Landzijde

Bij de vernieuwing van een luchthaven komt veel kijken. Zeker op Schiphol, waar heel wat gebeurt op een relatief kleine oppervlakte. De komende tijd moeten onder andere wegen en bebording aan de kant om plaats te maken voor de nieuwe pier en terminal. Ook kabels, leidingwerk en andere infrastructuur passen we aan.

Verandering in de lucht. En op de grond

Landzijde is heel simpel het vrij toegankelijke gebied voor reizigers, bezoekers, afhalers en wegbrengers. Het gebied op Schiphol waar de passagiers zijn. Denk aan de vertrek- en aankomsthallen, terminals, het openbaar vervoersknooppunt, de wegen en parkeergarages. Op al deze plekken verandert veel. Nu al, want we zijn druk bezig om de nieuwe pier te bouwen.

Dit is de planning

Dit is de planning - Landzijde

Wie?

Schiphol stoomt zichzelf klaar voor de toekomst. We ontwikkelen een nieuwe pier en terminal, passen het stationsgebied aan, wijzigen de infrastructuur aan landzijde en richten de parkeerfaciliteiten opnieuw in. Dit doen we om de groei van het aantal passagiers en vliegtuigbewegingen op te vangen.

Wat?

We passen nu de landzijdige infrastructuur aan en zorgen dat kabels en leidingen op hun definitieve plek terechtkomen. Ook bouwen we de wegen naar de nieuwe terminal en leggen bestaande wegen en inritten om. Allemaal om de bouw van de nieuwe pier en terminal mogelijk te maken. En dat alles met de winkel 24/7 open.

Waar?

Aan landzijde gaan we:

  • Het gebied tussen P1 en P2 vrijmaken
  • De Ceintuurbaan Zuid opnieuw inrichten
  • Kruispunt Handelskade, Havenmeesterweg, Herbergierstraat aanpassen
  • Jan Dellaertplein en het Skyportgebied aanpassen
  • Nieuw viaduct Ceintuurbaan Zuid bouwen

Wanneer?

In 2018 en 2019 leggen we duizenden meters kabels en leidingwerk op hun definitieve plek. Ook bouwen we nieuwe wegen. Allemaal om de toekomstige pier en terminal mogelijk te maken. En aan landzijde staan nog meer grote veranderingen op de rol. We passen onder andere de wegen voor de KMar-post bij het Bemanningencentrum aan, er komt een nieuwe Ceintuurbaan Zuid en we verbouwen de kruising Handelskade, Havenmeesterweg en Herbergiersstraat. Goed nieuws: bestaande routes, wegen en werkplekken blijven als vanouds bereikbaar. Waar nodig zetten we verkeersregelaars in om alles in goede banen te leiden. Want verbouwingen of niet: Schiphol draait ook dit jaar gewoon door.

Interview Steffen Kolfschoten: Kilometers kabels

De nieuwe terminal op Schiphol komt naast de verkeerstoren te staan. En net dáár liggen alle kabels en leidingen om (onder andere) die verkeerstoren draaiende te houden. Heel veel kabels. Die moeten we dus omleggen om plaats te maken voor de nieuwe terminal. Vol power coördineert Steffen Kolfschoten dit project.

Interview over de nacht van de 1001 borden

Overal nieuwe routes en nieuwe borden op Schiphol. In de nacht van 30 september op 1 oktober was projectmanager Wayfinding Peter van Wijk erbij: de nacht van 1001 borden. Tevreden blikt hij terug.

Op weg naar een vernieuwd Schiphol

Projectmanager Marco Schravesande is momenteel verantwoordelijk voor een deel van de aanpassingen van de infrastructuur aan landzijde. ‘Wegen, kruispunten, leidingwerk… Alles wat nodig is rondom de bouw van de nieuwe pier en terminal.’

Nu vragen? Straks een antwoord

tomorrow@schiphol.nl