Energieprojecten: Verantwoord omgaan met energie

Het verantwoord omgaan met energie houdt voor ons in dat we het energiegebruik zoveel als mogelijk willen reduceren. Daarom stimuleren wij duurzame opwekmethoden, die voor onze luchthaven het meest geschikt zijn. Ook gaan wij de komende jaren stapsgewijs over op 100% Nederlandse, duurzaam opgewekte energie.

Op diverse plekken hebben we kleinschalige warmte- en koudeopslag in de bodem en in het beton van gebouwen. Op het Panoramaterras staan twee kleine windturbines. En samen met lokale boeren, bedrijven en diverse overheden onderzoeken wij welke gewassen onaantrekkelijk zijn voor vogels en die tegelijkertijd als biomassa kunnen worden gebruikt.

Een CO2-neutrale luchthaven

Voor een duurzame toekomst, voeren wij een actief beleid op het terugdringen van emissies. Wij verduurzamen onze bedrijfsvoering continu en stimuleren onze partners om ons voorbeeld te volgen. Met als uiteindelijk resultaat een positieve impact op jouw leefomgeving. Sinds 2012 hebben wij een ACI ACA 3+ certificering, oftewel de hoogste status ‘neutraliteit’. Bekijk ook de infographic over welke soorten uitstoot er zijn op een luchthaven.

Reduceren van energieverbruik

Wie ’s avonds van een afstand naar Schiphol kijkt ziet het al: er is een hoop energie nodig om een moderne stad als Schiphol 24 uur per dag draaiende te houden. Het is nog best een uitdaging om zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie. Maar elk jaar voeren we een groot aantal maatregelen door om dit te bereiken.

100% Nederlandse windenergie

Vanaf 1 januari 2018 draait luchthaven Schiphol voor 100 procent op Nederlandse windenergie van Eneco. Wij kopen de duurzame energie in, samen met de drie regionale luchthavens. En omdat onze business partners hun elektriciteit afnemen bij Royal Schiphol Group, verduurzamen wij ook hun energievoorziening.

Warmte-koudeopslag op de luchthaven

De B-, E-, F- en G-pier hebben een warmte-koudeopslag (WKO). Hierdoor verbruikt Schiphol voor het verwarmen en koelen van de pieren aanzienlijk minder gas. Ook het Hilton-hotel, terminal 3 en diverse kantoorpanden beschikken over moderne WKO-installaties, compleet met warmtepompen en droge koelers.