Privacystatement parkeren

Schiphol Nederland B.V. (‘Schiphol’) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. In dit privacystatement leggen we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verwerken bij het verlenen van parkeerdiensten.

Dit privacystatement ziet voornamelijk toe op de bezoekers die op de officiële parking terreinen van Schiphol parkeren. Het kan zijn dat het privacystatement op sommige punten afwijkt voor personeelsparkeren. Wanneer dat zo is, geven we dat aan in de tekst.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als je als bezoeker bij Schiphol een parkeerplaats reserveert, worden in ieder geval de volgende gegevens vastgelegd:

  • Contactgegevens: voorletters, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Kenteken of creditcardnummer (afhankelijk van of je met je kenteken of creditcard wilt inrijden).
  • Het aantal passagiers in elke voertuig (in kader van capacitietsplanning).
  • Optioneel kan je het vluchtnummer en doeleinde van de parkeerreservering (leisure of business) doorgeven.

Verder zijn er verschillende manieren om een parkeerplaats te gebruiken op Schiphol. Je kunt een parkeerplaats reserveren via de website, telefonisch (alleen bij Valet Parking), via een tussenpersoon of met een voucher. Je kunt ook zonder te reserveren een parkeerplaats oprijden.

Maak jij gebruik van de parkeerdiensten van Schiphol? Dan kan bij het binnenrijden een foto van jouw kenteken worden gemaakt. Wij slaan het kenteken op en leggen ook vast wanneer je in- en uitrijdt.

Kies jij ervoor te parkeren zonder te reserveren, dan kun je een kaartje trekken of een creditcard gebruiken. Als je binnenrijdt met een creditcard wordt een geanonimiseerde versie van jouw creditcardnummer opgeslagen door Schiphol.

Als je reserveert via een Privium ID of een abonnement, wordt ook het nummer van het Privium ID of abonnement vastgelegd.

Als je gebruikmaakt van Valet Parking, leggen we ook de vluchtinformatie (aankomstdatum, aankomsttijd, vertrekdatum, vertrektijd en vluchtnummer(s)) en het merk, het model en de kleur van jouw auto vast. Daarnaast maken we bij Valet Parking foto’s van jouw auto. Als iemand anders dan jijzelf de auto komt ophalen, leggen we ook zijn of haar contactgegevens vast.

Indien je een Mijn Schiphol account aanmaakt, wordt er een gebruikersnaam en wachtwoord vastgelegd. In het Mijn Schiphol account kan je je reserveringsgegevens inzien.
Op en rondom de parkeerplaatsen van Schiphol worden daarnaast videobeelden gemaakt. Wil je meer weten over deze beelden? Klik dan hier.

Voor personeelsparkeren worden naast de hierboven genoemde gegevens mogelijk ook de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Personeelsnummer;
  • Plaats werkgevers;
  • Schipholpasgegevens; en
  • Parkeerpasnummer

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben jouw persoonsgegevens nodig om parkeerdiensten te kunnen leveren aan jou. We verwerken deze gegevens daarom in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Als onderdeel daarvan vragen we jou na afloop hoe jij de parkeerdiensten hebt ervaren.

Schiphol kan persoonsgegevens van bezoekers ook gebruiken voor marketingdoeleinden; dit geldt niet voor personeelsparkeren. Als je als bezoeker eerder een parkeerplaats hebt gereserveerd, dan kunnen we je bijvoorbeeld nieuwsbrieven sturen, jou laten weten dat je het bestelproces nog niet hebt afgerond en jou op de hoogte houden van relevante producten en diensten die Schiphol aanbiedt, zoals voor onze Premium Services. Op basis van analyse van jouw gegevens kunnen we je gepersonaliseerde berichten sturen, zodat we zo relevant mogelijke berichten met jou kunnen delen. Bijvoorbeeld, wanneer we zien dat jij meerdere keren per jaar parkeert bij ons, dan is het misschien voor jou aantrekkelijk om aan een Privium lidmaatschap te denken; we kunnen jou dan een aanbieding sturen voor een dergelijk lidmaatschap. Voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens hebben we een gerechtvaardigd belang. Als je niet wilt dat we jouw persoonsgegevens verwerken met dit doeleinde, dan kun je je hiervoor altijd uitschrijven. Wil je je uitschrijven? Stuur dan een mail hierover naar dpo@schiphol.nl.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Alle gegevens die wij vastleggen op het moment dat je in- en uitrijdt (betaalgegevens, tijd van in- en uitrijden) verwijderen wij drie maanden nadat jij bij Schiphol hebt geparkeerd. Jouw kenteken verwijderen wij 90 dagen nadat je de parkeerplaats hebt verlaten.

De gegevens die je deelt als je een reservering maakt, verwijderen wij twee jaar nadat jij bij Schiphol hebt geparkeerd.

Indien je de nieuwsbrief ontvangt, zullen we je e-mailadres bewaren, totdat jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief. In elke (commerciële) nieuwsbrief zit een afmeldmogelijkheid.

