Privium ClubLounge: Guest voucher

Bedankt voor uw interesse in een Guest Voucher voor de Privium ClubLounge. Privium Plus leden kunnen bij hun reis tot 1 september gratis twee gasten meenemen naar de Privium ClubLounge (t.w.v. € 60). U dient samen met een Privium Plus lid te reizen.

Complete actievoorwaarden Privium Guest Voucher ClubLounge:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tijdelijke actie “Privium Guest Voucher ClubLounge”, hierna te noemen “Actie”, georganiseerd door Schiphol Nederland B.V., gevestigd te (1118 CP) Schiphol aan de Evert van de Beekstraat 202), hierna te noemen “Schiphol”.
 2. Van 26 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020 mogen Privium Plus leden per reis 2 gasten gratis meenemen. Via een online formulier kan men per gast een guest voucher aanvragen. Via e-mail, social kanalen en een QR code in de ClubLounge wordt bekend gemaakt.
 3. De Actie geldt alleen voor gasten van Privium Plus leden. Die reizen tussen 26 juni en 31 augustus 2020.
 4. Actie geldt alleen voor de Privium ClubLounge en niet voor de Airside Lounge.
 5. Uiteraard houden we rekening met het max. aantal toegestane personen in de Privium ClubLounge in verband met de maatregelen voor het coronavirus. Indien het te druk is in de lounge, kan het zijn dat u geen toegang kunt krijgen.
 6. Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en Privium lid is, hierna te noemen “Deelnemer(s)”.
 7. Door deelname aan deze Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.
 8. De Actie loopt van 26 juni 2020 t/m 31 augustus 2020. (“Actieperiode”)
 9. Deelname aan de Actie is kosteloos.
 10. De te ontvangen korting kan niet worden omgezet in geld of tegoed.
 11. Schiphol behoudt zich het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de kortingsbedragen te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens Deelnemers. De meest actuele Actievoorwaarden zijn te allen tijde te vinden op https://www.schiphol.nl/guestvoucher
 12. Geen enkele garantie kan gegeven worden met betrekking tot de correctheid, betrouwbaarheid, wijzigingen of inhoud van de webpagina's van de Actie. Schiphol is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de Actie.
 13. Bij een vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de resultaten behoudt Schiphol zich het recht voor om Deelnemer uit te sluiten van deelname aan de Actie.
 14. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 15. Voor vragen of klachten over de Actie kan met Schiphol contact worden opgenomen via www.schiphol.nl/contact.