100% Nederlandse windenergie

Sinds 1 januari 2018 draaien alle luchthavens van Royal Schiphol Group voor 100 procent op Nederlandse windenergie van Eneco. Dit past goed bij onze ambitie om in 2030 een emissievrije luchthaven te zijn.

Wat levert het op?

Gezamenlijk verbruiken de luchthavens ongeveer 200 GWh aan stroom. Het gebruik van 100% duurzaam opgewekte energie komt neer op een CO₂-vermindering van 92 miljoen kilogram.

Speciale windmolenparken voor Schiphol Group

Met Eneco is afgesproken dat Royal Schiphol Group 100 procent duurzame elektriciteit afneemt – windenergie opgewekt in Nederland. Eneco bouwde speciaal voor Royal Schiphol Group nieuwe windmolenparken.

Bekijk de video