Voor personeelsparkeren geldt dat wanneer de Schipholpas wordt gebruikt bij de parkeerdiensten van Schiphol, dat deze los wordt verwerkt van het Parkeer Management Systeem (PMS). Bij het aanbieden van de Schipholpas bij de parkeerzuil wordt geen transactie gestart en wordt ook geen informatie naar het PMS verzonden. Bij het gebruik van de Schipholpas worden foto’s van de kentekens na 24 uur verwijderd uit het kentekenherkenningssysteem.

Met wie delen wij jouw gegevens?

In sommige gevallen zetten wij andere partijen in die namens Schiphol een deel van de parkeerdiensten uitvoeren. We delen in deze gevallen alleen gegevens als dat nodig is voor de uitvoering van de te verrichtten diensten. Wij sluiten daarbij altijd een verwerkersovereenkomst met deze partijen.

Reserveer jij via een derde partij, zoals bijvoorbeeld een reisbureau, een parkeerplaats? Dan wisselen we alleen gegevens uit die nodig zijn om de tussen Schiphol en deze derde partij gesloten overeenkomst uit te voeren.

Het kan zijn dat Schiphol jouw emailadres deelt met een aanbieder van social media diensten, zodat Schiphol aan jou (of andere) relevante berichten kan tonen via deze social media platforms.

Verwerken wij persoonsgegevens buiten de Europese Unie?

Schiphol verwerkt persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie. Het kan zijn dat Schiphol een verwerker inschakelt die IT-diensten levert waarbij gegevens worden verwerkt vanuit een land buiten de Europese Unie, waaronder de Verenigde Staten of India. We doen dat uitsluitend op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn jouw rechten?

Inzage, wijziging en verwijdering van jouw persoonsgegevens
Jij hebt het recht te weten welke persoonsgegevens Schiphol over jou verwerkt. Als wij de gegevens niet direct van jou hebben gekregen dan heb je het recht te weten uit welke bron ze afkomstig zijn en een kopie hiervan te ontvangen.

Als blijkt dat jouw persoonsgegevens niet kloppen, kan jij ons vragen jouw gegevens te wijzigen. Jij kan ons ook verzoeken persoonsgegevens te verwijderen en het gebruik ervan te stoppen. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking als jij deze toestemming intrekt, zullen wij altijd aan jouw verzoek om verwijdering voldoen. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid dat we jouw verzoek weigeren.

Beperking van de verwerking en recht op overdracht van jouw gegevens
Als jij vindt dat wij jouw gegevens niet op een juiste manier verwerken, kun je vragen de verwerking te beperken.

Ook kun je ons vragen jouw digitale persoonsgegevens in een leesbare en bruikbare vorm over te dragen aan jou of aan een andere partij.

Bezwaar maken
Naast een verzoek om verwijdering of beperking van de verwerking, kan je ook bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Schiphol. Dit kan in de eerste plaats als je het er niet mee eens bent dat Schiphol jouw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing (bijvoorbeeld door te profileren).

In de tweede plaats kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie. Als je bezwaar maakt, stoppen of beperken we in beginsel de verwerking tijdelijk. Als jouw bezwaar wordt gehonoreerd, stoppen of beperken we de verwerking definitief.

Jouw verzoek en onze reactie
Heb je een vraag, een verzoek of wil je bezwaar maken? Mail dan onze Data Protection Officer (DPO) via dpo@schiphol.nl. Wij streven ernaar op tijd op jouw verzoek te reageren.

Als dat nodig is ter bevestiging van jouw identiteit, kunnen wij je vragen een kopie van een geldig identiteitsbewijs te sturen. Hoe je een veilige kopie maakt, vind je op de site van de Rijksoverheid.

Als wij jouw verzoek niet duidelijk vinden, kunnen wij je vragen jouw verzoek te specificeren en/of aan te vullen, zodat we jou zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Van wie is dit privacystatement en hoe kun jij ons bereiken?

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?
Dit privacystatement is van Schiphol Nederland B.V. Onze contactgegevens:

Schiphol Nederland B.V.
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol

Contact opnemen met onze DPO?
Schiphol heeft een Data Protection Officer (DPO) voor al jouw privacy-gerelateerde vragen. De DPO geeft ons ook advies en houdt toezicht op de naleving van de privacy wet- en regelgeving door Schiphol.

Heb je vragen of verzoeken met betrekking tot jouw gegevens? Mail dan naar de DPO via dpo@schiphol.nl of stuur een brief naar ons postadres, ter attentie van de Data Protection Officer. Geef bij je verzoek je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer door.

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy of de afhandeling van jouw verzoek of bezwaar, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar vind jij de laatste versie van dit privacystatement?

Indien nodig, updaten wij dit privacystatement. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee wij gegevens verwerken.

Deze versie is van 10 maart 2022.