking foto’s van jouw auto om de staat van jouw auto vast te leggen. Als iemand anders dan jijzelf de auto komt ophalen, leggen we ook zijn of haar contactgegevens vast.

Indien je een Mijn Schiphol account aanmaakt, wordt er een gebruikersnaam en wachtwoord vastgelegd. In het Mijn Schiphol account kan je je reserveringsgegevens inzien.

Op en rondom de parkeerplaatsen van Schiphol worden daarnaast videobeelden gemaakt. Wil je meer weten over deze beelden? Klik dan hier.

Voor personeelsparkeren worden naast de hierboven genoemde gegevens mogelijk ook de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Personeelsnummer;
 • Plaats werkgevers;
 • Schipholpasgegevens en/of Parkeerpasnummer.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben jouw persoonsgegevens nodig om parkeerdiensten te kunnen leveren aan jou. Hierbij moet je, bijvoorbeeld, denken aan:

 • Beheren van de parkeerreservering;
 • Beheren van betalingen en daarbij horende systemen;
 • Beheren van de kentekenherkenningsystemen;
 • Beheren van de elektrische laadpalen; en het
 • Beheren van de elektronische parkeerhulpmiddelen, zoals de verwijssystemen in de parkeergarages.

We verwerken vrijwel alle persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Schiphol voor het leveren van parkeerdiensten.

Naast het leveren van parkeerdiensten willen we deze diensten ook kunnen verbeteren. Daarom kunnen we jou na gebruik van onze diensten vragen hoe jij de parkeerdiensten hebt ervaren. Schiphol heeft beoordeeld dat zij een gerechtvaardigd belang heeft om jou per mail te vragen om feedback.

Schiphol kan jouw persoonsgegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden; dit geldt niet voor personeelsparkeren. Voor de volgende doeleinde kunnen we jouw e-mailadres gebruiken om:

 • Een nieuwsbrief te sturen;
 • Jou te laten weten dat je het bestelproces nog niet hebt afgerond;
 • Jou op de hoogte houden van relevante producten en diensten die Schiphol aanbiedt, zoals onze Premium Services.

Om onze marketing zo efficiënt mogelijk te laten zijn doet Schiphol analyses van persoonsgegevens van bezoekers, zodat onze berichtgeving zo relevant mogelijk is voor iedere ontvanger van deze berichten. Hiervoor kunnen we jouw e-mailadres en reserveringsgegevens gebruiken. Naar aanleiding van de marketinganalyse kan Schiphol, bijvoorbeeld, zien dat je meerdere keren per jaar parkeert bij Schiphol. Dan is het misschien aantrekkelijk om aan een Privium lidmaatschap te denken, omdat parkeren met dit lidmaatschap voordelen met zich meebrengt bij Schiphol. In zo’n geval kan Schiphol een aanbieding sturen voor een Privium lidmaatschap. Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de marketingdoeleinden van Schiphol heeft Schiphol beoordeeld dat ze een gerechtvaardigd belang heeft.

Voor het verwerken van jouw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang kan je je uitschrijven bij Schiphol. Wil je je uitschrijven? Stuur dan een e-mailbericht hierover naar dpo@schiphol.nl.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Alle gegevens die wij vastleggen op het moment dat je in- en uitrijdt (betaalgegevens, tijd van in- en uitrijden) verwijderen wij drie maanden nadat jij bij Schiphol hebt geparkeerd.

Een foto van jouw kenteken gemaakt door ons kentekenherkenningssysteem wordt door Schiphol maximaal 24 uur bewaard. Schiphol verwijdert een versleutelde versie van jouw kenteken 90 dagen nadat je de parkeerplaats hebt verlaten.

De gegevens die je deelt als je een reservering maakt, verwijderen wij twee jaar nadat jij bij Schiphol hebt geparkeerd.

Camerabeelden die worden gemaakt in het kader van cameratoezicht op de parkeerplaatsen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, namelijk:

 • Bij inritten, uitritten en betaalautomaten: 28 dagen
 • Bij parkeergarages en terreinen: 14 dagen

Sommige gegevens moeten als persoonsgegevens worden gezien, omdat we camerabeelden hebben bij de parkeergarages en parkeerterreinen. Zonder de camerabeelden kunnen we niemand individueel identificeren met deze gegevens. Wanneer de camerabeelden zijn verwijderd (na 14 of 28 dagen), dan zijn deze gegevens geen persoonsgegevens meer:

 • Gegevens die worden verwerkt bij het elektrisch laden

Indien je de nieuwsbrief ontvangt, zullen we je e-mailadres bewaren, totdat jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief. In elke (commerciële) nieuwsbrief zit een uitschrijfmogelijkheid.

Voor personeelsparkeren geldt dat wanneer de Schipholpas wordt gebruikt bij de parkeerdiensten van Schiphol, dat deze los wordt verwerkt van het Parkeer Management Systeem (PMS). Bij het aanbieden van de Schipholpas bij de parkeerzuil wordt geen transactie gestart en wordt ook geen informatie naar het PMS verzonden.

Met wie delen wij jouw gegevens?

In sommige gevallen zetten wij andere partijen in die namens Schiphol een deel van de parkeerdiensten uitvoeren. Dit zijn, bijvoorbeeld, partijen die gespecialiseerd zijn in het aanbieden van parkeerreserveringssoftware en parkeermanagementsoftware. We delen in deze gevallen alleen gegevens als dat nodig is voor de uitvoering van de te verrichtten diensten.

Reserveer jij via een derde partij, zoals bijvoorbeeld een reisbureau, een parkeerplaats? Dan wisselen wij alleen gegevens uit die nodig zijn om de tussen Schiphol en deze derde partij gesloten overeenkomst uit te voeren.

Het kan zijn dat Schiphol jouw emailadres deelt met een aanbieder van social media diensten, zodat Schiphol aan jou (of andere) relevante berichten kan tonen via deze social media platforms.

Om e-mailberichten te kunnen sturen, zoals onze nieuwsbrieven, deelt Schiphol jouw e-mailadres met een organisatie dat gespecialiseerd is in klantrelatiebeheer software en met een organisatie die e-maildiensten aanbiedt.

Schiphol gebruikt voor marketing analyses platformen om data analyses uit te kunnen voeren. Hiervoor gebruikt het een organisatie dat gespecialiseerd is in het aanbieden van een dergelijk platform.

Voor het delen van persoonsgegevens met derde partijen sluiten we altijd een verwerkersovereenkomst af, zodat we kunnen waarborgen dat jouw persoonsgegevens ook door de partijen waarmee we samenwerken veilig worden verwerkt.

Verwerken wij persoonsgegevens buiten de Europese Unie?

Schiphol verwerkt persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie. Incidenteel worden gegevens buiten de Europese Unie verwerkt.

De organisatie die de parkeermanagementsoftware levert geeft incidenteel gegevens door naar haar groepsmaatschappijen in de Verenigde Staten en Australië.

Deze doorgiften van persoonsgegevens gebeuren uitsluitend op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Schiphol zorgt er, bijvoorbeeld, voor dat Modelcontractbepalingen (Standard Contractual Clauses) worden getekend. Aanvullende maatregelen worden ook beoordeeld en geïmplementeerd, zodat de doorgifte van persoonsgegevens op legitieme wijze plaatsvindt.

Wat zijn jouw rechten?

Inzage, wijziging en verwijdering van jouw persoonsgegevens
Jij hebt het recht te weten welke persoonsgegevens Schiphol over jou verwerkt. Als wij de gegevens niet direct van jou hebben gekregen dan heb je het recht te weten uit welke bron ze afkomstig zijn en een kopie hiervan te ontvangen.

Als blijkt dat jouw persoonsgegevens niet kloppen, kan jij ons vragen jouw gegevens te wijzigen. Jij kan ons ook verzoeken persoonsgegevens te verwijderen en het gebruik ervan te stoppen.

Beperking van de verwerking en recht op overdracht van jouw gegevens
Als jij vindt dat wij jouw gegevens niet op een juiste manier verwerken, kun je vragen de verwerking te beperken.

Ook kun je ons vragen jouw digitale persoonsgegevens in een leesbare en bruikbare vorm over te dragen aan jou of aan een andere partij.

Bezwaar maken
Naast een verzoek om verwijdering of beperking van de verwerking, kan je ook bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Schiphol. Dit kan in de eerste plaats als je het er niet mee eens bent dat Schiphol jouw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing.

In de tweede plaats kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie. Als je bezwaar maakt, stoppen of beperken we in beginsel de verwerking tijdelijk. Als jouw bezwaar wordt gehonoreerd, stoppen of beperken we de verwerking definitief.

Jouw verzoek en onze reactie
Heb je een vraag, een verzoek of wil je bezwaar maken? Mail dan onze Data Protection Officer (DPO) via dpo@schiphol.nl. Wij streven ernaar op tijd op jouw verzoek te reageren.

Als dat nodig is ter bevestiging van jouw identiteit, kunnen wij je vragen een kopie van een geldig identiteitsbewijs te sturen. Hoe je een veilige kopie maakt, vind je op de site van de Rijksoverheid.

Als wij jouw verzoek niet duidelijk vinden, kunnen wij je vragen jouw verzoek te specificeren en/of aan te vullen, zodat we jou zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Van wie is dit privacystatement en hoe kun jij ons bereiken?

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?
Deze privacyverklaring is van Schiphol Nederland B.V. Onze contactgegevens:

Schiphol Nederland B.V.
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol

Contact opnemen met onze DPO?
Schiphol heeft een Data Protection Officer (DPO) voor al jouw privacy-gerelateerde vragen. De DPO geeft ons ook advies en houdt toezicht op de naleving van de privacy wet- en regelgeving door Schiphol.

Heb je vragen of verzoeken met betrekking tot jouw gegevens? Mail dan naar de DPO via dpo@schiphol.nl of stuur een brief naar ons postadres, ter attentie van de Data Protection Officer. Geef bij je verzoek je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer door.

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy of de afhandeling van jouw verzoek of bezwaar, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar vind jij de laatste versie van dit privacystatement?

Indien nodig, updaten wij dit privacyverklaring. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee wij gegevens verwerken.

Deze versie is van 29 november 2022.